Działania na rzecz równości

Firma Mercer wspiera organizacje poprzez doradztwo w zakresie różnorodności, równości i integracji (DEI – diversity, equality i inclusion), które pomaga zapewnić sprawiedliwe traktowanie pracowników w kontekście zawodowym, zdrowotnym i finansowym.

Przyspieszanie postępów zakresie strategii DEI

Różnorodność, równość i integracja (DEI) stały się nieodłącznym elementem współczesnego świata oraz synonimem prawidłowego funkcjonowania organizacji. Firmy, które aktywnie działają na rzecz równości, nie tylko pozytywnie wypływają na swoich pracowników oraz społeczności, lecz także na własną działalność.

W przeszłości kwestie różnorodności, równości i integracji odgrywały mniejszą rolę w życiu przedsiębiorstw. W dzisiejszych czasach presja wewnętrzna i zewnętrzna motywuje firmy do ciągłego angażowania się w te kwestie oraz wykazywania nieustannych postępów. Zrównoważony rozwój pracowników oraz kwestie różnorodności, równości i integracji stanowią kluczowy element inicjatyw środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) oraz są nieodzownym elementem działalności każdej firmy. Organizacje dążące do przyspieszenia postępów w zakresie DEI, muszą posiadać odpowiednią strategię, angażować zainteresowane strony, monitorować postępy, komunikować je, a także rozliczać kierownictwo z osiąganych rezultatów.

Zrozumienie przez firmy, że strategia DEI stanowi coś więcej niż tylko wyróżnik - to podstawa rozwoju i sukcesu, jest niezwykle istotne. 

Zapewnienie długoterminowych, zrównoważonych postępów w realizacji strategii DEI

Pomagamy naszym klientom przyspieszyć ich działania w zakresie DEI poprzez wieloaspektowe podejście, które obejmuje takie czynniki, jak możliwości, doświadczenie, wynagrodzenie oraz wyniki w zakresie zdrowia i dobrobytu finansowego.

 • Analiza DEI
 • Analizuj dane oraz treści za pomocą zaawansowanych technik i narzędzi, aby formułować wnioski i przekazywać zalecenia oparte na dowodach. 
 • Dostosowanie strategii
 • Dostosowanie kluczowych interesariuszy i funkcji biznesowych do misji, wizji i wartości DEI zgodnych z ich strategiami dotyczącymi ludzi, ESG i biznesu.

 • Równość i przejrzystość wynagrodzeń
  Zapewniaj równość kariery poprzez bardziej dostępne możliwości i wyniki w zakresie talentów, wykorzystując skuteczne i wolne od uprzedzeń programy i polityki.
 • Równe traktowanie
  Zidentyfikuj ryzyko związane z lukami płacowymi i przeciwdziałaj dyspoporcjom. Minimalizuj luki i podejmuj działania w kierunku większej przejrzystości wynagrodzeń.
 • Równość w zakresie doświadczeń
  Promuj równe traktowanie wszystkich pracowników, niwelując różnice w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej i dobrobytu finansowego, co zapewni rozwój organizacji.
 • Zmiany i rozwój kultury pracowniczej
  Upewnij się, że wszyscy mają pozytywne doświadczenia związane z miejscem pracy, kształtując kulturę i współpracując z innymi  w celu podnoszenia kwalifikacji liderów i menedżerów.

 • Mierzenie wyników i zrównoważony rozwój
 • Zaangażuj się w postępy, wdrażając cele i wskaźniki w firmie. Komunikuj się regularnie w sposób przejrzysty ze wszystkimi interesariuszami. Wspieraj tworzenie kultury integracyjnej poprzez odpowiednie zmiany i działania komunikacyjne.

Pokrewne rozwiązania

  Najlepsze rozwiązanie umożliwiające DEI

  Przełomowy TRS Pay Gap Detector firmy Mercer zdobył nagrodę HR Tech Award 2024.

  Mapy wewnętrznego rynku pracy

  Podstawowym narzędziem diagnostycznym do analizy ILM jest mapa ILM, która może być łatwo utworzona przez zespół ds. raportowania systemu informatycznego HR (HRIS). Mapa ILM to pojedynczy obraz, który pokazuje liczbę pracowników według poziomu kariery, a przez ostatnie 1–3 lata średnioroczni pracownicy, awanse i odejścia z każdego poziomu. 

  Powiązane spostrzeżenia    Porozmawiaj ze specjalistą Mercer

    Czy jesteś gotowy na transformację Twojego miejsca pracy? Skontaktujmy się.