Temat 2024 r.: Epoka sprawności 

W 2023 r. wysoka inflacja tętniła się na rynkach, przy rentowności obligacji w wielu krajach na najwyższym poziomie w tym tysiącleciu. W 2024 r. powinna nastąpić normalizacja, a rynki pracy, wzrost płac i inflacja powróciły do bardziej znanych poziomów, chociaż niskie stopy procentowe zaobserwowane w latach 2010 prawdopodobnie nie zwrócą się. Chociaż geopolityczne napięcia narastały bardzo, ich wpływ na gospodarkę i rynek był jak dotąd ograniczony, a większą siłą zakłócającą może być rozwój nowych technologii, które wskazują na pozytywne implikacje dla wzrostu gospodarczego, zysków rynkowych i zmian społecznych.

Globalne Fora Inwestycyjne Mercer 2024 zwołują kluczowych interesariuszy, ekspertów branżowych i wiodących myślicieli, aby omawiać tematy, które mogą kształtować rynki i praktyki inwestycyjne w nadchodzących latach. Każde wydarzenie oferuje różne sposoby uczenia się, udostępniania i nawiązywania kontaktów ze społecznością inwestorów oraz obejmuje sesje dyskusyjne, dyskusje panelowe i prezentacje. Poza tymi wydarzeniami możesz uzyskać dostęp do najnowszych informacji na naszej cyfrowej platformie badawczej MercerInsight® Community, bezpłatnej bramy do jednych z najlepszych badań i spostrzeżeń w branży.


W miarę jak inwestorzy stają przed nowymi i złożonymi wyzwaniami, zwołujemy te Fora, aby zebrać naszych współpracowników z Mercer, kierowników ds. aktywów i klientów, aby stworzyć nową erę elastyczności w naszej branży.
Jo Holden

Globalny dyrektor ds. badań i doradztwa inwestycyjnego, Mercer

Dlaczego warto wziąć udział?

Dowiedz się więcej o korzyściach dla właścicieli i zarządzających aktywami na każdym forum.

  Profil uczestnika właściciela zasobu1
  Łączne aktywa uczestników będących inwestorami (USD)
  This chart is unable to display due to Privacy Settings.
  The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

  Łączne aktywa uczestników będących inwestorami (USD) – wykres kołowy

  Wykres ten przedstawia całkowitą wartość aktywów właściciela aktywów, który uczestniczył w globalnych forach inwestycyjnych Mercer w latach 2018–2023.

  50 do 99 milionów USD, 6%

  od 100 do 499 milionów USD, 27%

  500 do 999 milionów USD, 15%

  Ponad 1 mld USD, 52%

  Łączna liczba aktywów właściciela aktywów, który uczestniczył w globalnych forach inwestycyjnych Mercer w latach 2018–2023.

  Rodzaj uczestnika będącego inwestorem
  This chart is unable to display due to Privacy Settings.
  The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

  Rodzaje uczestników będących inwestorami

  Wykres ten przedstawia typy właścicieli aktywów, którzy uczestniczyli w globalnych forach inwestycyjnych Mercer w latach 2018–2023.

  Banki i firmy ubezpieczeniowe, 8%

  Firmy, 54%

  Wkłady i fundamenty, 13%

  Rząd, władze lokalne, publiczne i państwowe, 15%

  Inne, 10%

  Rodzaje właścicieli aktywów, którzy uczestniczyli w globalnych forach inwestycyjnych Mercer w latach 2018–2023.

  Pracownicy na całym świecie zyskują więcej w 2024 r.

  • Zaoszczędź 16 550 USD na opłatach rejestracyjnych
  • Po jednym miejscu na każdym z pięciu forów
  • Do dwóch wirtualnych sesji LSC rocznie, dostępnych wyłącznie dla członków na całym świecie (kwiecień i październik)
  • Do pięciu spotkań indywidualnych oferowanych w ramach każdego Forum (tj. pięć razy w roku)
  • Elastyczność w dostosowywaniu miejsc (pomiń jedno forum, aby podwoić swoje miejsca)
  • 10% zniżki na dodatkowe bilety na konkretne Forum, limit trzech biletów na firmę
  • 20% zniżki na dodatkowe członkostwo globalne, limit trzech na firmę
  • Kwartalne briefingi Mercer Research, dostępne wyłącznie dla członków na całym świecie
  • Dostęp do Forum Hub, dedykowanej strony internetowej, która archiwizuje wszystkie materiały związane z Forum, takie jak prezentacje, publikacje i filmy
  • Bezpłatny egzemplarz raportu końcoworocznego Global Manager Search Trends oraz ankiety Global Asset Managers Fee Survey firmy Mercer. Raporty te są dostępne tylko dla subskrybentów MercerInsight®

  Koszt uczestnictwa w forach

  • Właściciele aktywów2:
   Bezpłatnie
  • Kierownik ds. zasobów3:
   Globalny pakiet członkowski 51 500 USD

  Poniżej podano koszty poszczególnych forów:

  2024 Europa USA Pacyfik Azja Kanada
  USD 14 500 USD 16 500 USD 12 350 USD 12 350 USD 12 350 USD

   

  Członkowie niektórych stowarzyszeń zawodowych mogą ubiegać się o punkty na ciągły rozwój zawodowy za udział w globalnych forach inwestycyjnych firmy Mercer.  Skontaktuj się z nami

  Zarejestruj się na każdym Forum, klikając preferowaną lokalizację u góry strony. W przeciwnym razie skontaktuj się z nami, jeśli chcesz porozmawiać ze specjalistą ds. inwestycji. 

  Ważne uwagi

  1. W oparciu o udział w Globalnych Forach Inwestycyjnych Mercer w latach 2018-2023

  2. Na potrzeby forum „właścicielem aktywów” jest klient lub osoba do kontaktu z firmy Mercer, która jest dyrektorem, członkiem zarządu lub innym kluczowym decydentem w sprawach planu emerytalnego, firmy zarządzającej majątkiem, ubezpieczyciela, funduszu, fundacji, agencji rządowej lub podobnego podmiotu.

  3. Otrzymanie przez firmę Mercer przychodów od zarządzającego funduszem nie będzie skutkować preferencyjnym traktowaniem przez firmę Mercer podczas oceny lub rekomendowania zarządzających, ich podmiotów stowarzyszonych, produktów czy strategii.

  Firma Mercer nie ponosi odpowiedzialności za poglądy lub opinie prelegentów ani innych osób uczestniczących w wydarzeniu.

  Firma Mercer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie lub spisie prelegentów w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

  Zarządzających obowiązuje ograniczenie do maksymalnie trzech rejestracji na dane forum. Każda rejestracja obejmuje tylko jedną osobę.

  Firma Mercer ma prawo odmówić rejestracji otrzymanych od konkurentów i innych potencjalnych delegatów, którzy nie pasują do docelowych odbiorców.

  Rejestrując się na Globalne forum inwestycyjne firmy Mercer, wyraża się zgodę na ujawnienie przez firmę Mercer nazwy danej instytucji finansowej stronom trzecim na potrzeby ujawnienia konfliktu interesów.

  O anulowaniu należy poinformować Marię Reyes pocztą e-mail. Wniosek o anulowanie wysłany na dwa miesiące przed forum pozwoli na otrzymanie pełnego zwrotu. Wniosek o anulowanie wysłany na jeden miesiąc przed forum pozwoli na otrzymanie połowy zwrotu (50%). Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej lub w razie wystąpienia siły wyższej albo rozwiązania umowy z powodu naruszenia zwrot pieniędzy jest niedozwolony.