Tworzenie planów wynagrodzeń dla kadry kierowniczej staje się coraz bardziej złożone

Zaprojektowanie konkurencyjnych wynagrodzeń dla kadry kierowniczej i polityk, które są zgodne ze strategią biznesową, a jednocześnie motywują największe talenty, może stanowić wyzwanie.

Pomożemy uwzględnić wszystkie kluczowe czynniki w celu stworzenia atrakcyjnych i skutecznych planów dotyczących wynagrodzeń i nagród dla kadry kierowniczej.

Aby zachować konkurencyjność, organizacje muszą przyciągać kluczowe talenty menedżerskie, motywować i nagradzać odpowiednie wyniki.

Nasze wiodące na rynku usługi doradcze w zakresie wynagrodzeń i nagród dla kadry kierowniczej

Mercer posiada jedne z największych baz płacowych na świecie, które mogą pomóc Twojej firmie w określeniu najbardziej efektywnych wynagrodzeń dla kadry kierowniczej.

Nasze doradztwo i dostęp do baz płacowych pomoże kształtować i wdrażać programy wynagrodzeń dla członków Twojej kadry kierowniczej.

Wspieramy organizacje w określaniu poziomu wynagrodzeń zgodnego ze strategicznymi potrzebami w zakresie talentów i odpowiednimi wskaźnikami porównawczymi.

Konsultanci Mercer zapewniają wymierny wpływ na wyniki, efektywność, zrównoważony rozwój i zarządzanie ryzykiem poprzez opracowywanie programów wynagrodzeń, które służą interesom kadry kierowniczej, właścicieli i organizacji, a jednocześnie pozwalają pogodzić rosnące wymogi nakładane przez przepisy, ustawodawstwo oraz interesariuszy.

Wiele punktów widzenia
Bierzemy pod uwagę perspektywę akcjonariuszy, członków zarządu, firmy, pracowników i innych interesariuszy, odzwierciedlając jednocześnie realia zewnętrzne i konkurencyjne.

Bieżące wskaźniki
Rozumiemy wymagane rezultaty, jakich oczekuje się od dzisiejszej kadry kierowniczej. Nasze wskaźniki sprzyjają wynikom finansowym, doskonałości operacyjnej, zarządzaniu i znaczącym inicjatywom w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pomagamy dostosować nagrody w sposób zorientowany na cel.

Przyciąganie i motywowanie talentów kadry kierowniczej
Posiadanie odpowiednich liderów w Twojej organizacji może być najważniejszym czynnikiem sukcesu. Mercer może pomóc w zaprojektowaniu planów wynagrodzeń kadry kierowniczej, które umożliwią przyciąganie, zatrzymanie i motywowanie kluczowych utalentowanych członków kadry menedżerskiej na lokalnym i globalnym szczeblu, których potrzebuje Twoja firma do osiągnięcia długoterminowej doskonałości organizacyjnej. Zapewniając przy tym:

  • Dostosowanie wynagrodzenia do strategicznych potrzeb organizacji i odpowiednich wskaźników porównawczych dotyczących talentów.
  • Realizację wartości w transakcjach dotyczących własności.
  • Zgodność z wymaganiami i wytycznymi narzucanymi przez przepisy, ustawodawstwo oraz akcjonariuszy.

Najbardziej kompleksowe dane rynkowe.
Czerpiemy dane dotyczące wynagrodzeń z różnych źródeł, w tym z naszego flagowego badania Mercer Total Remuneration Survey . Projektujemy narzędzia do przeprowadzania ankiet i analiz dotyczących konkretnych zagadnień, które Cię interesują. 

Obiektywność
Ustanowiliśmy globalne standardy biznesowe w celu zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów nieodłącznie związanymi z doradztwem zarządom i kierownictwu w kwestiach wynagrodzeń kadry kierowniczej.


Oczekiwania społeczne dotyczące czynników wpływających na wynagrodzenie kadry kierowniczej ewoluują

Oprócz standardowych celów pakietów wynagrodzeń dla kadry kierowniczej: przyciągania kluczowych talentów, motywowania do osiągania odpowiednich wyników i dostosowywania do wymagań biznesowych, wiele organizacji coraz częściej uwzględnia szersze obawy interesariuszy, w tym:
  • Prowadzenie działalności w zrównoważony sposób, m.in. poprzez realizację strategii DEI (różnorodność, równość, integracja).
  • Podejmowanie działań wspierających inicjatywy środowiskowe, społeczne i związane z obszarem ESG.
  • Przyjęcie postawy interesariusza (zamiast postawy akcjonariusza).
Konsultanci firmy Mercer są zaufanymi doradcami kierownictw i zarządów podmiotów publicznych i prywatnych przedsiębiorstw. Nasi specjaliści posiadają dogłębną wiedzę na temat kwestii wynagrodzeń i świadczeń dla kadry kierowniczej i członków zarządu, wskaźników zrównoważonego rozwoju, dopasowania wynagrodzeń do wyników oraz ładu korporacyjnego.
Obecnie organizacje stają pod coraz większą presją związaną z wnoszeniem pozytywnego wkładu w świat w sposób, który odzwierciedla wartości wyznawane przez ich klientów, pracowników i inwestorów.
Kate Bravery

Global Leader of Advisory Solutions & Insights, Mercer


Powiązane spostrzeżenia


    Skontaktuj się z naszym Zespołem

    Dostosujemy rozwiązania do Twoich potrzeb.