Tworzenie przewagi konkurencyjnej dzięki strategii i analizom siły roboczej 

Skorzystaj z doradztwa w zakresie analityki siły roboczej, aby uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną, która zoptymalizuje inwestycje w pracowników i poprawi wyniki. 

Nauka o sile roboczej pomaga rozwiązywać złożone wyzwania

Dział kadr (HR) i liderzy biznesowi stoją przed istotnymi i coraz bardziej złożonymi wyzwaniami, starając się zapewnić, aby ich pracownicy byli produktywni, innowacyjni i zaangażowani. Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest wzmocnienie retencji, poprawa różnorodności i inkluzywności, osiągnięcie równości płac czy też zaplanowanie przyszłej siły roboczej, Mercer może Ci w tym pomóc.

Mercer jest liderem w dziedzinie nauki o sile roboczej. Stosujemy zdyscyplinowane, oparte na danych podejście do strategii i analityki siły roboczej. Określa ono unikalny zestaw czynników umożliwiających osiągnięcie sukcesu, których każdy z naszych klientów potrzebuje do realizacji swoich celów rozwojowych. Zapewnia również wspierające strategie kadrowe, których klienci potrzebują do rozwoju swoich pracowników. 

Najlepsze firmy na świecie tworzą wyraźne i wymierne powiązania między inwestycjami w siłę roboczą a wynikami. Mercer współpracuje z takimi firmami w celu optymalizacji strategii dotyczących siły roboczej oraz stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej. 

Nasza strategia dotycząca siły roboczej i możliwości analityczne

Mercer oferuje szeroki zakres możliwości analitycznych, które można wdrożyć, aby pomóc w budowaniu dynamicznej strategii dotyczącej siły roboczej. Zamiast polegać na algorytmach typu „czarna skrzynka” lub analizie za pomocą przycisków, stosujemy proces oparty na współpracy. W ramach tego podejścia dzielimy się tym, jak podchodzimy do naszej analizy, dlaczego kontrolujemy konkretne czynniki i jak docieramy do naszych kluczowych wniosków. 
 • Analiza rynku pracy wewnętrznej (ILM)®

  Aby wspierać planowanie działań, najpierw diagnozujemy wewnętrzną dynamikę pracowników: sposób, w jaki pracownicy przybywają do organizacji, przepływają przez nią i z niej wychodzą — i jak są nagradzani. 
 • Analiza zewnętrznego rynku pracy (ELM)®

  Spójrz poza istniejącą siłę roboczą, aby oszacować dostępność talentów i zrozumieć zewnętrzne trendy lub prognozy dotyczące siły roboczej. Oceń obszary, w których działasz obecnie lub planujesz działać.
 • Strategiczne planowanie zatrudnienia i przyszłość pracy

  Zaplanuj przyszłość swojej organizacji, oceniając bieżącą podaż pracy pod kątem przewidywanego przyszłego popytu. Pozwoli to zidentyfikować krytyczne luki, które wymagają rozwiązania w celu ograniczenia ryzyka związanego z dostępnością siły roboczej.
 • Modelowanie wpływu na działalność (BIM)®

  Połącz swoje praktyki z zakresu zarządzania talentami z twardymi wskaźnikami finansowymi i produktywności, takimi jak wyniki finansowe/sprzedażowe, wskaźniki satysfakcji klientów i miary jakości. 
 • Analiza różnorodności, równości i inkluzywności (DEI)

  Skorzystaj z naszej metodologii ILM, aby zbadać podstawowe przyczyny przepływów talentów i różnice między nimi w zależności od płci i rasy/grupy etnicznej. Pomoże Ci to w zidentyfikowaniu ukierunkowanych rozwiązań zmierzających do wyeliminowania barier systemowych.
 • Analiza równości płac

  Skutecznie przeglądaj i rozwiązuj nierówności płacowe, ograniczaj ryzyko, zwiększaj różnorodność i napędzaj sukcesy organizacyjne dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom dotyczącym równości płac i DEI. 
 • Analiza łączona + ILM (Say-Do)

  Porównaj to, co pracownicy mówią, że cenią z tym, co faktycznie zrobić wartość. Zapewni to pełniejszy obraz, który pomoże Ci w kształtowaniu programów i ofert.
 • Analiza sieci organizacyjnej

  Zrozum, w jaki sposób pracownicy łączą się ze sobą w Twojej organizacji. Oceń wpływ takich powiązań na krytyczną dynamikę zespołu. 
Wiele naszych strategii i rozwiązań analitycznych dotyczących siły roboczej koncentruje się wokół podstawowej koncepcji wewnętrznych rynków pracy. Chociaż każda firma ma taki rynek — czy to z założenia, czy domyślnie — organizacje często mają zbyt mały wgląd w rzeczywiste zasady, które definiują ich siłę roboczą. 
TAAP+

Talent All Access Portal

Dostępny w wielu różnych opcjach, łatwy dostęp do danych, narzędzi i spostrzeżeń potrzebnych do osiągnięcia sukcesu przez organizację.
Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia