Wyróżniające się plany mobilności talentów przyciągają przyszłościowych pracowników 

Young businesswoman looking up on Brooklyn Bridge against New York cityscape

Stwórz globalny program mobilności, aby przyciągnąć i utrzymać najbardziej utalentowanych pracowników mobilnych 

Ze względu na duże zapotrzebowanie na talenty organizacje poprawiają doświadczenia osób pracujących zdalnie, aby przyciągnąć kadry pracownicze z innych krajów, których potrzebują, w celu odniesienia sukcesu. Organizacje, które mogą zapewnić odpowiedni stopień elastyczności swoim pracownikom oraz oferują atrakcyjne, zrównoważone globalne programy mobilności, zyskują przewagę konkurencyjną.  

Aby zoptymalizować globalne programy mobilności talentów, międzynarodowe zespoły HR coraz częściej wdrażają najnowocześniejsze technologie, które sprawiają, że cały proces zarządzania mobilnością jest prosty i bezproblemowy dla zespołów, kierowników i współpracowników międzynarodowych. Firmy muszą odpowiednio zarządzać kosztami, a jednocześnie oferować konkurencyjne pakiety wynagrodzeń. Analiza różnic w kosztach utrzymania i płac na całym świecie przy jednoczesnym monitorowaniu lokalnych puli talentów w poszukiwaniu utalentowanych kandydatów stanowi element tych działań mających na celu znalezienie odpowiedniej równowagi.

Koszty ponoszone przez organizację muszą być zrównoważone ze standardem życia pracowników. Warunki życia są zróżnicowane i zależą od takich czynników jak sytuacja mieszkaniowa, opieka medyczna, infrastruktura, kultura i rekreacja, edukacja, dostępność towarów i usług, klimat, warunki sanitarne, oddalenie geograficzne oraz występowanie chorób i przemocy. Firmy starają się obiektywnie ocenić te różnice, aby zapewnić równość wszystkim pracownikom mobilnym, niezależnie od tego gdzie pracują. Pracownicy przeprowadzający się do miasta o niższej jakości życia otrzymują dodatki z tytułu obniżenia jakości życia.

Znalezienie właściwej równowagi między kolidującymi ze sobą priorytetami, a także odpowiednie połączenie technologii, elastyczności i spójnej polityki, decyduje o możliwościach firm w zakresie przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów mobilnych.

Głębszy wgląd w mobilność talentów

Zapewnij swoim pracownikom mobilnym utrzymanie swojej siły nabywczej niezależnie od miejsca ich relokacji. Coroczny ranking Mercer Cost of Living City Ranking ujawnia najdroższe miasta dla międzynarodowych pracowników na całym świecie.

Jakość życia

Dokładne oceny warunków mieszkaniowych w miastach na całym świecie umożliwiają organizacjom oferowanie sprawiedliwych dodatków podczas przenoszenia pracowników, a także określanie lokalizacji do dalszej ekspansji. 
Jak wprowadzić swój globalny program mobilności talentów w erę cyfrową? Przeczytaj o najnowszych trendach rynkowych i uzyskaj praktyczne porady, które pomogą Ci w transformacji procesów HR oraz poprawią doświadczenia pracowników.

Powiązane treści

    Powiązane rozwiązania
      Powiązane spostrzeżenia