Realizacja transakcji fuzji i przejęć 

Wykorzystywanie niezagospodarowanego potencjału ludzkiego w celu tworzenia wartości transakcji fuzji i przejęć

Wartość ludzi w fuzjach i przejęciach

Inwestorzy i firmy podejmują transakcje, aby tworzyć wartość. Nasze badania wskazują, że 47% niepowodzeń transakcji wynika głównie z braku strategicznego planowania i rygoru wykonawczego dotyczącego ryzyka związanego z ludźmi.

Nasz raport analizuje, co ten fakt oznacza dla osób zawierających umowy transakcji na całym świecie, opierając się na szerokiej gamie baz danych i spostrzeżeń. Znaczący zbiór danych ujawnia praktyczne spostrzeżenia z dogłębnej ankiety przeprowadzonej wśród profesjonalistów zajmujących się transakcjami w całym ich spektrum.

Trzy priorytety w cyklu życia transakcji

Tworzenie wartości to kluczowy i skomplikowany proces. Łącząc spostrzeżenia respondentów ankiety i studia przypadków, stwierdziliśmy, że na wszystkich etapach transakcji najważniejsze są następujące priorytety:
 1. Stabilność operacyjna
 2. Utrzymanie Klientów
 3. Tworzenie wartości „szytej na miarę”
  • Strategie wzrostu poprzez przejęcia
  • Optymalizacja strategii kanałowej
  • Rozwój nowych produktów

Jakie są priorytety strategii kadrowej w transakcjach?

Obszary, na których skupiają się respondenci na podstawie problemów post-transakcyjnych obniżających jej wartość:
 • Dopasowanie przywództwa
 • Dostosowanie kultury organizacyjnej
 • Zatrzymywanie kluczowych pracowników

Najważniejsze wnioski

Istnieje wyraźny związek między rygorem, z jakim proaktywnie rozwiązywane są problemy ludzi, a prawdopodobieństwem powodzenia transakcji. Kluczowe znaczenie mają dostosowanie planu transakcji do sposobu działania kierownictwa firmy, obowiązujące wzorce zachowań wynikających z kultury organizacji oraz poszukiwany przez firmę zestaw umiejętności.

Kluczowe aspekty strategii kadrowej, które utrudniają realizację transakcji

Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, następujące aspekty mogą zakłócić transakcję M&A:
19,8%

Zespół kierowniczy

16%

Kultura organizacyjna

9,3%

Brak strategii zarządzania zmianą

Realizacja transakcji. Niewykorzystany potencjał ludzki w tworzeniu wartości transakcji.

Transakcje fuzji i przejęć stają się coraz powszechniejsze, ponieważ firmy przechodzą transformacje w celu dostosowania do postpandemicznego świata. Jak ryzyko związane z ludźmi wpływa na proces transakcji?
Średnio 47% transakcji kończy się niepowodzeniem, a prawie połowa z nich wynika przede wszystkim z braku strategicznej identyfikacji i rozwiązania kwestii personalnych.
Realizacja transakcji. Niewykorzystany potencjał ludzki w tworzeniu wartości transakcji.

Powiązane treści

  W transakcjach ludzie nie mogą być zostawieni samym sobie. Nierozwiązanie problemów w strategii kadrowej może mieć katastrofalne konsekwencje.
  CHRO, globalna firma z branży łańcucha dostaw i logistyki, 48 mld USD rocznego przychodu
  Autorzy
  Jeff Black
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia