Poznaj talenty, którymi dysponujesz, oraz zobacz, jakich potrzebujesz

Rozwijaj swoje strategie dotyczące talentów dla nowych form pracy. Zacznij od oceny talentów swojej organizacji i obecnych umiejętności zespołów kierowniczych, aby zidentyfikować luki, które należy wyeliminować.

Stosuj podejście oparte na danych, aby sprostać wyzwaniom, wspierając przy tym pozytywne doświadczenia pracowników. 

Wyzwania związane z oceną talentów

 • Jakim zestawem umiejętności dysponują obecnie pracownicy?
 • Jakie role będą nam potrzebne w przyszłości, a jakie umiejętności będą niezbędne do pełnienia tych ról?
 • Gdzie występują luki i jak je wyeliminować?
 • W jaki sposób upewnić się, że obrana strategia dotycząca talentów jest zrównoważona i przyszłościowa?
 • Jaki jest najbardziej efektywny sposób budowania, pozyskiwania i pożyczania talentów?
 • Jak zidentyfikować i zatrzymać talenty o wysokim potencjale?
 • W jaki sposób zapewnić naszym talentom poczucie wsparcia w rozwoju kariery?
 • W jaki sposób wykorzystywać dane do podejmowania decyzji w zakresie pozyskiwania talentów?
 • Jak stwierdzić, czy nasi menedżerowie wykazują inkluzywny styl przywództwa?
 • Jak budować kulturę feedbacku, która wspiera zarządzanie wynikami?

Dostosowanie talentów do dynamicznych potrzeb biznesowych

W sytuacji braków talentów, rozwój pracowników, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie stają się kluczem do zwiększenia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju organizacji. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji jest możliwa tylko wtedy, gdy stanowiska pracy są podzielone według rodzajów umiejętności. Umiejętności są nową walutą pracy. Elastyczność w zakresie umiejętności zapewnia firmie odporność i zwinne zarządzanie.

Rozwiązania Mercer w zakresie oceny talentów zapewniają wgląd w wewnętrzny rynek pracy, określając przy tym ilościowo braki talentów, które są niezbędne, aby zapewnić przyszłość firmy. Mapowanie i analizy pomagają skupić się na kluczowych grupach osób, aby odpowiedzieć na istotne pytania dotyczące potencjalnej podaży oraz popytu na talenty w Twojej organizacji. Przyszłe prognozy mogą następnie modelować, w jaki sposób konkretne inicjatywy mogą wspierać Twoje cele.

Wspieramy organizacje w realizacji strategii i inwestycji w zakresie zmiany kwalifikacji pracowników, odzwierciedlając je w szerzej zakrojonym programie zarządzania talentami, z uwzględnieniem nauki i rozwoju, zarządzania wynikami i praktykach wynagrodzeniowych.

W miarę jak organizacje dążą do transformacji kadry pracowniczej, nieustannie poszukują talentów, które mogą dostosować się do szybkich zmian w wymaganych umiejętnościach, jednocześnie przewidując i planując umiejętności, których będą potrzebować w przyszłości. 

Przełomowe czynniki zmieniają krajobraz pracy

Zmiany już następują. Zastanów się, w jaki sposób sztuczna inteligencja i automatyzacja, globalizacja, gig economy oraz wielopokoleniowe środowisko pracy wpływają na Twoją organizację. Jak dostosujesz się do tych zmian?

98%

firm ma znaczne niedobory umiejętności, mimo że 91% pracowników potwierdziło, że w ciągu ostatniego roku nabyło nowe kwafilikacje.

1 na 3

przedstawicieli kadry kierowniczej twierdzi, że pandemia pomogła im zrozumieć, które umiejetności wspierają rozwój organizacji. 

92%

liderów HR ustala priorytety w zakresie planowania zatrudnienia, aby lepiej informować o strategiach zarządzania talentami.


Nasze rozwiązania w zakresie oceny talentów

Nie wszystkie rozwiązania w zakresie oceny wyników lub potencjału mają wymaganą złożoność lub są dostępne u tego samego dostawcy. Synteza wyników może wymagać większego wysiłku, co stwarza dodatkowe ryzyko dotyczące martwych punktów w danych. Rozwiązania firmy Mercer w zakresie zarządzania wynikami i oceny talentów zapewniają:
 • Narzędzia umożliwiające znalezienie odpowiednich talentów w oparciu o potrzeby organizacji
 • Narzędzia, które pozwalają dokładnie i konsekwentnie monitorować pracowników pod kątem kluczowych umiejętności
 • Doradztwo w celu wzmocnienia długoterminowej strategii kadrowej 
 • Narzędzia do oceny gotowości liderów do identyfikacji wysokiego potencjału i inicjatyw planowania zmian kadrowych
 • Narzędzia służące do świadomego planowania inicjatyw rozwoju talentów na dużą skalę oraz realizacji właściwych inwestycji
 • Narzędzia do zrozumienia inkluzywności wśród menedżerów i liderów
 • Narzędzia służące do tworzenia indywidualnych planów rozwoju wspierających samoświadomość talentów i nadających kierunek ich rozwojowi
 • Otwarte dyskusje z konsultantami w celu zwiększenia samoświadomości uczestników i ukierunkowania ich rozwoju.
 • Narzędzia promujące kulturę feedbacku w celu poprawy świadomości i integracji różnych perspektyw

