Przygotowanie na przyszłość elastycznych modeli pracy 

Elastyczne modele pracy zostają z nami na stałe. Czas sprawić, aby wspierały Twoich pracowników.

Wszystkie obszary pracy mogą być elastyczne. Oznacza to, że organizacje mogą przyjąć szersze spojrzenie na elastyczne modele pracy i zaoferować strategię elastycznej pracy, która przynosi korzyści wszystkim, nie tylko tym, którzy pracują zdalnie. Pomimo możliwości w tym obszarze nasze ostatnie badania  Global Talent Trends ujawniły rozbieżności w opiniach respondentów. Kierownictwo obawia się pracy zdalnej, ale pracownicy widzą to inaczej:
72%

członków kadry kierowniczej twierdzi, że martwi ich wpływ pracy zdalnej na kulturę organizacyjną. 

54%

pracowników twierdzi, że lubi pracować w całości zdalnie.

72%

dyrektorów obawia się, że osoby pracujące zdalnie będą miały trudności z rozwojem lub awansem.

74%

pracowników uważa, że ich organizacje odniosą większe sukcesy dzięki pracy zdalnej/hybrydowej.

Dział HR będzie kluczowym mediatorem w wypełnianiu luki między rozbieżnymi perspektywami.

Zmagania ze skalą i wpływem

Większość organizacji pracuje obecnie nad stworzeniem zrównoważonych modeli elastycznych form pracy. Jednak wiele osób ma problemy z osiągnięciem skali i wpływu. W naszym badaniu 18% liderów zgłosiło, że mają trudności z nabraniem rozpędu i uzyskaniem poparcia dla przyjęcia nowych modeli pracy, w tym pracy elastycznej.

Przyciąganie i zatrzymywanie talentów

Wiele organizacji stara się stawać bardziej przyjaznymi dla ludzi. Robią to, uważnie słuchając swoich interesariuszy, wykorzystując dane do odkrywania wzorców zachowań i kierowania działaniami oraz wypowiadając się w ważnych kwestiach. W wielu przypadkach motywuje je to również do przyjęcia bardziej elastycznego podejścia do pracy. Ogólnie rzecz biorąc, sprawia to, że są bardziej otwarte i przystępne. Pracownicy, którzy mają możliwość wyboru miejsca pracy, będą skłaniać się ku takim organizacjom. Stworzenie bardziej nastawionego na ludzi i elastycznego środowiska pracy staje się zatem koniecznością dla firm, które chcą przyciągnąć i zatrzymać u siebie utalentowanych pracowników.

Elastyczność jest priorytetem dla pracowników

Zapytaliśmy pracowników: „Kiedy pandemia minie, jak ważna będzie dla Ciebie elastyczność?”
56%

„Zastanawiam się nad zmianą pracodawcy, gdyby nie było takiej opcji”.

38%

„Poprawiłoby to moje zadowolenie z pracy, ale nie szukam innego pracodawcy”.

6%

„Nie jest to dla mnie priorytet”.

Na początek

Oceń, jak najlepiej zapewnić wszystkim pracownikom elastyczne opcje pracy. Wyjdź poza elastyczność dotyczącą miejsca wykonywania pracy, aby rozszerzyć ogólny dostęp do elastycznych form pracy. Zastanów się, w jaki sposób elastyczność czasowa, praca w niepełnym wymiarze godzin lub praca na podstawie umowy o pracę mogą być wykorzystane jako wyróżniki Twojej organizacji — pozytywne cechy, które przyciągną talent do przyłączenia się i pozostania w Twojej firmie.

Global Talent Trends: Powstanie organizacji bliskiej pracownikom

Nadchodzi wielka szansa. Firmy mogą skorzystać z narzędzi tworzonych w oparciu o empatię, które udoskonalono w okresie pandemii, do wypracowania nowego partnerstwa, które jest bardziej przystępne, zrównoważone i dostosowane do nowego kształtu pracy. Elastyczne modele pracy to przyszłość.
Ewolucja kultury elastycznych form pracy jest najwyższym priorytetem zespołów HR.
 Mercer Global Talent Trends Survey
Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia