Strategiczne podejście do różnorodności, równości i integracji może wspomóc rozwój ludzi i społeczności 

Kondycja organizacji w coraz większym stopniu zależy od wdrażania działań z zakresu DEI.

Przyspieszona przez globalne standardy w zakresie sprawiedliwości rasowej i równości, organizacyjna koncentracja na różnorodności, równości i integracji (DEI) ewoluowała do statusu imperatywu biznesowego. Konsumenci, inwestorzy, społeczności i talenty poszukują firm, które czynią postępy w zakresie środków zrównoważonego rozwoju społecznego — kierując uwagę na zagadnienia społeczne, które u podstaw mają DEI. 

Gdy liderzy proaktywnie działają na rzecz równości, zwykle dostrzegają poprawę wyników finansowych. Doświadczenia pracowników stają się bardziej atrakcyjne — organizacje są lepiej przygotowane do przyciągania i utrzymywania najlepszych talentów, a pracownicy są bardziej zaangażowani i zmotywowani do zwiększania produktywności i wydajności. A kiedy wśród pracowników znajdują się osoby o różnym pochodzeniu, które czują, że mogą swobodnie przedstawiać swoje pomysły zrodzone z różnych doświadczeń - wtedy rośnie innowacyjność.

Dlatego coraz więcej organizacji implementuje DEI w swoich strategiach i tworzy wokół nich wymierne cele biznesowe. Oznacza to integrację zagadnień DEI w następujących obszarach: 

  • Zaangażowanie, odpowiedzialność i przywództwo
  • Schemat organizacji i ład korporacyjny
  • Zobowiązania i analizy dotyczące równości płac
  • Praktyki dotyczące talentów i rozwój kariery
  • Dobrostan finansowy, zdrowie i opieka
  • Elastyczność organizacyjna
  • Polityki i programy
Ponieważ wiodące organizacje dążą do wywierania pozytywnego wpływu, mają możliwość wprowadzania wewnętrznych zmian, przyczyniając się do tworzenia bardziej otwartego i inkluzywnego społeczeństwa.
Organizacje są coraz częściej oceniane na podstawie kryteriów wykraczających poza wyniki finansowe — miar reprezentujących interesy udziałowców.
Droga ku sprawiedliwości społecznej: Zrewitalizowana wizja różnorodności, równości i integracji pracowników

Droga ku sprawiedliwości społecznej: Zrewitalizowana wizja różnorodności, równości i integracji pracowników 

W obliczu globalnej pandemii, napięć rasowych i społecznych oraz wzrostu „kapitalizmu interesariuszy” koniecznością biznesową jest podjęcie przez liderów działań w celu stworzenia bardziej zróżnicowanego, sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak stworzyć zrewitalizowaną wizję DEI 

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) w sprawie przejrzystości wynagrodzeń i równego wynagrodzenia

Nasze badania wskazują, że priorytetem w zapewnieniu zrównoważonej reprezentacji płci jest równość płac.

Dowiedz się więcej o osiąganiu równości płac

Kroki w kierunku równości: Jak pracodawcy mogą zlikwidować luki w dostępie do kariery, opieki zdrowotnej i kapitału, z którymi borykają się czarnoskórzy pracownicy w Stanach Zjednoczonych 

Dane i spostrzeżenia na temat równości rasowej w miejscu pracy mogą pomóc organizacjom podjąć działania, które zapewnią czarnoskórym pracownikom możliwości rozwoju.

Przeczytaj publikację Stepping up for Equity

Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia