W Mercer tworzymy kulturę przynależności, w której wszyscy współpracownicy mogą wnieść cały swój potencjał do pracy i rozwoju.

Zróżnicowany personel i kultura integracji wzmacniają naszą organizację i pozytywnie wpływają na jakość wykonywanej pracy. Według danych dotyczących efektywności pracy, zróżnicowane zespoły osiągają większe sukcesy.
Poprzez rozumienie, docenianie i wykorzystywanie mocnych stron naszych pracowników, Mercer posiada wyróżniającą się na rynku przewagę. Promowanie kultury, w której każdy może być sobą i czuć się częścią zespołu, prowadzi do większego zaangażowania i zatrzymania najlepszych pracowników w firmie - i na tym polega właściwe postępowanie. Zróżnicowane zespoły prowadzą ciekawsze dyskusje, tworzą bardziej innowacyjne pomysły i wywierają większy wpływ na całokształt organizacji niż grupy, których członkowie niczym się od siebie nie różnią. Poniżej przedstawiamy podejście Mercer, strategię, plany i zobowiązania naszej firmy.
Mercer to firma zajmująca się ludźmi, a personel złożony z osób o zróżnicowanym pochodzeniu, odmiennych perspektywach, doświadczeniach i kulturze zapewnia różnorodność pomysłów. To z kolei pomaga nam tworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich. Razem możemy wiele zmienić.
Martine Ferland

Dyrektor generalny Mercer i wiceprezes Marsh McLennan

Nasze priorytety w zakresie integracji i różnorodności

Reprezentacja:
Różnorodność naszych pracowników odzwierciedla społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Dowiedz się więcej o pracownikach Mercer i naszym zaangażowaniu w integrację i różnorodność.

Przynależność:
Rozwijamy liderów, kierowników i współpracowników, aby byli widocznymi sojusznikami dla osób czarnoskórych, rdzennych i o innym kolorze skóry (BIPOC).

Rozwój:
Zapewniamy wszystkim współpracownikom sprawiedliwe uczenie się, rozwój, awanse i nagrody.

W jaki sposób budujemy zróżnicowane miejsce pracy i kulturę integracji?

Wsparcie

Mercer od dawna analizuje decyzje dotyczące wynagrodzeń i awansów, gdyż zależy nam na wykrywaniu wszelkich przejawów stronniczości i ich eliminacji. Chcemy wdrożyć podobne praktyki w zakresie innych kluczowych polityk i praktyk biznesowych.

Mercer oferuje różnorodne programy mentorskie na szczeblu regionalnym i lokalnym, które pomagają pracownikom BIPOC realizować ambitne cele zawodowe.

Nauka i rozwój

Nieustannie tworzymy możliwości organizacyjne wspierające inkluzywność miejsca pracy.

Pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia i potwierdzają, że zostali zaznajomieni z kwestiami takimi jak nieświadome uprzedzenia, wzajemne wsparcie czy szacunek w pracy. Managerowie uczestniczą w dodatkowych spotkaniach, na których omawia się kwestie związane m.in. z tworzeniem i promowaniem kultury integracji.

Przywództwo i odpowiedzialność

Liderom biznesowym dużych organizacji postawiono wieloletnie cele w zakresie zwiększania reprezentacji pracowników BIPOC na kluczowych stanowiskach. W Mercer liderzy opracowali plan angażowania, zatrzymywania i rozwijania pracowników BIPOC.

Nasza firma wdraża praktyki, których celem jest przyciąganie i zatrudnianie różnorodnych osób. Dbamy, aby nasze oferty pracy pozbawione były jakichkolwiek oznak stronniczości. Prowadzimy odpowiednie szkolenia dla działów rekrutacji i zespołów prowadzących rozmowy kwalifikacyjne.

Staramy się lepiej słuchać

Organizujemy specjalne sesje poświęcone wsłuchiwaniu się w potrzeby pracowników. Prowadzimy sondaże z myślą o podejmowaniu lepszych decyzji i wprowadzaniu odpowiednich rozwiązań. Stosujemy narzędzia, które pomagają zwiększać świadomość i zrozumienie różnic na wielu płaszczyznach.

Powołaliśmy rady konsultacyjne ds. różnorodności, zarówno na poziomie grupy, jak i na szczeblu lokalnym, których celem jest koordynacja działań z miejscowymi liderami.

Grupy zasobów biznesowych (business resource groups, BRG)

BRG stanowią integralną część potencjału Mercer, jeśli chodzi o tworzenie kultury przynależności.

