Przyszłość pracy zmienia się w szybkim tempie

Pandemia COVID-19 pokazała, że ​nieprzewidziane wydarzenia mogą błyskawicznie wywrócić świat do góry nogami. W tych dynamicznie zmieniających się czasach organizacje, które odnoszą sukcesy, podejmą transformację, odkryją innowacyjne sposoby pracy i na nowo opracują doświadczenia swoich pracowników, aby dopasować je do nowego, mieszanego środowiska pracy.

Wyzwania i bariery, które organizacje mogą napotkać na drodze do transformacji, to:

 • Strategia biznesowa niezgodna ze strategią dotyczącą siły roboczej i organizacji
 • Firma nie jest przygotowana na nowy sposób pracy
 • Kultura nadmiernie oparta na przywództwie i kontroli 
 • Niezrealizowanie pełnego potencjału cyfryzacji
 • Niska skuteczność i wydajność funkcji HR

Transformacja na przyszłość

Mercer pomaga organizacjom dostosować działania transformacyjne do ich kultury, celu i wartości — zapewniając trwały postęp w realizacji celów strategicznych, w tym w zakresie wzrostu, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Współpracując z nami w celu rozwijania nowych możliwości dotyczące siły roboczej i zwiększania elastyczności, firmy mogą zwiększać wydajność i poprawiać wyniki biznesowe.

Podróż transformacyjna stanowi okazję do dostosowania przywództwa oraz zainspirowania i połączenia interesariuszy. Skuteczne zarządzanie zmianą gwarantuje, że wszyscy są na nią przygotowani oraz dostosowani do wspólnej wizji przyszłości.

W świecie charakteryzującym się zakłóceniami modeli biznesowych strategie wzrostu nieorganicznego mają coraz większe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Ze względu na presję inwestorów płynącą ze wszystkich stron coraz większa uwaga skupiana jest na tym dynamicznym środowisku dla transakcji fuzji i przejęć. Usługi doradcze Mercer w zakresie fuzji i przejęć mogą sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom dotyczącym personelu — pomagając organizacjom maksymalizować wartość, ograniczać ryzyko i ograniczać koszty, aby zrealizować całkowitą wartość transakcji.

Rozwiązania transformacyjne Mercer

 • Transformacja siły roboczej i organizacji

  Przekształcamy pracę, siłę roboczą i organizację, przewidując i kształtując przyszłość pracy, aby Twoja firma i pracownicy mogli odnosić sukcesy.
 • Zarządzanie zmianami

  Metodologia zarządzania zmianą firmy Mercer pomoże Twoim interesariuszom zrozumieć charakter i konieczność zmiany, angażując ich od samego początku.
 • Transformacja działu HR

  Oferujemy pakiet usług konsultingowych i narzędzi, które pomogą w zrównoważonej transformacji funkcji HR, zwiększając jej efektywność i przyspieszając cyfryzację. Przemyślane zarządzanie zmianami zapewnia wyjątkowe doświadczenia pracowników.
 • Strategia cyfrowa działu HR

  Projektujemy i wdrażamy oparte na dowodach, skoncentrowane na pracownikach doświadczenia i rozwiązania cyfrowe z wykorzystaniem strategicznego doradztwa, produktów i partnerów Mercer.
 • Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

  Nasze rozwiązania doradcze w zakresie fuzji i przejęć pomagają w realizacji wartości transakcji. Dodajemy wartość na wszystkich etapach cyklu życia transakcji dla wszystkich rodzajów struktur transakcji, w tym fuzji, przejęć, zbyć, przedsięwzięć typu joint venture, sojuszy i partnerstw.

Powiązane spostrzeżenia  Skontaktuj się z nami

  Czy jesteś gotowy na transformację swojego miejsca pracy? Skontaktujmy się.