Dokonaj transformacji swojej kadry pracowniczej dzięki zarządzaniu talentami w oparciu o umiejętności.

Dokonaj transformacji swojej kadry pracowniczej dzięki odpowiednim strategiom zarządzania talentami. Opracuj na nowo swoje programy dotyczące talentów i nagród, skupiając się na umiejętnościach.

W niepewnej gospodarce z prognozowanymi długoterminowymi niedoborami siły roboczej kluczowe znaczenie ma maksymalizacja wartości siły roboczej i przyciągnięcie nowych talentów do organizacji. Ponieważ świat pracy zmienia się gwałtownie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zdolność do transformacji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu.  Dlatego stosowanie praktyk opartych na umiejętnościach stało się priorytetem dla firm — ponieważ przekwalifikowanie jest niezbędne do transformacji organizacji w przyszłość pracy. Pomiar umiejętności i zdolności obiektywnie wspiera pozyskiwanie, rozwój, sukcesję i szerszą strategię dotyczącą talentów. Odblokuj wykładnicze wyniki już dziś, koncentrując się na umiejętnościach. 

Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować solidną podstawę umiejętności, przeprojektować sposób pracy, czy też przemyśleć, jak przyciągasz, zatrzymujesz i rozwijasz talenty, możemy pomóc. Wdrażanie praktyk opartych na umiejętnościach na dużą skalę wymaga współpracy między zespołami — będziesz potrzebować wiedzy specjalistycznej, która obejmuje transformację siły roboczej, przetwarzanie danych i produktów technologicznych oraz cyfrowe wsparcie. Tutaj wkracza Mercer. 

Nagroda

Najlepszy postęp w dziedzinie praktycznej SI

Przełomowe rozwiązanie Mercer Skills Edge do zarządzania talentami zdobyło nagrodę 2024 HR Tech Award.
Talenty i transformacja

Ankieta 2024 Skills Snapshot Survey jest już dostępna!

Najważniejsze na rynku badanie transformacji oparte na umiejętnościach.
 • Doradztwo w zakresie siły roboczej i transformacji 
  Wizjonowanie strategiczne, projektowanie programów, aktywacja zmian 
 • Dane i produkty technologiczne 
  Dane dotyczące umiejętności, wartości i trendów rynkowych, umożliwiające korzystanie z funkcji 
 • Cyfrowe wsparcie 
  Usługi planowania, wdrażania i optymalizacji stosu technologii HR 

Wyzwania

 • Określenie aktualnych możliwości oraz luk w umiejętnościach na potrzeby rekrutacji może okazać się wymagającym zadaniem. 
 • Opracowujemy restrukturyzację miejsc pracy mając na uwadze automatyzację.
 • Ustalenie priorytetów inwestycji w naukę i rozwój w sposób zgodny z zarządzaniem talentami nie jest łatwym zadaniem. 
 • Oferujemy elastyczne ścieżki kariery w całej organizacji.

Raport z badania umiejętności 2023/2024

Raport przedstawia korzyści płynące z podejścia opartego na umiejętnościach, w tym lepsze utrzymanie pracowników, większą elastyczność w zakresie siły roboczej i większą elastyczność w zakresie zmieniających się wymagań rynku. Zawiera zalecenia dotyczące wdrażania strategii zarządzania talentami opartej na umiejętnościach, takiej jak budowanie podstaw umiejętności, dostosowywanie kluczowych wskaźników wydajności i definiowanie wskaźników sukcesu.

W jaki sposób wiodące firmy na nowo kreują zarządzanie talentami oparte na umiejętnościach?

 • Strategiczne planowanie zasobów ludzkich

  Korzystaj z wewnętrznych i zewnętrznych danych na temat podaży i popytu na umiejętności, aby uzyskać lepszy podgląd sytuacji oraz na nowo zdefiniować pożądane talenty i umiejętności w Twojej organizacji.
 • Zmiana kwalifikacji

  Przyspiesz proces przekwalifikowywania się kadry pracowniczej dzięki spersonalizowanym ścieżkom uczenia się oraz ulepszonym możliwościom oceny, eliminując pracochłonną analizę bieżącego stanu.
 • Ocena umiejętności

  Obiektywnie mierz umiejętności i możliwości w celu pozyskiwania talentów i rozwoju lub szerszej strategii kadrowej w oparciu o Twoje struktury umiejętności
 • Dostosuj wysokość wynagrodzenia do umiejętności pracowników

  Inwestuj w przyszłe umiejętności i zmieniaj programy wynagrodzeń dzięki decyzjom płacowym opartym na sztucznej inteligencji.
 • Projektowanie struktury pracy i kariery

  Dla osiągnięcia optymalnej równowagi wewnętrznej i konkurencyjności, ważne jest stworzenie solidnych ram kariery wraz z analizą i metodologią oceny stanowisk.
 • Zarządzanie wynikami

  Zwinne środowiska wymagają szybkich informacji zwrotnych z wielu źródeł oraz oceny wyników, aby umożliwić ukierunkowanie działań w zakresie doskonalenia umiejętności i rozwoju.
 • Rozwój/ścieżki kariery

  Umożliw pracownikom przejęcie odpowiedzialności za karierę poprzez mapowanie umiejętności, które ułatwiają poznanie dostępnych ścieżek kariery.
 • Planowanie zmian kadrowych

  Upewnij się, że możliwości zmian są oparte na indywidualnych umiejętnościach, a nie stanowiskach, które mogą ograniczać różnorodność. 
 • Wewnętrzny rynek talentów