Mercer | Mettl: Kompleksowe rozwiązanie do oceny talentów

Mercer | Mettl to nasza autorska platforma do oceny talentów oparta na chmurze stworzona z myślą o rekrutacji oraz rozwoju umiejętności. Ta rozbudowana platforma jest dostosowana do potrzeb Twojej organizacji oraz zapewnia holistyczne analizy oparte na ocenach psychometrycznych (osobowość, zachowanie, zdolności poznawcze i predyspozycje) i technicznych (umiejętności informatyczne i nieinformatyczne oraz gotowość cyfrowa), a także rygorystyczne środki bezpieczeństwa informacji. Mercer | Mettl to także niezawodna platforma, która wspiera proces wielopłaszczyznowej oceny i zbierania feedbacku 360°. Platforma ta obejmuje szeroki zakres poziomów doświadczenia i metod zatrudnienia:

 • Stwórz portfolio ocen dostosowanych do potrzeb.
 • Wybieraj spośród różnych formatów pytań i symulatorów kodowania.
 • Wykorzystaj ponad milion pytań do tworzenia skalowalnych rozwiązań.
 • Korzystaj z niestandardowych szablonów raportów, aby uzyskać potrzebne dane.
 • Odkryj szeroki wachlarz dopasowanych rozwiązań w zakresie analizy luk w umiejętnościach, określania wysokiego potencjału, planowania zmian kadrowych, rozwoju kierownictwa i skuteczności szkoleń.

Mercer | Mettl to platforma o wysokiej wydajności, obsługująca ponad 27 języków oraz posiadająca certyfikaty ISO27001 i ISO9001.

Nasza platforma pomaga organizacjom lepiej zrozumieć swoich pracowników i obejmuje:

ponad 3 tys.

sprawdzonych umiejętności

ponad 1 mln

pytań

ponad 200

różnych stanowisk

ponad 25

branż

ponad 4 tys.

klientów na całym świecie

Nasze podejście do oceny talentów

Mercer proponuje strategiczne i zintegrowane podejście do przeprowadzania oceny. Oznacza to uwzględnienie różnych faz strategii zarządzania talentami i zintegrowanie ich w procesie nieustannych iteracji, który stawia ludzi w samym centrum w odniesieniu do potrzeb firmy i strategii korporacyjnych. Proces ten napędza rozwój obecnych i przyszłych umiejętności i stanowisk o kluczowym znaczeniu oraz pozwala kierować zasoby tam, gdzie są potrzebne do zapewnienia firmie sukcesu.

Wykorzystujemy dane i analizy do pomiaru sukcesu jednostki i organizacji. Nasze strategiczne i zintegrowane podejście obejmuje cztery główne etapy:

Rozpoczęcie Odkrywanie Kształtowanie Determinacja
Faza: Przewidywanie i definiowanie umiejętności przyszłości Faza: Zrozumienie aktualnego stanu dzięki badaniom i analizom porównawczym. Faza: Tworzenie śmiałych rozwiązań przybliżających do zdobycia umiejętności przyszłości.  Faza: Zapewnienie trwałych rezultatów i włączenie transformacji umiejętności w strukturę organizacji.
Pytanie: Jakie są wyzwania biznesowe, które próbujemy rozwiązać dzięki tej zmianie — z perspektywy pracodawcy i pracownika? Pytanie: W jakich obszarach praca jest wykonywana prawidłowo, a w jakich nie - z punktu widzenia produktywności oraz doświadczeń pracowników? Pytanie: Jakie zmiany w pracy jednocześnie poprawią produktywność i doświadczenia pracowników? Pytanie: Jak stworzyć metody pracy, które byłyby wydajne, atrakcyjne i zrównoważone?

Wsparcie i powiązane rozwiązania w zakresie oceny talentów

 • Rynek talentów

  Zapewnij wsparcie w nabyciu umiejętności i zwiększeniu potencjału poprzez zrozumienie, co powinni pracownicy zrobić teraz i co mogą w przyszłości. Platforma rynku talentów umożliwia dopasowanie do potrzeb biznesowych w odpowiedniej skali i we właściwym tempie.
 • Strategie dotyczące talentów oparte na umiejętnościach

  Mercer Skills-Edge Suite oferuje doradztwo, technologię i dane, które zapewniają wgląd w rozwój talentów i praktyki płacowe w całej firmie.
 • Szkolenia HR (Mercer Learning)

  Zapewnij swoim pracownikom kursy e-learningowe i wirtualne warsztaty, które pomogą im przejąć stery w przyszłości. Możesz też stworzyć niestandardową serię dopasowaną do potrzeb Twoich talentów.
 • Platforma oceny Mercer | Mettl

  Wybierz odpowiednie, spersonalizowane oraz gotowe narzędzie do oceny psychometrycznej i umiejętności na dedykowanej platformie. Platforma pozwala na ocenę zdolności technicznych i umiejętności miękkich we wszystkich obszarach funkcjonalnych, IT, sprzedaży, HR itp.

   

Powiązane spostrzeżenia  Jak możemy pomóc Twojej firmie w ocenie talentów?

  Skontaktuj się z nami