Każda grupa BRG złożona jest z pracowników, którzy dobrowolnie współpracują na rzecz wspierania firmy w jej staraniach na rzecz realizacji wizji różnorodności, oraz odgrywa kluczową rolę w poprawie kultury i środowiska naszej organizacji. Każda grupa BRG zapewnia różnorodne perspektywy z całej organizacji oraz skupia się na naszych działaniach w zakresie zatrudniania, rozwijania i zatrzymania najlepszych pracowników; współpracy z coraz bardziej zróżnicowanymi klientami oraz coraz bardziej różnorodnymi społecznościami lokalnymi, w których żyją i pracują nasi pracownicy i klienci. Obecnie w Mercer działają BRG w ramach następujących społeczności: Różnorodność rasowa i etniczna, Women@Mercer, Rising Professionals Network, AccessABILITIES i Pride.

Celem programu Women@Mercer jest zapewnienie równowagi płci, w ścisłej współpracy z naszą globalną społecznością sieci kontaktów kobiet. Zależy nam na propagowaniu Mercer w odniesieniu do różnorodności płci zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naszej organizacji. Chodzi o maksymalizację możliwości firmy w zakresie rekrutacji, rozwoju, zatrzymania i rozwijania utalentowanych kobiet w naszej organizacji.

Grupa BRG ds. różnorodności rasowej i etnicznej dokłada wszelkich starań, aby firma Mercer stała się preferowanym pracodawcą dla najlepszych pracowników. Grupa promuje inkluzywne środowisko pracy, w którym pracownicy z różnych środowisk, kultur i grup etnicznych mogą rozwijać się jako profesjonaliści i wspierać sukcesy Mercer.

Z kolei grupa BRG ds. mniejszości seksualnych chce pomagać firmie w maksymalnym wykorzystaniu potencjału pracowników LGBT+, wspierając jednocześnie strategiczne imperatywy organizacji w tym obszarze.

Grupa BRG ds. talentów łączy, rozwija i wspiera zaangażowanych, ambitnych i zróżnicowanych pracowników w ramach sieci kontaktów i programów rozwoju zawodowego.

Celem grupy AccessABILITIES@Mercer jest promowanie kultury integracji wśród pracowników z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dąży do tworzenia miejsc pracy pełnych empatii, godności, zaufaniu i szacunku, w których dostrzegane są umiejętności każdego człowieka.

Fundamentem działań grupy BRG Mercer Cares jest pasja naszych pracowników do wprowadzania ważnych zmian w społecznościach lokalnych w ramach wolontariatu. Pracownocy Mercer mogą wspólnie wywierać wpływ poprzez mentoring uczniów, poprawę zdrowia i samopoczucia społeczności, wspieranie grup weteranów i wolontariat w celu wspierania różnych innych spraw. Każdemu zainteresowanemu pracownikowi przyznajemy jeden dzień w roku kalendarzowym na działalność wolontariacką w porozumieniu z organizacją charytatywną lub non-profit.

Integracja i różnorodność w Mercer

  Zapoznaj się z możliwościami kariery w firmie Mercer

  Firma Mercer pomaga klientom na całym świecie na nowo definiować świat pracy, zmienić spojrzenie na kwestie emerytury i inwestycji oraz zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie pracownikom.

  Pomagamy klientom zapewniać różnorodność, równość i integrację (diversity, equity and inclusion, DEI)


   Nagrody i wyróżnienia

   Jesteśmy dumni z tego, że doceniają nas czołowe wydawnictwa, stowarzyszenia i jednostki badawcze. Nasze najważniejsze nagrody:

    Nagrody indywidualne

    • Michelle Sequeira, kierownik ds. doradztwa w zakresie różnorodności, równości i integracji, Magazyn CIO Views, Najbardziej wpływowe kobiety w & integracji różnorodności, 2023 r.
    • Martine Ferland, dyrektor generalny Mercer, nagroda przewodniczącego A Better Chance za rok 2022
    • Tony Wood, UK Leader, MMB, 2021 OUTstanding LGBT+ executive role model (fourth consecutive year)
    • Rich Nuzum, Investments and Global Chief Investment Strateg, Mercer, kampania 2019 EMBARGO Project 1000 i kampania 2019 #50for50 na rzecz równości LGBTQ+
    • Mark McNulty, Head of International Clients, Mercer Investment Solutions, 2019 #50for50 campaign for LGBTQ+ equality
    • Joanna O’Riordan, Global Operations Director, MSC, 2019 Excellence in Working With a Charity Award in Recognition of Trailblazing Best Practice in Gender Balanced Leadership
    • Claire Skinner, UK Head of Content and Delivery, Mercer Investment Solutions, 2019 Women in Pensions Role Model of the Year

    Powiązane spostrzeżenia


     Interesują Cię lepsze życie i ciekawsza praca?

     Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami.