Wynagrodzenia

Raporty i dane wynagrodzeniowe

Od ponad 50 lat Mercer wspiera organizacje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji, dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim.

Specjalizujemy się w analityce danych rynkowych pozyskiwanych od naszych klientów i opracowywanych przez ekspertów Mercer. Dostarczamy raporty wynagrodzeniowe oraz analizy szyte na miarę.

Raporty wynagrodzeniowe

Raporty Mercer zawierają aktualne dane rynkowe dotyczące wynagrodzeń i świadczeń. Umożliwiają szczegółową analizę konkurencyjności płac poszczególnych stanowisk, ułatwiają identyfikację nieadekwatnie wynagradzanych pracowników lub grup zawodowych na tle wybranego rynku porównawczego.

Korzystając z narzędzi online nasi klienci mają możliwość tworzenia własnych analiz statystycznych dla stanowisk typowych i hybrydowych oraz interpretacji danych dla konkretnych sektorów i regionów. Dane w raportach dostarczają wiedzy  o najnowszych trendach na dynamicznym rynku pracy,  umożliwiają podjęcie decyzji w zakresie strategii wynagrodzeń, pomagają przyciągnąć i utrzymać talenty w organizacji.

Dysponujemy szeregiem danych porównawczych i analiz, w tym gotowymi raportami wynagrodzeniowymi:

Wykorzystywanie danych przy podejmowaniu decyzji dotyczących kapitału ludzkiego

Niezależnie od tego, czy organizacja analizuje konkurencyjność wynagrodzeń, opracowuje nową siatkę płac czy pracuje nad optymalizacją zatrudnienia, dostęp do solidnego zestawu danych i benchmarków rynkowych ma kluczowe znaczenie dla podjęcia właściwych decyzji i rozwoju danej organizacji.

Benchmarking lokalnie i globalnie

Raporty Mercer to jedno spójne źródło danych lokalnych, regionalnych i globalnych. Metodologia wyceny stanowisk (Mercer IPE) stosowana jest w każdym badaniu na całym świecie.

Korzystamy z jednego katalogu stanowisk pracy w ponad 140 krajach.

Nasza baza danych w Polsce obejmuje kilkaset organizacji oraz kilkaset tysięcy obserwacji.

Nowoczesne narzędzie online

Wyniki naszych badań dostarczone są za pomocą interaktywnego narzędzia internetowego Mercer WIN, które pozwala na tworzenie niezliczonej liczby analiz, porównanie pakietów wynagrodzeń  własnych pracowników do rynku i eksportowanie danych do pliku Excel lub PDF.

Wspieramy naszych klientów zarówno w projektach uruchamiania planów kapitałowych, jak i bieżącego zarządzania planami, w tym także zmiany instytucji zarządzającej aktywami.


Powiązane spostrzeżenia


    Dowiedz się więcej

    Porozmawiaj z konsultantem Mercer Polska