Strategiczne programy nagród i wyróżnień angażują i motywują pracowników

Nagrody dla pracowników są częścią strategii dotyczącej talentów wspierającej Twoje cele biznesowe. „Nagrody” dla różnych grup ludzi mogą oznaczać coś innego, natomiast równoważąca perspektywa organizacyjna ma równie duże znaczenie. Dlatego ważne jest, aby zaprojektować program nagradzania pracowników specjalnie pod kątem Twojej kadry pracowniczej. 

Standardowe programy nagród i wyróżnień pracowników są mało skuteczne

Aby zmotywować swoich pracowników do osiągania wyników i angażowania ich w wartości Twojej kultury, kluczoweznaczenie ma posiadanie odpowiednich programów nagradzania pracowników. Jednakże „nagrody” oznaczają różne rzeczy dla różnych osób na poszczególnych etapach życia.

Aby w pełni wykorzystać potencjał nagród jako narzędzia do motywowania pracowników i przyciągania talentów, organizacje muszą wykraczać poza tradycyjne umowne nagrody opierające się na wynagrodzeniu oraz szeroko zdefiniowanych świadczeniach określanych w sposób doraźny.

Aby dostosować swoją propozycję wartości, firmy zaczęły korzystać z „profili osobowości” w celu określenia, co jest najważniejsze dla grup docelowych, a także wdrożenia programów nagród dla pracowników pochodzących z różnych grup.

Innowacyjne programy nagród skutecznie odnoszą się do preferencji danej osoby, sprawiając, że może czuć się ona wspierana — zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej — bez wykraczania poza realia organizacyjne oraz budżetowe. Równowagę można osiągnąć dzięki odpowiedniej strategii nagród i wyróżnień.

Skuteczny projekt strategii nagród dla pracowników wymaga obecnie następujących elementów: 

 • Uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb różnorodnych, wielopokoleniowych grup pracowników i zastosowanie odpowiednich mechanizmów zaangażowania dla każdej z nich
 • Zrozumienia indywidualnych doświadczeń pracowników i kategoryzowania ich w formie profili osób
 • Posiadania mechanizmów umożliwiających poszczególnym osobom wyrażanie swoich preferencji 
 • Holistyczne reagowanie na potrzeby pracowników dzięki bardziej elastycznemu podejściu
 • Uwzględnienie wszystkich perspektyw: profili osób, potrzeb organizacyjnych, standardów branżowych, otoczenia regulacyjnego, ofert konkurencji, kosztów i wartości społecznych
 • Stworzenie programu nagród, który będzie harmonijny z innymi ofertami dla pracowników (EVP)
 • Uwzględnianie najnowszych danych dotyczących wynagrodzeń, badań prowadzonych wśród pracowników i analiz dotyczących miejsca pracy, aby umożliwić skonstruowanie działających rozwiązań.
Ten nowy porządek świata — o wiele bardziej zniuansowany i spersonalizowany — wymaga nowych umiejętności organizacyjnych w kwestii słuchania, uczenia się i adaptacji w celu spełnienia niezaspokojonych potrzeb.
Ilya Bonic

President, Head of Strategy and Career, Mercer


Rozwiązania w zakresie danych, technologii i doradztwa, które pomagają w tworzeniu programów nagród i wyróżnień

 • Dane dotyczące wynagrodzeń, analizy i badania

  Mercer dysponuje kompleksowymi analizami i wynikami badań w zakresie strategii nagród pracowniczych na świecie, dzięki czemu zawsze możesz mieć pewność, że podejmujesz właściwe decyzje dotyczące wynagrodzeń.
 • Propozycja wartości dla pracowników oraz nagrody

  Podstawowe oczekiwania pracowników dotyczące pracy ulegają zmianie. Obecnie wiele osób pragnie pracować w firmach o empatycznej kulturze korporacyjnej, która stawia zdrowie fizyczne i psychiczne na pierwszym miejscu oraz zapewnia równowagę między życiem zawodowym a osobistym i zrównoważone ścieżki kariery.

  Aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników, niezwykle ważne jest, aby Twoja propozycja wartości dla pracowników odzwierciedlała zmiany zachodzące na świecie.

 • Równość wynagrodzeń

  Przejrzystość płac i równe wynagrodzenia stają się „normalnością” w nowoczesnych firmach.

  Kultura przejrzystości sprawia, że pracownicy uzyskują lepsze wyniki.

  W coraz większej liczbie miejsc przejrzystość płac jest teraz również problemem natury prawnej.

 • Portal Talent All Access

  Pakiet zastrzeżonych danych, technologii i analiz, który pomagają szybciej podejmować lepsze decyzje kadrowe.
 • Nagrody dla pracowników

  Analizy i rozwiązania pomagające tworzyć nagrody dla pracowników, które motywują i pomagają uniknąć wypalenia zawodowego.
Prawie wszyscy członkowie kadry kierowniczej (96%) twierdzą, że funkcjonujemy na rynku pracy skoncentrowanym na pracownikach, a 70% specjalistów ds. HR przewiduje, że w tym roku rotacja będzie wyższa niż zwykle.
Mercer Global Talent Trends 2022

Powiązane spostrzeżenia


  Skontaktuj się z nami