Wyzwania związane ze strategią dotyczącą talentów

 • Strategie biznesowe i kadrowe są niezgodne ze sobą.
 • Elementy strategii dotyczącej talentów nie są przystosowane pod kątem przyszłości pracy.
 • Praktyki dotyczące talentów są niezgodne z priorytetami biznesowymi.
 • Strategie dotyczące pracowników nie dotrzymują kroku za zmianom modelu biznesowego.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę Mercer określono 10 najważniejszych priorytetów dla działów HR w nadchodzącym roku:

 1. Usprawnienie planowania pracy w celu bardziej świadomego tworzenia strategii zakupów/budowy/pożyczek
 2. Projektowanie procesów dotyczących talentów w oparciu o umiejętności 
 3. Ulepszanie pełnych pakietów nagród
 4. Reagowanie na luki płacowe między płciami i inne różnice dotyczące równości
 5. Poddanie planów wynagrodzeń ponownej analizie
 6. Inwestowanie w podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji pracowników
 7. Realizacja strategii wspierania dobrego samopoczucia
 8. Rozwój kultury elastycznego trybu pracy
 9. Reorganizacja operacji HR
 10. Stawianie ESG / zrównoważonego rozwoju w centrum naszego planu transformacji

Sukces Twojej firmy zależy od Twoich przyszłych talentów

Skuteczna strategia zarządzania talentami ułatwia spełnianie potrzeb pracowników i firmy — zarówno dziś i jutro, jak i w dalszej przyszłości. Firma Mercer może pomóc Ci stworzyć skuteczną i wydajną strukturę i strategię dotyczącą talentów, która obejmuje:
 • Wynagrodzenia kadry kierowniczej

  Opracowywanie konkurencyjnych wynagrodzeń i zasad dla kadry kierowniczej zgodnie ze strategią biznesową, przyciągając i motywując przy tym najbardziej utalentowanych pracowników.
 • Nagrody dla pracowników

  Korzystaj z największych i najbardziej kompleksowych zbiorów danych na świecie oraz analiz i badań dotyczących wynagrodzeń, aby mieć pewność, że podejmujesz właściwe decyzje w zakresie wynagrodzeń pracowników.
 • Tworzenie struktury stanowisk i karier

  To środowisko zorientowane na pracowników. Aby osiągnąć optymalną równość w obrębie firmy oraz konkurencyjność zewnętrzną, niezbędne jest stworzenie solidnych struktur kariery z konsekwentną analizą pracy i metodologią oceny stanowisk.
 • Strategia dotycząca talentów oparta na umiejętnościach

  Dokonaj transformacji w swoich kadrach dzięki zarządzaniu talentami w oparciu o umiejętności. Opracuj na nowo swoje programy talentów i nagród w oparciu o umiejętności.
 • Ocena talentów

  Rozwijaj swoje strategie dotyczące talentów dla nowej formy pracy. Zacznij od oceny bieżących umiejętności Twojej organizacji, aby zrozumieć luki, które musisz zlikwidować w celu zbudowania kadr przyszłości.
 • Mobilność talentów

  Globalne trendy i praktyki w zakresie mobilności talentów szybko się zmieniają. Gdy świat uczy się radzić sobie z COVID-19, firmy są zmuszone dokonać ponownej analizy swoich strategii dotyczących mobilności talentów.
 • Strategia dotycząca talentów

  Zresetuj swoje plany dotyczące przyszłości pracy oraz odnów relacje miedzy pracodawcą a pracownikami, zostań pionierem w dziedzinie projektowania kadr i miejsca pracy oraz zapewniaj pracownikom doświadczenia, które wyróżniają Cię na tle innych firm.
 • Różnorodność, równość i integracja (DEI)

  Firmy, które uznają kwestie różnorodności, równości i integracji w miejscu pracy za najwyższy priorytet zwiększają swoją szansę na sukces. Pomoże im to się utrzymać w czołówce oraz nieustannie się rozwijać dzięki zapewnieniu pracownikom możliwości tworzenia lepszej przyszłości poprzez tworzenie lepszego świata dla wszystkich.
 • Doświadczenia pracowników

  Stwórz atrakcyjną i wyróżniającą się strategię dotyczącą doświadczeń pracowników o pozytywnym nastawieniu, która pomoże przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników.

Powiązane spostrzeżenia  Skontaktuj się z naszym zespołem

  Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi specjaliści poprowadzą Cię właściwą drogą.