Outsourcing obsługi administracyjnej ubezpieczeń i innych świadczeń

Oferujemy naszym klientom outsourcing usług administracyjnych w zakresie dotyczącym świadczeń pracowniczych

Oferujemy naszym klientom outsourcing usług administracyjnych w zakresie dotyczącym świadczeń pracowniczych takich jak:

 • ubezpieczenia pracownicze

 • opieka medyczna

 • PPK/PPE
 • karty sportowe i lunchowe

 • kursy językowe

 • i inne.
Działamy na podstawie szczegółowych i zindywidualizowanych ustaleń z klientem. Wstępny zakres usług możemy rozszerzyć w trakcie współpracy o kolejne usługi w zależności od potrzeb.

Zastosowanie outsourcingu przynosi naszym klientom wiele korzyści wśród których można wymienić:

 • zmniejszenie kosztów działalności
 • odciążenie działów personalnych i tym samym podniesienie efektywności ich działań
 • usprawnienie zarządzania projektami i procesami
 • poprawa jakości realizowanych funkcji poprzez wyspecjalizowaną kadrę Mercer, która świadczy usługi w danej dziedzinie
 • podział ryzyka pomiędzy podmiotami w ramach outsourcingu.
Pokrewne rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia