MMB Health Trends 2023 

Najważniejsze trendy kształtujące opiekę zdrowotną zapewnianą przez pracodawcę

Globalne badanie MMB Health Trends, przeprowadzone wśród 226 ubezpieczycieli w 56 krajach wskazało pięć kluczowych tematów, które generują koszty i ryzyko związane ze świadczeniami zdrowotnymi dla pracowników.

Pięć kluczowych trendów

Najważniejsze trendy napędzające przyszłość opieki zdrowotnej zapewnianej przez pracodawcę
 • Koszt opieki medycznej na osobę

  Wzrost kosztów medycznych na osobę wraca do poziomu sprzed pandemii. 68% ubezpieczycieli oczekuje, że sponsorzy planów będą traktować priorytetowo ulepszenia projektu, pomimo prognozowanych dwucyfrowych wskaźników tendencji medycznych na niektórych rynkach.
 • Doświadczenie związane ze szkodami

  Pandemia COVID-19 nadal wpływa na doświadczenia w zakresie szkód. 55% ubezpieczycieli zgłasza wzrost diagnozy choroby w późniejszym etapie z powodu odroczonej opieki.
 • Modernizacja planu

  Rozpoczęto modernizację planu.  Jeden na dwóch Ubezpieczycieli zmienił lub oczekuje zmiany wymogów kwalifikacyjnych i kwalifikujących się wydatków, aby uczynić ubezpieczenie bardziej inkluzywnym dla tych, którzy identyfikują się jako LGBTQ+.
 • Luki w zdrowiu psychicznym

  Luki w zakresie zdrowia psychicznego utrzymują się.  16% ubezpieczycieli twierdzi, że nie zapewnia planów obejmujących usługi w zakresie zdrowia psychicznego (w porównaniu z 26% w 2022 r.).
 • Zarządzanie planem

  Zarządzanie planem wymaga większego rygoru. Ponad 1 na 5 ubezpieczycieli w Azji dostosowuje składki za plan medyczny w oparciu o status szczepienia przeciwko COVID-19.
Trendy te są ważne dla pracodawców, chociaż wiele firm ma swobodę w projektowaniu swojego planu świadczeń, ubezpieczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu korzyści, które sprostają ich potrzebom. Przygotowują standardowe praktyki i polityki, potwierdzają gotowość do przyjmowania nowych zapisów oraz zapewniają dostęp do baz danych dotyczących roszczeń.
Znaczna liczba ubezpieczycieli dodaje innowacyjne rozwiązania do produktów medycznych, takie jak cyfrowe narzędzia do opieki zdrowotnej i samoopieki, aby podnieść ich jakość.

Pobierz raport Health Trends

Trendy zdrowotne MMB 2023

Zapoznaj się z najnowszymi trendami medycznymi i dowiedz się, jak możesz na nie zareagować; pobierz pełny raport.

MMB Health Trends 2023 Infographic

Kluczowe wnioski z tegorocznych badań.

Innowacje ubezpieczycieli są jednym z pozytywnych aspektów COVID-19.

COVID-19 miał znaczący krótko- i długoterminowy wpływ na życie ludzi, zagrożenia dla zdrowia, koszty opieki i diagnozowanie. Jednak pademia przyczyniła się również do innowacji ubezpieczycieli i modernizacji planów.
Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia