Strategia świadczeń pracowniczych 

Multi-ethnic coworkers discussing in office

02 października 2022

Świadczenia pracownicze są ważniejsze niż kiedykolwiek, dlatego niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniej strategii ich wdrażania i zarządzania nimi.

Świadczenia pracownicze umożliwiają firmom przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów przy jednoczesnym wspieraniu pracowników w kluczowych momentach. W wyniku zmian w pracy w ciągu ostatnich kilku lat firmy zostały zmuszone do ewaluacji swoich ofert świadczeń pracowniczych, aby upewnić się, że są one odpowiednie do realizacji zamierzonych celów. Liderzy biznesowi dostrzegają znaczenie świadczeń i technologii w poprawie dobrostanu, zaangażowania i lojalności pracowników, a  56% pracowników zgadza się, że świadczenia zapewniane przez ich pracodawcę sprawiają, że czują się doceniani.

Należy wziąć pod uwagę wiele kwestii, opracowując skuteczną strategię świadczeń pracowniczych. Na przykład:

 • Do  zaspokojenia indywidualnych potrzeb potrzebne są gama spersonalizowanych świadczeń
 • Należy brać pod uwagę różnorodność, równość i integrację 
 • Technologia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zapewniania świadczeń pracowniczych w skali globalnej i lokalnej
 • Analityka jest kluczem do zmiany charakteru świadczeń

Przyjrzyjmy się sposobom tworzenia najlepszej strategii świadczeń pracowniczych dla Twojej firmy.

Wykorzystywanie analityki do zmiany charakteru świadczeń

Biorąc pod  uwagę równowartość średnio 20% wynagrodzenia zasadniczego przeznaczonego na świadczenia pracownicze, zaskakujące jest, że ta inwestycja nadal podlega niewielkiej kontroli. Chociaż wiele funkcji, takich jak finanse czy marketing, od jakiegoś czasu korzysta z analityki, 80% pracodawców nadal polega wyłącznie na arkuszach kalkulacyjnych w celu analizy danych dotyczących świadczeń pracowniczych.

Próby skutecznego zbierania, standaryzacji i analizowania danych na temat tysięcy pracowników na całym świecie bez efektywnej analityki są niemożliwe. Zwiększają również prawdopodobieństwo, że decyzje będą podejmowane na podstawie nieaktualnych danych, lub że pojedynczy problem doprowadzi do załamania całego systemu. Co więcej, trudno jest zapewnić zgodność systemów manualnych z wymogami RODO, co sprawia, że organizacje są podatne na błędy, które mogą prowadzić do ogromnego ryzyka finansowego i utraty reputacji.  

Analityka powinna stanowić podstawę każdego elementu strategii kadrowej i świadczeń. Metody analityczne są nieocenione, na przykład w kwestii śledzenia zmian w zachowaniach związanych ze świadczeniami pracowniczymi, umożliwiając organizacjom zachowanie elastyczności i utrzymanie adekwatności oferty. Na przykład: organizacje wykorzystujące analitykę mogły śledzić zmiany, gdy w 2020 r. wybuchła pandemia COVID-19.

W tych nowych czasach pracodawcy wyposażeni już w narzędzia analityczne odnieśli znaczne korzyści. Zespoły HR były w stanie zobaczyć niemal w czasie rzeczywistym, w jaki sposób skutki pandemii wpłynęły na ich ofertę świadczeń, i mogły zidentyfikować wszelkie luki lub sukcesy, które się pojawiły. 

Takie podejście może prowadzić do zmian strategii takich jak uzupełnienie programów dotyczących dobrostanu, na przykład o wirtualne warsztaty żywieniowe lub lekcje gotowania. Analityka pomaga monitorować korzystanie z programów, umożliwiając zespołom HR ocenę, czy ich pracownicy wykorzystują świadczenia, i czy zapewniają one dobry zwrot z inwestycji. 

Opracowywanie świadczeń pracowniczych w erze pracy zdalnej

Poza zarządzaniem bezpośrednimi problemami kadrowymi związanymi z pracą zdalną zespoły muszą patrzeć perspektywicznie i robić wszystko, co w ich mocy, aby zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników. Zależy to od stworzenia angażującego i spersonalizowanego doświadczenia pracownika, w którym priorytetem jest rozwój, dobrostan i adekwatność oferty. 

