Wellbeing 

Oferta wellbeing przygotowana przez Mercer to konkretne rozwiązania zapewniające realne wsparcie dla pracowników i pracodawców w obszarze szeroko pojętego wellbeing.

Temat opieki medycznej i szeroko pojętego well-being pojawia się nie po raz pierwszy w kontekście dbałości pracodawcy o relacje z pracownikami i budowanie pozycji employer of choice.

Prywatna opieka medyczna to coraz atrakcyjniejszy benefit dla pracowników i narzędzie dla Pracodawców.

Od dłuższego jednak czasu obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego, co spotęgowała epidemia COVID-19.

Wynika to zarówno ze stresu psychicznego, związanego z ograniczeniami w codziennym życiu i niepewnością odnośnie do sytuacji ekonomicznej, ale też konieczności sprostania przez pracowników i menedżerów nowym zadaniom, realizowanym w nowy sposób. Jednocześnie, epidemia obnażyła braki w zakresie standardowych usług oferowanych przez większość dostawców pakietów medycznych.

W odpowiedzi na powyższe, Mercer przedstawia rozwiązanie zdalnego, długotrwałego wsparcia psychologicznego dla pracowników. Polega ono na zapewnieniu Pracownikom dostępu do 50-minutowych sesji on-line z psychologiem / psychoterapeutą bądź innym specjalistą (w zależności od oczekiwań Klienta, co do zakresu usług).

Pokrewne rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia