Zintegrowane strategie zarządzania talentami

Rozważania na temat przyszłego rynku pracy zmuszają pracodawców do dokonania ponownej analizy relacji między pracodawcą a pracownikiem, stworzenia pionierskich rozwiązań dla pracowników oraz opracowania wyróżniających się doświadczeń pracowników.

Wyzwania związane ze strategią zarządzania talentami

 • Pozyskiwanie, rozwijanie i zatrzymywanie talentów w najbardziej kluczowych rolach w firmie
 • Rosnąca konkurencja i zmieniające się oczekiwania wobec talentów
 • Łączenie priorytetów biznesowych i pracowników, skupiających się wokół talentów
 • Ocena i zrozumienie ludzi i umiejętności, którymi dysponujemy obecnie oraz przygotowanie się na to, czego będziemy potrzebować w przyszłości
 • Podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników w celu sprostania istotnym wyzwaniom biznesowym
 • Dokonanie ponownej analizy sposobu ustalania priorytetów dotyczących talentów w związku z postępującą automatyzacją, AI i innymi czynnikami cyfrowymi
 • Zrozumienie, czego oczekują od nas różne grupy pracowników

Opracowanie strategii dotyczącej talentów skoncentrowanej na przyszłości

Dzisiejsze organizacje stoją w obliczu bezprecedensowej presji związanej z przekwalifikowywaniem pracowników, aby pozostać konkurencyjnymi. Zróżnicowany profil demograficzny, cyfrowe modele pracy i zmieniające się oczekiwania będą wpływać na przyszły rynek pracy. Czynniki te wymagają ponownego przemyślenia sposobu, w jaki organizacje przygotowują się, by przyciągać, rozwijać i zatrzymywać utalentowane osoby pod kątem najbardziej kluczowych ról potrzebnych dziś i w przyszłości. Odpowiednie talenty tworzą innowacyjną kulturę w firmie, co pozwala przyciągnąć jeszcze więcej utalentowanych pracowników.

Skuteczna strategia zarządzania talentami umożliwia:

 • Przekształcenie organizacji i sposobu pracy w ramach prostszej, bardziej zwinnej struktury, która wykracza poza tradycyjną organizację
 • Określenie bodźców potrzebnych do podjęcia wyzwań skoncentrowanych na ludziach i sprostaniu im
 • Dostosowanie innowacyjnych technologii i umiejętności w celu przekształcenia środowiska pracy
 • Zachowanie równowagi między strategiami biznesowymi i strategiami zatrudnienia

Przygotuj swoją organizację na przyszłość poprzez wypełnienie luki w gotowości i zajęcie się wpływem na ludzi

85%

firm współtworzy nowe doświadczenia pracowników ze swoją kadrą pracowniczą.

77%

pracowników ufa, że ich firmy inwestują w ich naukę i rozwój umiejętności.

Stwórz skuteczną strategię rozwoju talentów

W związku z nieustannie zmieniającym się środowiskiem operacyjnym, które stawia nowe wyzwania w zakresie redefiniowania pracy, elastycznych rozwiązań i przejścia do świata po pandemii, organizacje - teraz, bardziej niż kiedykolwiek -weryfikują swoje priorytety w zakresie talentów za pomocą dostosowanej strategii.

Należy koniecznie rozważyć te pięć kluczowych pytań podczas redefiniowania strategii dotyczącej zarządzania talentami:

 1. Jakie są najlepsze założenia strategii biznesowej organizacji przez pryzmat kapitału ludzkiego?
 2. Jak wygląda rozkład talentów w naszej organizacji w odniesieniu do najważniejszych grup demograficznych oraz jakie są prognozy na przyszłość?
 3. Jakie zewnętrzne czynniki dotyczące talentów należy wziąć pod uwagę, myśląc o ich wpływie na naszych pracowników?
 4. Jakie jest nasze zdanie na temat redefinicji pracy pod kątem realizacji obowiązków w coraz bardziej zwinnych strukturach?
 5. W jaki sposób możemy zapewnić, że różnorodność, równość i integracja są włączone do naszej kompleksowej propozycji wartości?

