Przygotowanie na przyszłość pracy 

Multi ethnic group of young people attending business event, young man using laptop, networking, self improvement, learning

Dowiedz się, w jaki sposób organizacje wykorzystują możliwość dostosowania pracy, jej sposobu wykonywania i miejsca.

Koncentrowanie dyskusji na równowadze między życiem zawodowym a prywatnym oraz potrzebie posiadania własnych ścieżek zmiany kwalifikacji przez utalentowanych pracowników pomija konieczność przeprowadzenia szerszej transformacji.
Ravin Jesuthasan

Global Transformation Services Leader, Mercer

Życie w środowisku podwyższonego ryzyka — w którym ryzyko i możliwości przecinają się w nieoczekiwany sposób — to nowa rzeczywistość. Fundamentalna zmiana wyznawanych wartości leży u podstaw zmian strukturalnych na rynku pracy.

Ciągłe turbulencje wpływają na ambicje

Napięte łańcuchy dostaw i konflikt geopolityczny z ostatnich dwóch lat utrzymują się. Podobnie jak obawy dotyczące nierówności, powolnego postępu w zakresie sprawiedliwości społecznej i programu dekarbonizacji, który jest obecnie zaplanowany na nieuporządkowaną transformację netto-zero. Wahania rynku i obawy o inflację mają dalej miejsce, a opinie co do tego, czy warto podejmować odważne działania i jak ograniczać ryzyko, są rozbieżne.

Wszyscy wyciągnęliśmy wnioski z pandemii — jej ślady są widoczne w planach kadry kierowniczej dotyczących odporności biznesu i odbudowy organizacji. W przypadku kolejnego spowolnienia gospodarczego kadra kierownicza wyższego szczebla planuje dokonywać strategicznych inwestycji, zamiast ograniczać się do cięcia kosztów, jak to miało miejsce w momencie wybuchu pandemii. Badanie Mercer Global Talent Trends Study 2022 ujawnia interesujące porównanie z ostatnim przypadkiem, gdy dyrektorzy musieli rozważać zbliżający się kryzys:

  • Mniej planów wykorzystania modeli zmiennego zatrudnienia (spadek z 39% w 2019 r. do 29% obecnie).
  • Mniej planów redukcji zatrudnienia (obniżenie zatrudnienia z 30% do 26% obecnie).

Odzwierciedla to lekcję wyniesioną z okresu pandemii — firmy mogą być bardziej elastyczne w trudnych czasach, zatrzymując pracowników, którzy znają kulturę organizacji i są zaangażowani — oraz uznaje unikalne wyzwania związane z napiętym klimatem gospodarczym w połączeniu z gorącym rynkiem pracy.

Bardziej zrównoważone, dostosowane do potrzeb klienta, cyfrowe doświadczenia pracowników

Przygotowując się do przyszłości pracy, większość organizacji rozpoczęła już cyfrową transformację. Ta cyfrowa podróż przyspieszyła wykładniczo, ponieważ pandemia szybko przeniosła procesy do trybu online i do chmury. W odpowiedzi wiodący pracodawcy dodają nowe platformy cyfrowe: od łączenia się i współpracy po dostęp do świadczeń i cyfrowych rozwiązań zdrowotnych. 

Oczekiwania są wysokie. Organizacje muszą działać strategicznie i dokonywać zrównoważonych wyborów dostosowanych do potrzeb klienta, dokładnie dopasowanych do ich strategii biznesowych i społecznych. Wdrażanie cyfrowej oferty dla pracowników nie tylko pomaga firmom zachować elastyczność, ale także zapewnia lepszą jakość obsługi pracowników — pomagając przyciągać i utrzymywać talenty. I chociaż wielu pracowników jest gotowych do pracy cyfrowej, inni będą potrzebować wsparcia w zakresie adaptacji do tych nowych technologii.

Dostosowanie do nowego systemu operacyjnego pracy

Wpływ przyspieszenia technologicznego na przyszłość pracy jest ogromny. Jednocześnie doświadczyliśmy demokratyzacji warunków pracy. Aby poruszać się po szybko zmieniającym się świecie pracy, decydenci polityczni, liderzy, menedżerowie i pracownicy potrzebują „nowego systemu operacyjnego pracy”, który uwolni pracowników i ich możliwości z tradycyjnych ograniczeń zawodowych.
Organizacje muszą wpisać swoje działania w zakresie dobrostanu pracowników i edukację w proces pracy.
Ravin Jesuthasan

Global Transformation Services Leader, Mercer

Inwestowanie w dobrostan

Jeden na trzech pracowników wymienia równość jako przyszłość pracy. Oczekuje się, że pracodawcy przejdą od zwykłej oferty świadczeń do bycia aktywnymi partnerami w zakresie zdrowia i dobrobytu — w kwestiach takich jak zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej (tam, gdzie nadal istnieją luki, zwłaszcza na rynkach wschodzących), posiadanie opcji awaryjnej dla osób w kryzysie finansowym lub pomoc w zamknięciu deficytów emerytalnych.

Koncentracja na wynikach poszerza dyskusję o społeczne uwarunkowania zdrowia. Takie pozamedyczne czynniki często wynikają z niezaspokojonych potrzeb, aspektów środowiska życia i pracy danej osoby, które powodują stres lub zły stan zdrowia — takich jak zadłużenie, luki w oszczędnościach, niepewny dostęp do opieki zdrowotnej lub ograniczone możliwości opieki nad dziećmi lub osobami starszymi, a także podstawowe potrzeby, takie jak mieszkanie, żywność i transport. Zaspokojenie wszystkich potrzeb danej osoby ma kluczowe znaczenie dla poprawy wyników zdrowotnych w różnych społecznościach, które tworzą siłę roboczą — i pokazuje szczere zaangażowanie firmy.

Oczywiste jest to, że zdrowie i ogólny dobrostan stały się bardziej centralnym elementem debaty na temat przyszłości pracy.
Till Leopold

Światowe Forum Ekonomiczne

Powiązane treści

      Powiązane rozwiązania
        Powiązane spostrzeżenia