Uwolnij moc i potencjał swoich pracowników

Rynki talentów płynnie łączą utalentowanych kandydatów z pracą, wykorzystując oparty na sztucznej inteligencji wgląd w umiejętności, spersonalizowane i dynamiczne planowanie rozwoju oraz dwustronny rozwój talentów, który demokratyzuje możliwości i zapewnia zwinność siły roboczej.

Strategiczne wykorzystanie talentów

Kierując się potrzebą bardziej elastycznych modeli biznesowych, które umożliwiają reagowanie na szybko zmieniające się szanse i zagrożenia, liderzy coraz częściej szukają sposobów dotarcia do talentów w celu upłynnienia pracy. W dzisiejszym świecie praca ta może przybierać formę zleceń, projektów, zadań lub pracy pełnoetatowej. Niezależnie od formy pracy umiejętności są kluczową walutą w miejscu pracy.

Rynki talentów łączą talenty, umożliwiając pracę szybko i na dużą skalę. Ze względu na obecne zakłócenia cyfrowe i społeczne takie rynki są istotnymi elementami programu HR. Najbardziej efektywne rynki talentów są wspierane przez platformy, które generują informacje dotyczące siły roboczej, rozpoznają potencjał pracowników i rekomendują spersonalizowane ścieżki nauki, które prowadzą do przyszłych możliwości. Doświadczenie na cyfrowym rynku talentów na poziomie konsumenckim okazało się cenne, ponieważ zachęca do adopcji i zaangażowania. 

Kluczowe znaczenie dla każdej nowoczesnej strategii zarządzania talentami w HR ma sztuczna inteligencja (AI). Według badań Mercer 8 na 10 firm planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do oceny zmieniającego się popytu i wartości umiejętności. Również 8 na 10 firm planuje wykorzystać platformy oparte na sztucznej inteligencji do poprawy wewnętrznego zarządzania talentami.

 

Jeden na pięciu pracowników twierdzi, że nie jest pewien, które umiejętności mogą mu pomóc w rozwoju kariery.
Globalne trendy talentów Mercer 2022-2023

Odblokuj umiejętności i buduj przyszłe możliwości

W ostatnich latach wiele firm skorzystało z rynku talentów, ale nie wszystkie wykorzystały pełną moc, jaką oferują takie rozwiązania. Aby zmaksymalizować tę wartość, Mercer zaleca następujące najlepsze praktyki: 
 • Ustal priorytety celów i stwórz plan
  Rynki talentów mogą przynieść wiele korzyści, więc pamiętaj, aby jasno określić cele, które chcesz osiągnąć. Nie wszystkie korzyści będą realizowane od razu, dlatego ważne jest posiadanie planów krótko-, średnio- i długoterminowych. Pomoże Ci to utrzymać koncentrację i zapewnić zgodność z innymi inicjatywami i programami dotyczącymi talentów. 
 • Wykorzystaj AI
  Pozwól sztucznej inteligencji wykonać ciężkie zadania — ograniczy to czynności związane z konserwacją i oceną szybkości dla pracowników, liderów i działu HR. W pełni zbadaj, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zapewnić lepsze doświadczenia kandydatom, pracownikom i liderom.  Dowiedz się, w jaki sposób platforma technologiczna będzie uzupełniać istniejące i pojawiające się narzędzia w Twoim ekosystemie technologii HR.
 • Przekraczaj założenia dotyczące zmian i komunikacji
  Dynamiczny rynek talentów zazwyczaj wymaga zmiany sposobu myślenia zarówno przez pracowników, jak i liderów. Wymaga to dobrej strategii komunikacji, która wykracza daleko poza szkolenia technologiczne. Skuteczne wysiłki zwykle obejmują solidny plan zmian i zaangażowania — taki, który wspiera doświadczenie danej osoby na rynku talentów. 
 • Doceniaj postępy, a nie perfekcję
  Wyznacz realistyczne cele i wykorzystaj wczesne zwycięstwa. Firmy, które stosują iteracyjne podejście, mogą uczyć się na swoich doświadczeniach i są lepiej przygotowane do ekspansji z biegiem czasu — zwiększając zasięg i wzmacniając punkty integracji z istniejącymi procesami i systemami.  
Transformacja HR

Projektowanie pracy

Reaguj proaktywnie na szybką cyfryzację i zaprojektuj na nowo miejsca pracy w celu optymalnego i zrównoważonego połączenia pracy ludzi i automatyzacji.
Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia