Temat przewodni na 2023 r.: Nowe Déjà – od analizy post factum do prognozy 

Obserwujemy spore zamieszanie na globalnych rynkach spowodowane ożywieniem po pandemii, konfliktami regionalnymi, wyzwaniami związanymi z łańcuchami dostaw i rozwojem technologicznym. Te wydarzenia i ich wpływ mają interesujące podobieństwa do niedawnej historii, w szczególności do lat 70. XX w., co pozwala nam wykorzystać te doświadczenie, dostosowując portfele do obecnego krajobrazu, by osiągnąć długoterminowe cele inwestycyjne.

Tegoroczne Globalne fora inwestycyjne posłużą do zbadania, czego możemy się nauczyć z najnowszej historii i jakie kluczowe tematy mogą kształtować rynki i praktyki inwestycyjne. Dołącz do kluczowych interesariuszy, konsultantów branżowych i innych wpływowych myślicieli, aby wnikliwie przyjrzeć się siłom wpływającym na branżę inwestycyjną.

Możesz już teraz nawiązać połączenie za pośrednictwem naszej cyfrowej platformy badawczej MercerInsight ® Community, bezpłatnego miejsca, które zabierze Cię do najlepszych badań i analiz w branży.

Globalna seria wydarzeń łączących świat inwestycji

Każde wydarzenie obejmuje szereg sesji głównych, seminariów i przemówień programowych. Wydarzenia te dają możliwość nawiązania kontaktu z kluczowymi interesariuszami, konsultantami branżowymi i innymi wpływowymi myślicielami, aby wnikliwie przyjrzeć się siłom wpływającym na branżę inwestycyjną.

Rich Nuzum i Jo Holden zapraszają Cię na fora

Nieustanna niepewność na rynku i trudny krajobraz inwestycyjny sprawiają, że warto zebrać społeczność inwestycyjną, aby uczyć się od siebie nawzajem, dzielić nowymi pomysłami oraz nawiązywać i tworzyć nowe partnerstwa; szans jest mnóstwo. Planujemy ambitny program, dzięki któremu chcemy zebrać wiedzę specjalistyczną i różnorodne poglądy ze świata inwestycji.
Jo Holden

Globalny dyrektor ds. badań i doradztwa inwestycyjnego, Mercer

Dlaczego warto wziąć udział?

Dowiedz się więcej o korzyściach dla właścicieli i zarządzających aktywami na każdym forum.

  Profil uczestnika będącego właścicielem aktywów1
  Łączne aktywa uczestników będących inwestorami (USD)

  Łączne aktywa uczestników będących inwestorami (USD) – wykres kołowy

  Wykres ten przedstawia sumę aktywów właściciela aktywów, który uczestniczył w globalnych forach inwestycyjnych firmy Mercer w latach 2018–2020.

  od 50 do 99 milionów USD, 14%

  od 100 do 499 milionów USD, 27%

  od 500 do 999 milionów USD, 16%

  Ponad 1 miliard USD, 43%

  Suma aktywów właściciela aktywów, który uczestniczył w globalnych forach inwestycyjnych firmy Mercer w latach 2018–2020.

  Rodzaj uczestnika będącego inwestorem

  Rodzaje uczestników będących inwestorami

  Wykres ten przedstawia rodzaje właściciela aktywów, który uczestniczył w globalnych forach inwestycyjnych firmy Mercer w latach 2018–2020.

  Banki i firmy ubezpieczeniowe, 11%

  Korporacje, 45%

  Fundusze i fundacje, 11%

  Instytucje rządowe, samorządowe, publiczne i państwowe, 18%

  Inne, 15%

  Rodzaje właściciela aktywów, który uczestniczył w globalnych forach inwestycyjnych firmy Mercer w latach 2018–2020.

  Członkowie globalni zyskują więcej w 2023 r.

  • Zaoszczędź 15 000 USD na opłatach
  • Po jednym miejscu na każdym z pięciu forów
  • Dwie wirtualne sesje LSC rocznie (obecnie tylko dla członków globalnych)
  • Pięć spotkań 1 na 1 na wydarzenie (25 rocznie)
  • Elastyczność umożliwiająca dostosowanie miejsc (pomiń jedno forum i uzyskaj podwójne miejsce na innym)
  • 10% zniżki na dodatkowe bilety na konkretne forum, limit trzech biletów na firmę
  • 20% zniżki na dodatkowe członkostwa globalne, limit trzech na firmę
  • Kwartalna odprawa w sprawie badań strategicznych firmy Mercer
  • Dostęp do materiałów w specjalnym centrum lub na forum
  • Bezpłatny egzemplarz raportu końcoworocznego Global Manager Search Trends oraz ankiety Global Asset Managers Fee Survey firmy Mercer. Raporty te są ogólnie dostępne tylko dla subskrybentów platformy MercerInsight ®.

  Koszt uczestnictwa w forach

  • Właściciele aktywów2:
   Bezpłatnie
  • Zarządzający aktywami3:
   Pakiet globalnego członkostwa 50 000 USD

  Poniżej podano koszty poszczególnych forów:

  2023 Europa USA Azja Pacyfik Kanada
  USD 13 000 USD 16 000 USD 12 000 USD 12 000 USD 12 000 USD

   

  Członkowie niektórych stowarzyszeń zawodowych mogą ubiegać się o punkty na ciągły rozwój zawodowy za udział w globalnych forach inwestycyjnych firmy Mercer.  Skontaktuj się z nami


  Ważne uwagi

  1. W oparciu o udział w Globalnych forach inwestycyjnych firmy Mercer w latach 2018-2020

  2. Na potrzeby forum „właścicielem aktywów” jest klient lub osoba do kontaktu z firmy Mercer, która jest dyrektorem, członkiem zarządu lub innym kluczowym decydentem w sprawach planu emerytalnego, firmy zarządzającej majątkiem, ubezpieczyciela, funduszu, fundacji, agencji rządowej lub podobnego podmiotu.

  3. Otrzymanie przez firmę Mercer przychodów od zarządzającego funduszem nie będzie skutkować preferencyjnym traktowaniem przez firmę Mercer podczas oceny lub rekomendowania zarządzających, ich podmiotów stowarzyszonych, produktów czy strategii.

  Firma Mercer nie ponosi odpowiedzialności za poglądy lub opinie prelegentów ani innych osób uczestniczących w wydarzeniu.

  Firma Mercer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie lub spisie prelegentów w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

  Zarządzających obowiązuje ograniczenie do maksymalnie trzech rejestracji na dane forum. Każda rejestracja obejmuje tylko jedną osobę.

  Firma Mercer ma prawo odmówić rejestracji otrzymanych od konkurentów i innych potencjalnych delegatów, którzy nie pasują do docelowych odbiorców.

  Rejestrując się na Globalne forum inwestycyjne firmy Mercer, wyraża się zgodę na ujawnienie przez firmę Mercer nazwy danej instytucji finansowej stronom trzecim na potrzeby ujawnienia konfliktu interesów.

  O anulowaniu należy poinformować Marię Reyes pocztą e-mail. Wniosek o anulowanie wysłany na dwa miesiące przed forum pozwoli na otrzymanie pełnego zwrotu. Wniosek o anulowanie wysłany na jeden miesiąc przed forum pozwoli na otrzymanie połowy zwrotu (50%). Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej lub w razie wystąpienia siły wyższej albo rozwiązania umowy z powodu naruszenia zwrot pieniędzy jest niedozwolony.