Fuzje i przejęcia (M&A)

Pomyślne osiągnięcie celów umowy wymaga aktywnego identyfikowania problemów pracowniczych z takim samym rygorem jak w przypadku pozostałych elementów strategicznych. Obejmuje to ocenę umiejętności i zachowań wymaganych do realizacji transakcji.

Wiedza specjalistyczna dotycząca pracowników. Stała wydajność.

W świecie charakteryzującym się zakłóceniami modeli biznesowych strategie wzrostu nieorganicznego mają coraz większe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Ze względu na presję inwestorów płynącą ze wszystkich stron obecne dynamiczne środowisko transakcji wymaga połączenia know-how i skutecznej realizacji, aby zapewnić trwałą wartość dziś, jutro i w przyszłości. Wymaga to również dynamicznej strategii dotyczącej fuzji i przejęć.

Dzięki swojej globalnej skali i lokalnemu zasięgowi Mercer ma biegłość biznesową, doświadczenie w transakcjach i specjalistyczną wiedzę, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z ludźmi – możemy pracować w dowolnym miejscu na świecie i podjąć działania w każdym momencie. Naszym celem jest pomóc Ci zmaksymalizować wartość, ograniczyć ryzyko i ograniczyć koszty, aby zrealizować pełną wartość Twojej transakcji.

Różnorodność naszych klientów – pod względem wielkości, dojrzałości, branży i położenia geograficznego – dowodzi, że ​​możemy współpracować z wszelkiego rodzaju organizacjami, aby rozwiązywać szeroki zakres problemów. Mówiąc najprościej, wiemy, co należy zrobić – kiedy, jak, dlaczego i przez kogo. Możemy współpracować z Tobą przy zarządzaniu najbardziej złożonymi transakcjami, usprawniając każdy etap procesu, aby stymulować rozwój i pomóc Twojej firmie wznieść się na nowe wyżyny.

Co wyróżnia firmę Mercer?

70+

lat doświadczenia w transakcjach

1400+

transakcji rocznie

140+

operacji krajowych

60%

transakcji transgranicznych

28+

języków

Nasi globalni doradcy współpracują z nabywcami korporacyjnymi i inwestorami finansowymi zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży transakcji fuzji i przejęć. Pozwól nam pomóc Ci złagodzić największe zagrożenia związane z pracownikami, wykorzystując naszą rozległą wiedzę na temat kapitału ludzkiego oraz nasze doświadczenia globalne i światowej klasy możliwości we wszystkich branżach.

Strategia i gotowość

 • Badania tezy inwestycyjnej
 • Ocena gotowości do fuzji i przejęć
 • Opracowanie podręcznika dotyczącego fuzji i przejęć
 • Szkolenie M&A Ready™

Analiza due diligence

 • Analiza due diligence dotycząca kapitału ludzkiego
 • Analiza due diligence w zakresie separacji
 • Analiza talentów w obliczu fuzji i przejęć

Planowanie przed zamknięciem

 • Planowanie integracji
 • Planowanie separacji
 • Planowanie rotacji pracowników
 • Biuro zarządzania projektami
 • Analiza talentów w obliczu fuzji i przejęć

Po zamknięciu

 • Gotowość pierwszego dnia
 • Zarządzanie integracją
 • Wsparcie w zakresie umowy o świadczenie usług przejściowych
 • Zarządzanie separacją
 • Analiza talentów w obliczu fuzji i przejęć
 • Przechwytywanie synergii

Długofalowy sukces transakcji wymaga przemyślanej i dobrze przeprowadzonej integracji. Opierając się na ustaleniach analizy due diligence, nasze podejście do planowania integracji obejmuje:

 • Opracowanie kompleksowej strategii integracji i planu działania w celu realizacji wizji stanu końcowego na dzień pierwszy i później 
 • Ustanowienie zasad zarządzania projektami, w tym dotyczących podejmowania decyzji, eskalacji problemów i komunikacji 
 • Zidentyfikowanie i zrozumienie kluczowych elementów kultur obu organizacji oraz opracowanie podejścia integracyjnego, które je utrzyma
 • Nakreślenie strategii komunikacji i zarządzania zmianą w celu wsparcia nowego środowiska operacyjnego

Aby zapewnić wyższą wartość transakcji, kupujący i sprzedający potrzebują specjalistycznej wiedzy dotyczącej pracowników połączonej z rzeczywistym, praktycznym i taktycznym doświadczeniem w realizacji transakcji na skalę globalną. To właśnie zapewniamy.