Cztery priorytety dla zespołów HR w erze pracy zdalnej

 1. Jasne określanie zaangażowania w promowanie dobrostanu pracowników
  Jasne informowanie, w jaki sposób pracownicy mogą uzyskać dostęp do wsparcia podczas pracy zdalnej, oraz wyjaśnianie, co obejmuje oferta, sprawi, że będą czuli się lepiej doceniani oraz zaopiekowani przez firmę.
 2. Wspieranie rozwoju umiejętności
  Zapewnianie wirtualnych sesji szkoleniowych i kursów online może pomóc w rozwoju pracowników, przygotowując organizację i pracowników na przyszłość.
 3. Optymalizacja pracy zdalnej
  Zapewnij ludziom narzędzia i szkolenia potrzebne do wykonywania pracy z dowolnego miejsca i zapewnij ofertę świadczeń, która pomoże zoptymalizować nowe doświadczenia pracownika. Pomoże to im zachować więź ze swoimi organizacjami.
 4. W pełni wykorzystuj dane
  Pracodawcy potrzebują stałego strumienia danych na temat tego, w jaki sposób pracownicy korzystają ze swoich świadczeń, aby ich oferta pozostała trafna i adekwatna.

Employee benefits and technology trends report 2021/22

Organizacje, zespoły HR i ich oferty świadczeń pracowniczych, były wielokrotnie poddawane testom w skrajnych warunkach naszego ewoluującego świata pracy. W rezultacie świadczenia i technologia wykorzystywana do ich dostarczania trafiły na szczyt priorytetów firm. Dowiedz się, jaki wpływ miało to na świadczenia i trendy technologiczne.

Wykorzystanie technologii do zapewniania świadczeń pracowniczych na skalę globalną

Zapewnienie spójnego doświadczenia pracowników na całym świecie było przez ostatnie kilka lat priorytetem numer jeden dla organizacji międzynarodowych, a teraz znalazło się na jeszcze wyższym miejscu w planach przedsiębiorstw.

Wielką korzyścią z inwestowania w technologie HR jest to, że pracodawcy byli w stanie dostosować swoją ofertę świadczeń, aby sprostać bezprecedensowemu wyzwaniu, jakim jest utrzymywanie kontaktu, zaangażowania i wsparcia dla pracowników na całym świecie.

Technologia jest integralną częścią utrzymywania zaangażowania pracowników w ich świadczenia, umożliwiając im podgląd i korzystanie z nich z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, zapewniając rzeczywistą wartość. Ten poziom elastyczności był ważny już przed pandemią, ale w dzisiejszym silnie rozproszonym środowisku pracy stał się wręcz niezbędny.

Jak zapewnić spójne oferty świadczeń na różnych rynkach

 1. Identyfikuj lokalne niuanse i podchodź do nich ze zrozumieniem.
  Aby dostosować ofertę świadczeń w każdym kraju, zespoły muszą rozumieć lokalne niuanse i przepisy oraz utrzymywać przyjazne relacje z dostawcami – a to tylko kilka spośród wielu złożonych kwestii. Bez osiągnięcia porozumienia może wystąpić bariera w zachowaniu spójności.
 2. Centralizuj systemy HR.
  Pozwala to organizacjom szybko i bezpiecznie udostępniać dane pracowników, uzyskiwać do nich dostęp i analizować je w różnych krajach, zapewniając im dokładniejszy przegląd globalnej oferty.
 3. Wykorzystuj anaitykę do identyfikacji podobieństw. 
  Korzystanie ze scentralizowanych narzędzi umożliwia zespołom HR używanie tych samych wskaźników w różnych lokalizacjach, identyfikowanie i udostępnianie najlepszych praktyk oraz aktualizowanie strategii w odpowiedzi na wyniki poszczególnych krajów lub regionów.
Teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest, aby pracodawcy zachowywali równowagę, kontrolując koszty, a jednocześnie zapewniali wszystkim pracownikom poczucie więzi i wsparcia, co zasadniczo pozwala zapewnić ich zaangażowanie i zadowolenie.

Powiązane treści

  Powiązane produkty
   Pokrewne rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia