W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, trudno znaleźć bardziej interesujące zagadnienie od rynku wynagrodzeń. 

05 lutego 2023

Analiza rynku pracy i wynagrodzeń, którą opracowuje Mercer, stała się integralną częścią wiodącej publikacji ABSL ‘Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce’. Kilka interesujących faktów, na bazie opracowania na rok 2021:

  • Płace zasadnicze w Polsce pozostają konkurencyjne w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Różnica w płacach widoczna jest w szczególności na stanowiskach o niższym poziomie zaszeregowania i może sięgać nawet 600%! Wraz z wzrostem poziomu zaszeregowania, różnice te maleją.
  • W sektorze SSC/BPO płace w Polsce porównywalne są z tymi obserwowanymi np. na Węgrzech i Łotwie. Są stosunkowo wyższe od tych notowanych w Bułgarii czy w Rumunii, natomiast odstają od wynagrodzeń notowanych w Republice Czeskiej.
  • Jeśli chodzi o wynagrodzenia, Warszawa wyraźnie odstaje w porównaniu z innymi regionami kraju. Wynagrodzenia w Warszawie są średnio 16% wyższe od średniej ogólnokrajowej. Drugim najlepiej opłacanym regionem jest Dolny Śląsk. W zestawieniu najniżej wypada Podlasie.
  • Branża farmaceutyczna jest sektorem, który oferuje najwyższe wynagrodzenia w Polsce a sekunduje mu branża IT. W stawce wyraźnie odstają branża logistyczna oraz produkcyjna.
  • Jedna na cztery organizacje w sektorze SSC/BPO twierdzi, że ekstensywny model pracy zdalnej zwiększył produktywność jej pracowników. Jedynie 5% organizacji dostrzega spadek produktywności.

Więcej informacji w raporcie ABSL ‘Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021’. Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony ABSL.

Powiązane spostrzeżenia