Optymalizacja świadczeń pracowniczych w celu przyciągnięcia i utrzymania talentów 

Happy, confident creative businessman planning, scheduling at calendar blackboard

Zadbaj o to, aby Twoje świadczenia były przyszłościowe

W obliczu globalnego niedoboru wykwalifikowanych pracowników, myślenie o optymalizacji świadczeń pracowniczych jeszcze nigdy nie było ważniejsze. Odpowiednio zoptymalizowane świadczenia nie tylko zmniejszają ryzyko związane z ludźmi oraz mają wpływ na zdrowie i zaangażowanie, ale mogą również pomóc firmom przyciągać i utrzymywać talenty.

Kluczem do sukcesu jest zbieranie i analiza danych o tym, z jakich świadczeń faktycznie korzystają Twoi pracownicy. Można to następnie wykorzystać do uzupełniania strategii o to, jak wzmocnić propozycję wartości dla pracowników (EVP). Na przykład wprowadzenie nowych świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego w odpowiedzi na rosnące koszty ubezpieczenia zdrowotnego związane ze zmęczeniem lub wypaleniem.

Pomimo wartości takiego podejścia opartego na danych, analiza wymaganych danych pozostaje wyzwaniem dla działów HR. 80% analiz danych dotyczących świadczeń pracowniczych nadal odbywa się za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, podczas gdy inne działy, w tym finanse i marketing, korzystają ze zautomatyzowanej analityki.

Technologia optymalizacji świadczeń pracowniczych

Kiedy zespoły HR muszą ręcznie gromadzić, standaryzować i analizować dane dotyczące świadczeń pracowniczych, tracą czas, a informacje szybko stają się przestarzałe. Na szczęście technologia zmienia obecnie sposób, w jaki firmy zarządzają świadczeniami pracowniczymi, a dwie trzecie (67%) pracodawców deklaruje, że planuje scentralizowanie HR. Wiele osób ma nadzieję na wykorzystanie technologii do zwiększenia wydajności i stworzenia bardziej ujednoliconych i sprawiedliwych globalnych świadczeń pracowniczych.

Technologia napędza również optymalizację całkowitych nagród, umożliwiając pracownikom korzystanie ze świadczeń w dowolnym miejscu i czasie. Wartość tej elastyczności została doceniona podczas pandemii, kiedy pracodawcy szybko zmienili swoje oferty świadczeń. Teraz jest to obowiązkowe dla wszystkich wysoce rozproszonych geograficznie pracowników.

Oprócz harmonizacji świadczeń pracowniczych scentralizowana technologia świadczeń zapewnia wgląd w dane, aby zapewnić spójne środowisko pracy dla pracowników. Analiza danych pozwala zobaczyć, w jaki sposób pracownicy korzystają ze świadczeń w czasie rzeczywistym, aby określić, które świadczenia okazują się skuteczne. Te spostrzeżenia mogą następnie stanowić podstawę strategii optymalizacji świadczeń pracowniczych w celu zwiększenia zaangażowania i obniżenia kosztów.

Wykorzystanie analizy świadczeń w praktyce

Gdy już wiesz, w jaki sposób i dlaczego pracownicy korzystają ze swoich świadczeń, możesz wykorzystać te spostrzeżenia, aby usprawnić swoją ofertę. Jeśli pracownicy reagują na recesję, zmniejszając dobrowolne składki emerytalne, jakie świadczenia finansowe należałoby wprowadzić?

Kolejne wnioski można wyciągnąć z pandemii. Pracodawcy korzystali z informacji w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować wszelkie luki lub sukcesy, które pojawiły się w ich ofertach świadczeń. Śledząc zwroty kosztów, wielu pracodawców widziało, jak ich pracownicy zamieniają karnety na siłownię na wirtualne zajęcia, a bilety na komunikację miejską do pracy na rowery. To zrozumienie doprowadziło do wprowadzenia kolejnych cyfrowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej. Analiza wykorzystania tych nowych świadczeń została następnie użyta do dalszej optymalizacji całkowitego pakietu wynagrodzeń.

Analizując całkowity pakiet wynagrodzenia, liderzy HR mogą wyjść poza śledzenie sukcesu pojedynczego świadczenia lub preferencji jednego regionu. Mogą tworzyć i śledzić persony, aby generować oparty na danych obraz tego, w jaki sposób świadczenia są wykorzystywane, i udostępniać go kierownictwu najwyższego szczebla. To z kolei wpłynie na optymalizację, potencjalnie robiąc różnicę między utrzymaniem lub utratą budżetu na świadczenia.

Zasady optymalizacji świadczeń pracowniczych

Istnieją trzy kluczowe zasady efektywnej optymalizacji świadczeń.
 1. Wykorzystuj informacje oparte na danych
  Optymalizacja świadczeń pracowniczych wymaga szybkiego generowania analiz dotyczących tego, w jaki sposób, przez kogo i kiedy świadczenia są wykorzystywane. Wyniki można następnie wykorzystać do tworzenia i wdrażania strategii.
 2. Zmierz zwrot ze świadczeń pracowniczych, aby uzasadnić budżet
  Korzystaj z wyników analizy danych, aby porównywać zaangażowanie swoich pracowników z innymi organizacjami i określać konkurencyjność. Zmierz także zwrot z inwestycji w istniejące i nowe świadczenia, aby uzasadnić swój budżet przed zarządem.
 3. Wykorzystuj technologię do personalizacji doświadczeń pracowników
  Centralizuj świadczenia i wykoszystuj technologię do generowania informacji opartych na analitycznych danych. Te spostrzeżenia można również wykorzystać do personalizacji doświadczeń pracowników, dopasowując komunikację w celu optymalizacji zaangażowania i lojalności.
Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia