Analizy i najważniejsze informacje z obszaru emerytalnego na wyciągnięcie ręki 

Senior man using laptop with caretaker at nursing home

Nieustannie i kompleksowo badając wydarzenia na rynku emerytalnym, zapewniamy rzetelne i pomocne analizy oraz podsumowania najważniejszych informacji z obszaru rynku finansowego i emerytalnego.

Najważniejsze elementy, które znajdziesz w kwartalniku Mercer Pension Insights

Kwartalnik Mercer Pension Insights to swoista pigułka najważniejszych informacji i wydarzeń z obszaru emerytalnego. Mercer Pension Insights publikowany jest od 2019(podać dokładny kwartał) a liczba czytelników niezmiennie rośnie. Oto trzy najważniejsze elementy którymi kierujemy się przy tworzeniu naszej publikacji.

Dotychczasowe wydania Mercer Pension Insights

Od teraz w jednym miejscu mogą Państwo znaleźć wszystkie dotychczas wydane publikacje Mercer Pension Insights, zapraszamy serdecznie do lektury.

1. Analizujemy w trakcie całego kwartału najważniejsze wydarzenia i trendy jakie mają miejsce w zakresie produktów emerytalnych. Następnie agregujemy te dane i w przystępnej dla każdego formie prezentujemy je na łamach naszej publikacji. W tej części znajdą Państwo tematy, które dotyczą części operacyjnych programów emerytalnych.

2. Szeroka i specjalistyczna wiedza naszych ekspertów w zakresie produktów inwestycyjnych pozwala przygotować rzetelne kalkulacje i ostatenczie zaprezentować Państwu ich efekt w postaci wyników produktów emerytalnych. Jest to niezwykle istotna kwestia nie tylko dla pracowników ale przede wszystkim dla pracodawców oferujących dany produkt emerytalny w swoim przedsiębiorstwie.

3. Na bieżąco staramy się również wynajdywać zagadnienia, które nie są często poruszane w innych źródłach informacyjnych. Dostarczają one informacji, która rzetelnie i bez ubarwień prezentują obraz danej sytuacji.

4.  Ostatnią częścią każdego wydania Mercer Pension Insights jest zbiór najważniejszych informacji zarówno z obszaru emerytalnego jak i z szeroko pojętego rynku finansowego.

Dotychczasowe wydania Mercer Pension Insights

Od teraz w jednym miejscu mogą Państwo znaleźć wszystkie dotychczas wydane publikacje Mercer Pension Insights, zapraszamy serdecznie do lektury.
 • Mercer Pension Insights Series 1/2021

  Pierwsza edycja Mercer Pension Insights, którą w całości poświęcamy wynikom inwestycyjnym funduszy PPK w 2020 roku. Dla firm prowadzących PPE może to być natomiast ciekawa inspiracja do prezentacji korzyści z udziału w programie w podobny sposób, do tego przedstawionego w naszym raporcie. Sądzimy także, że fragmenty materiału mogą być wykorzystane w komunikacji dla pracowników, a także przedstawione reprezentacjom pracowniczym.
 • Mercer Pension Insights 2/2021

  Oprócz bieżącego przeglądu polskiego rynku emerytalnego oraz wydarzeń mających istotny wpływ na nasze oszczędności, przygotowaliśmy również  podsumowanie wyników funduszy PPK na koniec pierwszego półrocza 2021 roku oraz podsumowanie ostatnich 2 lat wdrażania PPK.
 • Mercer Pension Insights 3/2021

  W tej edycji przedstawiamy co możemy zrobić w obliczu spadków wartości funduszy obligacyjnych w planach emerytalnych oraz podsumowujemy tegoroczną edycję Mercer CFA Global Pension Index, w której Polska uplasowała się na 27 miejscu spośród 43 ocenianych krajów.
 • Mercer Pension Insights 1/2022

  Dwa super aktualne tematy. Pierwszy to Nowy Polski Ład (PŁ). Drugi temat to podsumowanie wyników inwestycyjnych pracowniczych planów kapitałowych (PPK) za pełne ostatnie dwa lata.
 • Mercer Pension Insights 2/2022

  W tej edycji kilka tematów Mercer Pension Insights pierwszy to porównanie PPK i PPE z perspektywy konstrukcji planu, a także zgony wywoływane pandemią Covid-19 i skutki pandemii dla kosztów firm. Na koniec omówienie wyników inwestycyjnych funduszy.
Related solutions
  Related insights