Odśwież strategię dotyczącą pracowników

Stwórz zintegrowaną, sprzyjającą inwestycjom i skuteczną strategię dotyczącą talentów w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Twoja strategia kadrowa stanie się Twoim najważniejszym wyróżnikiem na tle konkurencji

Twoja najważniejsza przewaga konkurencyjna to umiejętność przyciągania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych pracowników. Organizacje borykają się z bezprecedensowym niedoborem talentów i pracują w szybko zmieniającym się środowisku, które stwarza nowe wyzwania. W rezultacie liderzy biznesowi analizują swoje struktury i priorytety w zakresie strategii dot. talentów, dążąc do rozwoju i realizacji skutecznych transformacji.

Aby pielęgnować silniejszą markę pracodawcy i budować lepsze doświadczenia pracowników, organizacje opracowują zintegrowane, inkluzywne strategie dotyczące personelu, które przygotowują ich pracowników na przyszłość. Elementy strategiczne obejmują przekwalifikowanie, projektowanie pracy, zdrowie i wellness, programy dotyczące talentów i wynagrodzenia oraz programy kontynuacji świadczeń emerytalnych/dochodów.

Proces ten obejmuje również połączenie strategicznych celów kadrowych z wartościami programowymi oraz wykazanie możliwego zwrotu z inwestycji (ROI). Aby uzyskać możliwie największy wpływ, programy powinny opierać się na zaangażowaniu i celu oraz wspierać inicjatywy związane z różnorodnością, równością i inkluzywnością (DEI).

Skuteczna strategia kadrowa generuje rzeczywiste wyniki biznesowe 

41%

Zmniejszenie absencji

21%

Większa rentowność

24%

Mniejsza rotacja w organizacjach o wysokiej rotacji pracowników

Źródło: Badanie Gallup Workplace

W jaki sposób wiodące firmy tworzą solidną strategię kadrową?

Mercer przyjmie zdecydowane, skupione na przyszłości, pragmatyczne podejście do strategii kadrowej. Nasze podejście opiera się na danych i analizach, głębokiej ekspertyzie i sprawdzonym przywództwie merytorycznym. Będziemy współpracować z Tobą, aby stworzyć holistyczną strategię, skutecznie ją wdrożyć i dzielić się wiedzą w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w przyszłości.
 • Segmentacja talentów
  Zbadaj, w jaki sposób praca przekłada się na wartość i jak poszczególne segmenty pracowników przyczyniają się do ogólnego sukcesu organizacji. Dostosuj programy nagród i doceniania, aby uzyskać najlepsze wyniki i zoptymalizować zwrot z inwestycji w strategię dotyczącą pracowników. 
 • Zaangażowanie talentów
  Zbadaj, jak najlepiej zaangażować i zmotywować różnorodną siłę roboczą dzięki ukierunkowanemu podejściu, które buduje poczucie przynależności, integracji i celu. Uważnie przeanalizuj wybory, które napędzają zróżnicowane zachowania.
 • Łączenie ludzi z automatyzacją
  Sztuczną inteligencję i zrobotyzowaną automatyzację procesów można zintegrować ze strategią kadrową, aby osiągnąć optymalne połączenie talentów i technologii przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego doświadczenia pracowników.
Transformacja HR

Projektowanie pracy

Reaguj proaktywnie na szybką cyfryzację i zaprojektuj na nowo miejsca pracy w celu optymalnego i zrównoważonego połączenia pracy ludzi i automatyzacji.
Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania