Mercer High Tech Survey (HTS)

Uzyskaj dostęp do kompleksowych danych!

Obecnie wiele firm w Polsce mierzy się z biznesowymi i ludzkimi wyzwaniami. Szczególnie teraz, w obliczu wyzwań, które aktualnie stawia przed nami rynek pracy i wynagrodzeń, dostęp do rzetelnego źródła danych jest koniecznością

High Tech Survey to ogólnopolskie badanie płacowe dla firm z sektora IT, Telecom oraz Gaming. W badaniu w 2023 udział wzięła grupa 139 organizacji. Raport zawiera stanowiska typowe dla branży oraz z funkcji wsparcia, od poziomów najniższych do stanowisk dyrektorskich. Raport HTS to narzędzie, które pomaga zbenchmarkować oraz zoptymalizować strategię wynagrodzeniową organizacji oraz pozwoli na podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne dane rynkowe.

Zakres badania High Tech Survey

Wiarygodne dane rynkowe: Szczegółowa analiza rynkowa poszczególnych stanowisk oraz wag/klas stanowisk umożliwiające identyfikację niedopłacanych i nadpłacanych pozycji i grup w porównaniu do statystyk rynkowych.

Szeroki wachlarz stanowisk: Możliwość porównywania indywidualnych stanowisk z szerokiego wachlarza pozycji, min. IT Consulting, DevOps, Cloud Architecture, ERP, RPA, Application Development, IT Security, BI, Data Science, Game Design & Development, Game Art, Game Engine.

Polityki wynagrodzeń i świadczeń: Podsumowanie polityk wynagrodzeń, uwzględniające podwyżki wynagrodzeń, wskaźniki rotacji pracowników, jak również polityki dotyczące wynagrodzeń zmiennych krótkoterminowych oraz świadczenia dodatkowe.

Nowoczesne narzędzie online: Wyniki badania dostarczone są w interaktywnym narzędziu online Mercer WIN, które pozwala na tworzenie dowolnych porównań do rynku, peer group, eksport do pliku Excel/PDF i wiele innych!

Ankiety Spot Poll: 3 razy w roku przeprowadzany Spot Poll dla sektora High Tech, który bada aktualne trendy w zakresie aktualizacji zmian wynagrodzeń, wskaźników rotacji, planów zatrudniania.

  • Najważniejsze daty procesu 2024

    • Nadanie dostępu do platformy Mercer Data Connector: 4 marca
    • Termin przesłania danych płacowych do badań Mercer: 6 maja
    • Data publikacji wyników badania High Tech Survey: sierpień 2024
    • Webinar podsumowujący trendy rynku wynagrodzeń: wrzesień 2024

Wyniki badania High Tech Survey są dostępne od 29 sierpnia, wyniki 2024 opublikujemy w sierpniu 2024

Uczestnikom badań płacowych oferujemy coroczną konferencję na temat trendów rynkowych, a w ramach zakupu oraz uczestnictwa nasi klienci otrzymują wsparcie w przekazaniu danych płacowych na platformie Mercer Data Connector oraz korzystaniu z platformy Mercer WIN, na której publikowane są wyniki raportów (webinary oraz szkolenia).

W celu dowiedzenia się więcej o ofercie oraz naszych badaniach płacowych, prosimy o kontakt z konsultantem Mercer.
Related products for purchase
Curated
Powiązane rozwiązania
Powiązane spostrzeżenia
Related Podcasts
Related Events
Related Case Studies