Przekształcenie konkurencyjnych doświadczeń pracowników

Dostosowanie doświadczeń pracowników do nowych modeli pracy i dynamicznie zmieniających się oczekiwań pracowników. 

Nadszedł czas, aby zmienić podejście do pracowników

Doświadczenia pracowników były popularnym tematem jeszcze przed pandemią.

Pandemia spowodowała, że ludzie na nowo przemyśleli swoje priorytety i zbliżyła do siebie pracowników i organizacje. Trzy nadrzędne aspekty doświadczeń pracowników — oczekiwania pracowników, środowisko i „podróż” pracownika — nie uległy zmianie, ale pandemia przyniosła nowe pytania:

 • Jak sprawić, aby elastyczny czas pracy był bardziej efektywny?
 • Jak zatrudniać, wdrażać i zarządzać/szkolić pracowników w rozproszonym lub wirtualnym miejscu pracy?
 • Jak pracować, współpracować i komunikować się w rozproszonym lub wirtualnym środowisku pracy?
 • Jak przejść od polityki wsparcia do aktywnego partnerstwa z pracownikami w zakresie ich zdrowia i dobrego samopoczucia?
 • Jak stworzyć bezproblemowe cyfrowe środowisko pracy, aby nowe technologie wspierały pracę, a nie utrudniały ją — i aby ludzie chętnie z niej korzystali?
Zarządzanie doświadczeniami pracowników stało się bardziej zniuansowane. Na rynku coraz bardziej skupionym na pracownikach i w świecie oferującym wysoce spersonalizowane doświadczenia, coraz więcej osób chce dostosowywać własną pracę i tworzyć harmonogramy, które są dla nich odpowiednie.

Ludzie nie chcą już pracować dla firmy, lecz współpracować z nią. Sygnalizuje to pilną potrzebę różnicowania doświadczeń pracowników, aby przyciągnąć i zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników — 85% firm współtworzy doświadczenia pracowników z ich udziałem (GTT 2022).

Współtworzenie jest ważnym aspektem, ponieważ potrzeby i pragnienia pracowników związane z pracą różnią się w zależności od takich czynników jak:

 • Płeć
 • Pokolenie
 • Stanowisko
 • Status opieki

A ich potrzeby i doświadczenia nie są stałe; zmieniają się w miarę przechodzenia przez różne etapy życia — praca, życie osobiste, stan finansowy oraz zdrowie i samopoczucie. Uwzględnianie charakterystyki osób i potrzeb pracowników wymaga strategicznego podejścia. Wymaga to również uzyskiwania praktycznych informacji na bieżąco, we właściwym czasie. To tylko jeden z kluczowych aspektów budowania silniejszej kadry pracowniczej i skoncentrowanego na człowieku, opartego na technologii, konsumenckiego doświadczenia pracowników.

Doświadczenie pracowników opiera się na czynnikach środowiskowych, takich jak kultura, ludzie i liderzy, programy i procesy, praca i technologia ORAZ zdarzenia, takie jak wydarzenia w życiu osobistym oraz zawodowym. 

Jak stworzyć spersonalizowane doświadczenia pracowników, których ludzie pragną?

Pracownicy osiągający wysokie wyniki chcą, aby ich doświadczenia były:

 • Wzbogacające
 • Efektywne
 • Akceptujące
 • Empatyczne

Jednak podejście uniwersalne nie zda egzaminu. Kluczowe znaczenie będzie miała odpowiednia strategia i ramy zarządzania, słuchanie potrzeb pracowników, analiza danych, możliwości i komunikacja oraz narzędzia cyfrowe wspierające spersonalizowane doświadczenia pracowników. Może to zapewnić przewagę konkurencyjną. Nasze badania pokazują, że zwinne organizacje dwukrotnie częściej twierdzą, że poczyniły duże postępy w tworzeniu pozytywnych doświadczeń pracowników i nadal eksperymentują w tej kwestii (Global Talent Trends 2022) — dostosowując swoją działalność do propozycji wartości dla pracowników i aspiracji związanych z transformacją cyfrową.