Fuzje i przejęcia
W świecie charakteryzującym się zakłóceniami modeli biznesowych strategie wzrostu nieorganicznego mają coraz większe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Mamy biegłość biznesową, doświadczenie w transakcjach i wiedzę o ludziach, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w obszarze fuzji i przejęć. Możemy działać w każdej chwili.

Zbycia
Zbycia mogą odblokować ukrytą wartość dla akcjonariuszy i wygenerować gotówkę na finansowanie wzrostu i innowacji. Zwracanie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z pracownikami może zmaksymalizować cenę sprzedaży, przyspieszyć sprzedaż i zwiększyć rentowność.

Restrukturyzacja i rotacja pracowników
Pomyślne zmiany wymagają zarówno restrukturyzacji finansowej, jak i planowanej naprawy operacyjnej. Dostosowanie strategii kapitału ludzkiego do celów strategicznych ma kluczowe znaczenie dla sukcesu.

Wspólne przedsięwzięcia i sojusze strategiczne
Przedsięwzięcia joint venture i sojusze strategiczne przynoszą szybsze rezultaty niż budowanie zupełnie od nowa. Wydaje się również, że ich stopień złożoności w zakresie logistyki jest niższy niż w przypadku przejęć. Jednak źle dopasowane cele strategiczne, niejasne zarządzanie, wypaczone modele operacyjne, niewyraźne strategie dotyczące personelu i niedopasowanie kulturowe mogą prowadzić do gorszych wyników.

Nasz obszar zainteresowania

Zwiększona konkurencja oznacza, że ​​kupujący często muszą podejmować zobowiązania bez przeprowadzenia odpowiedniej analizy due diligence, ograniczenia ryzyka, określenia potencjalnych problemów z zakresu zgodności lub pełnego opracowywania planów integracji po fuzji. Podejście Mercer do zarządzania projektami (PMO) łączy w sobie światowej klasy zarządzanie procesami z doradztwem w czasie rzeczywistym. Rezultatem jest szybka identyfikacja i ograniczenie ryzyka.
 • Strategia dotycząca personelu

  Określ kluczowe role i talenty potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Opracuj strategie dotyczące personelu, aby wyeliminować wszelkie luki.
 • Model operacyjny

  Opracuj przyszłą strategię i model operacyjny, w tym projekt organizacji, ład organizacyjny i uprawnienia do podejmowania decyzji.
 • Ocena, zatrzymanie i wdrożenie talentów

  Maksymalizuj sukces transakcji, oceniając talenty, identyfikując i wybierając liderów oraz zachowując kluczowe umiejętności.
 • Zarządzanie zmianami i komunikacja

  Przeprowadź planowanie zarządzania zmianami i integracji skoncentrowanej na przeniesieniu kluczowych interesariuszy z obu podmiotów.
 • Kultura

  Zidentyfikuj ryzyko kulturowe zagrażające celom transakcji i stwórz kompleksową strategię integracji oraz środowisko operacyjne.
 • Informacje o talentach

  Wdróż podejście oparte na sztucznej inteligencji, aby zrozumieć umiejętności, zidentyfikować ryzyko i implikacje związane z utrzymaniem personelu przed zamknięciem oraz opracuj strategie dotyczące talentów na potrzeby etapu po zamknięciu.
 • Technologie HR

  Stwórz platformę HR wymaganą do realizacji celów strategicznych.
 • Globalne korzyści i zasady

  Zrozum, dostosuj i zoptymalizuj programy świadczeń. Robimy to w ponad 150 krajach i dla organizacji każdej wielkości.
 • Nagrody

  Określ, czy premie wykonawcze, sprzedażowe i ogólne pomagają osiągnąć synergię między organizacjami.
 • Emerytura

  Zrozum, dostosuj i zoptymalizuj plany emerytalne oraz globalnie ogranicz powiązane ryzyko.

Powiązane informacje


  Skontaktuj się z naszym zespołem