Strategie dotyczące talentów określają priorytety przyszłych potrzeb pracowników

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozmowy o przyszłości pracy, przekształcając wieloletnie rozważania na temat automatyzacji i elastyczności pracy w realne działania. Zmiana ta stanowi okazję do odświeżenia strategii zarządzania talentami i przygotowania firmy na przyszły sukces.
1 na 3

członków kadry kierowniczej wierzy, że inwestowanie w dobre standardy pracy przyniesie wysoki zwrot z inwestycji.

1 na 3

firmy jest przekonanych, że pożyczanie potrzebnych umiejętności poprzez wykorzystanie gospodarki gig może wypełnić lukę.

64%

członków kadry kierowniczej twierdzi, że pracownicy dorywczy w znacznym stopniu zastąpią pełnoetatowych pracowników w ich firmach w okresie najbliższych trzech lat.

Strategia w zakresie talentów

Dzięki wypracowanej pozycji, Mercer może dostarczać wartościowe rozwiązania  poprzez segmentację talentów i zaangażowanie dzięki budowaniu synergii między ludźmi i technologią. Pomożemy Twojej firmie na nowo zdefiniować, w jaki sposób talenty mogą być połączone z pracą. Nasze ramy strategii zarządzania talentami mają na celu równoważyć wpływ na działalność biznesową oraz pracowników.
 • Wpływ na działalność firmy

  obejmuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które kształtują organizację oraz jej ludzi i potrzeby w zakresie możliwości. Doskonałe zarządzanie talentami w wymierny sposób wspiera cele i strategie biznesowe.
 • Wpływ na ludzi

  dotyczy potrzeb i preferencji użytkowników/grupy docelowej. Doskonałe zarządzanie talentami spełnia oczekiwania pracowników, co jest również możliwe do zmierzenia poprzez zaangażowanie i wyniki.
 • Talent experience

  pozwala zagregować doświadczenia wszystkich osób w organizacji. Dotyczy to procesów zarządzania talentami, które zaspokają interesy zarówno firmy, jak i pracowników.

Wprowadzanie ram zarządzania talentami

Wdrożenie strategii zarządzania talentami wymaga wielowymiarowego podejścia do jej realizacji, które obejmuje cel, organizację i role, usługi i procesy oraz kulturę i przywództwo. Talent experience leży u podstaw strategii dotyczącej talentów i odgrywa ważną rolę na każdym etapie procesu.

Cztery obszary związane z talentami, które mają wpływ zarówno na działalność firmy, jak i jej pracowników

Infografika przedstawiająca obszary doświadczeń związanych z talentami, które mają wpływ zarówno na firmę, jak i na ludzi. Te cztery obszary to strategia i cel, usługi i procesy, kultura i przywództwo oraz organizacja i role.

Strategia i cel

 • Wymierna wartość dla przedsiębiorstwa
 • Holistyczne planowanie kadry pracowniczej oraz określenie priorytetów i działań
 • Koncentracja na kluczowych grupach docelowych
 • Przyszłe decyzje

Usługi i procesy

 • Strategia dotycząca talentów jako podstawa oferty dla grup docelowych i usług
 • Angażujące platformy i formaty
 • Połączone usługi dla talentów
 • Inteligentna integracja technologii

Organizacja i role

 • Role zarządzania talentami oparte na potrzebach pracowników i biznesowych
 • Jasny i celowy podział obowiązków i zadań
 • Interakcje i relacje
 • Aktywnie zaangażowane przedsiębiorstwa

Kultura i przywództwo

 • Komunikacja, dialog i wsparcie
 • Przejrzysta komunikacja w zakresie możliwości i oczekiwań
 • Dostosowane podejście kadry kierowniczej
 • Zwiększenie możliwości pracowników


Powiązane rozwiązania


  Powiązane spostrzeżenia


   Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie w stworzeniu odpowiedniej strategii talentów.