Mercer może pomóc w stworzeniu spersonalizowanego, opartego na technologii i konsumenckiego doświadczenia pracownika dzięki:

 • Wsłuchiwaniu się w potrzeby pracowników
 • Strategia propozycji wartości dla pracowników 
 • Ocena i projektowanie nagród (w tym nagród, świadczeń i usług wellness)
 • Komunikacja z pracownikami
 • Elastyczne strategie pracy
 • Warsztaty myślenia projektowego
 • Wdrażanie technologii
 • Profile osób i mapowanie podróży
 • Ocena kultury organizacyjnej

Na jak dalekim etapie kształtowania atrakcyjnych i spersonalizowanych doświadczeń pracowników się znajdujesz? Mercer może pomóc zrozumieć potrzeby Twoich pracowników i osiągnąć pozytywne wyniki biznesowe poprzez:

Stworzenie atrakcyjnej propozycji wartości dla pracowników oraz strategicznych programów, które łączą rozległą wiedzę, doświadczenie i skuteczne metodologie z danymi i zwinnym zarządzaniem.

To więcej niż tylko dane i raporty - dostarczamy zintegrowane analizy i wnioski, które będą stanowić podstawę do wdrożenia działań. 

Nasze strategie myślenia projektowego zapewniają liderom, menedżerom i działom HR możliwość wprowadzania pozytywnych zmian.

Wspólnie opracowujemy plan działania, który uwzględnia istniejące oraz nowe inicjatywy przynoszące wartość dodaną.

Dlaczego warto korzystać z rozwiązań Mercer w zakresie doświadczeń pracowników?

Nasi eksperci dysponują odpowiednimi narzędziami, wiedzą i doświadczeniem, aby rozwinąć Twoją strategię w zakresie doświadczeń pracowników, a także propozycję wartości dla pracowników oraz programy płacowe i komunikacji. Łącząc wyniki naszych badań z najnowszymi informacjami naukowymi w zakresie zaangażowania pracowników i komunikacji, nasi eksperci pomagają opracować i zapewnić strategiczne programy oraz plany działania, które pozytywnie wpływają na doświadczenia pracowników i przyczyniają się do zwiększenia ich efektywności.

Oferujemy usługi doradcze i technologie, które obejmują wszystkie aspekty doświadczeń pracowników. Nasz globalny zasięg obejmuje 130 krajów, 80 języków i rozległą sieć lokalnych konsultantów.

 • Projektowanie doświadczeń pracowników

  Wykorzystujemy metody myślenia projektowego w połączeniu z wnioskami zaczerpniętymi z danych ilościowych i jakościowych, aby definiować i kształtować rozwiązania, które lepiej zaspokajają potrzeby ludzi i wydobywają z nich to, co najlepsze. 
 • Słuchanie potrzeb pracowników

  Zdobywamy wiedzę o pracownikach za pomocą rozwiązań dostosowanych do potrzeb — od naszej corocznej ankiety po słuchanie potrzeb, cyfrowe grupy fokusowe i badania preferencji.
 • Komunikacja z pracownikami

  Rozwiązania Mercer w zakresie komunikacji z pracownikami pomagają firmom nawiązywać znaczące rozmowy z kadrą pracowniczą na temat ich kariery, świadczeń i dobrego samopoczucia.
 • Propozycja wartości dla pracowników

  Wspieramy klientów w projektowaniu zróżnicowanych propozycji wartości dla pracowników, aby ułatwić przyciąganie i zatrzymywanie talentów.
 • Elastyczny tryb pracy

  Firma Mercer ma udokumentowane doświadczenie w dziedzinie wspierania organizacji w tworzeniu elastycznych strategii w celu przejścia od stacjonarnych do hybrydowych form pracy.
 • Rozwiązania w zakresie różnorodności, równości i integracji

  Mercer współpracuje z klientami przy rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawiedliwym traktowaniem pracowników — od równego wynagrodzenia po sposób zarządzania talentami. 
 • Strategia dotycząca talentów

  Rozwiązania Mercer w zakresie strategii zarządzania talentami pomagają firmom podejmować efektywne decyzje w zakresie przyciągania, zatrzymywania i rozwoju talentów. 
Fundamentalna zmiana wartości wyznawanych przez ludzi leży u podstaw zmian strukturalnych na rynku pracy. Organizacje mają teraz okazję, by wykorzystać narzędzia oparte na empatii stworzone w czasie pandemii w celu opracowania nowej, bardziej zrównoważonej współpracy, która przemawia do ludzi.
Kate Bravery

Global Leader of Advisory Solutions & Insights, Mercer

Poznaj nasz Zespół


Skontaktuj się z nami