  Wdrażaj talenty w oparciu o podaż i popyt umiejętności, promując wewnętrzną mobilność oraz różnorodność myślenia i doświadczeń w całej organizacji.
 • Pozyskiwanie talentów

  Wybieraj kandydatów, wykorzystując oparte na sztucznej inteligencji, cyfrowe narzędzia oceny, aby poprawić jakość zarówno procesu, jak i doświadczeń kandydatów.
 • Nowe podejście do stanowisk z myślą o przyszłości pracy

  Rozwiązania Mercer do projektowania pracy pomagają przekształcać i redefiniować pracę poprzez rozbijanie stanowisk w zadania i przygotowywanie organizacji na to, co przyniesie przyszłość. 
Podejście oparte na danych do płacenia za umiejętności ma kluczowe znaczenie dla zdolności Twojej organizacji do przyciągania i zatrzymywania kluczowych talentów.

Czy Twoja organizacja jest gotowa na zarządzanie talentami w oparciu o umiejętności?

Przeprowadź analizę, aby ocenić dojrzałość struktur umiejętności i procesów zmiany kwalifikacji w Twojej organizacji. Określ obszary potencjalnych możliwości i uzyskaj natychmiastowe porady dotyczącą dalszych działań.

Kontinuum praktyk dotyczących talentów opartych na umiejętnościach

Spojrzenie na kadrę pracowniczą przez pryzmat umiejętności prowadzi do zwiększenia elastyczności.

Kiedy porównujemy firmy znajdujące się na dalszym etapie rozwoju, dostrzegamy pewne różnice w sposobie myślenia i kulturze

 • w organizacjach występuje większa płynność działania
 • istnieją przykłady definitywnych przesunięć w połowie kariery
 • występuje pilna potrzeba łączenia różnych umiejętności w celu rozwiązywania problemów

Jednak większość organizacji nie jest w stanie w pełni przyjąć takiego modelu ani umożliwić stosowania go w obrębie całej grupy pracowników.
Powodem jest to, że struktury i procesy wielu pracodawców opierają się na tradycyjnym podziale stanowisk.

 • Tradycyjny model pracodawcy zapewnia zazwyczaj wąskie definicje stanowisk, a zadania, o których wykonanie jest proszony pracownik prawdopodobnie nie wykraczają poza obowiązki i zakres jego odpowiedzialności. Pracownik w tym środowisku postrzega swoją karierę jako drabinę, przewidując awans w tym samym zespole.
 • Firmy rozwijające się i wiodące w swoich branżach stworzyły bardziej elastyczne środowisko, w którym przy przydzielaniu zadań brane są pod uwagę umiejętności, natomiast pracownicy rozumieją, że w kontekście kariery wartościowy jest zarówno ruch pionowy, jak i poziomy — oraz mają możliwości, by przejąć stery i pokierować swoją kariera.
 • Środowiska skupione na przyszłości przyjęły elastyczne zasady organizacji zespołów i przepływ do pracy w oparciu o ich konkretne umiejętności. 
  Realizacja powyższych założeń może być łatwiejsza dzięki korzystaniu z platformy Talent Marketplace

Przejście od definiowania stanowisk do określania umiejętności wymaga jednak zrozumienia charakteru poszczególnych kwalifikacji.

A dla jednego z najbardziej wyrafinowanych sposobów na docenianie umiejętności opartych na dostępność na rynku, znaczenie strategiczne i cena. Osiągnięcie tej zmiany jest jednak trudne, ponieważ żyjemy w świecie zdefiniowanym przez pracy i doświadczenia. Odejście od takiego postrzegania w dojrzałej organizacji może być trudne — jednak pozwala osiągnąć znaczące korzyści.

Mercer Skills Library pozwala szybko i łatwo włączyć umiejętności do strategii dotyczącej talentów.

Młoda afrykańska kobieta pomijająca linę podczas ćwiczeń    
Narzędzie Skills Library oferuje szybsze wcielenie umiejętności do strategii płacowej organizacji. 

Mapuj umiejętności bezpośrednio na swoje stanowiska, korzystając z treści wybranych przez Mercer Skills Library

  
Mężczyzna jeżdżący na nartach zjazdem   
Mapa umiejętności to rozwiązanie do przepływu pracy, wspierane przez bibliotekę umiejętności Mercer, które umożliwia szybkie mapowanie umiejętności i powiązanych poziomów biegłości na stanowiskach. 

Nagradzaj kluczowe umiejętności, które wywierają wpływ na Twoją organizację

Sportowy mężczyzna biegający na stadionie, bieg na treningi sprintowe i sport   
Skills Pricer to aplikacja, która informuje, jakie umiejętności wpływają na wynagrodzenie na wybranym stanowisku, a także przypisuje wartość do tych umiejętności. Ponadto Skills Pricer pozwala dostosować zadanie porównawcze, aby odzwierciedlało Twoją unikalną mieszankę umiejętności i zobaczyć, jak wpływa to na wynagrodzenie za nową rolę. 

Nowe podejście do stanowisk z myślą o przyszłości pracy

   
Zbliżenie ekranu laptopa z paskiem ładowania   
Projektowanie pracy pomaga przekształcać i redefiniować pracę poprzez przekształcanie zadań w zadania i przygotowywanie organizacji na przyszłość pracy.

Przedstawiamy kilkoro członków naszego zespołu

  Nasi partnerzy na drodze do Umiejętności


   Powiązane spostrzeżenia


    Skontaktuj się z nami