Przemyśl i na nowo zorganizuj pracę

Cyfryzacja i nowe opcje pracy, takie jak zlecenia i wewnętrzne rynki talentów, dają nam możliwości przeformułowania pracy. Czy dysponujesz niezbędnymi narzędziami?

W jaki sposób możemy zbudować strategię dotyczącą siły roboczej na potrzeby nieznanej przyszłości? 

Pojawienie się nowych modeli biznesowych otworzyło przed wieloma sektorami możliwości zmiany sposobu działania — automatyzacji miejsc pracy i tworzenia nowych możliwości dla całego ekosystemu talentów. W miarę przekonfigurowania ról w pracy w celu wdrożenia sztucznej inteligencji i robotyki organizacje muszą przemyśleć na nowo krytyczne umiejętności, których potrzebują, i budować platformy talentów, które zapewniają maksymalną elastyczność.
Priorytet nr 1 w biznesie? Definiowanie przyszłych potrzeb pracowników i/lub restrukturyzacja.

Przygotuj się na przyszłość pracy

Reaguj proaktywnie na nowe możliwości i projektuj na nowo miejsca pracy, aby uzyskać optymalne i zrównoważone połączenie pracy ludzkiej i zautomatyzowanej. Projektowanie z myślą o przyszłości nie jest trudne dzięki sprawdzonej metodologii Mercer i innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji platformie cyfrowej.

Dekonstruuj stanowiska

 • Analizuj zadania i działania, które leżą u podstaw konkretnych stanowisk i przepływów pracy.
 • Zidentyfikuj zadania, które najlepiej nadają się do automatyzacji lub przypisania innym talentom.

Przenoś zadania

 • Określ, które zadania można usprawnić poprzez automatyzację lub inne środki, w tym zlecenia, wewnętrzne rynki talentów, outsourcing, usługi wspólne i inne, a także zrozum ich wpływ na Twoją organizację.

Na nowo definiuj pracę

 • Twórz nowe zadania i przepływy pracy w oparciu o nowe opcje pracy.
 • Odkryj umiejętności potrzebne do bardziej wydajnej i zrównoważonej działalności.

Jak osiągnąć pożądany stan?

Aby przełamać sztywność istniejących struktur organizacyjnych, liderzy muszą dokonać ponownej oceny i stworzyć nowe systemy operacyjne. Powinny one wspierać transformację pracy, która umożliwia większą elastyczność, płynność i zrównoważony rozwój. Obejmuje to:
 • Rozpoczęcie od pracy (obecne i przyszłe zadania), a nie od istniejących zadań
 • Łączenie ludzi i automatyzacji
 • Uwzględnienie pełnego zakresu ustaleń dotyczących pracy (takich jak praca na pełen etat, praca na zlecenie i freelancerska, alianse, wspólne projekty i inne możliwości)
 • Pozwalanie talentom na „przepływ zgodnie z potrzebami pracy” zamiast trzymania się stałych stanowisk pracy na pełen etat

Dlaczego Mercer?

Realizujemy opartą na hipotezie i dowodach transformację popartą benchmarkami branżowymi i dogłębną analizą, aby wykazać zwrot z inwestycji. Nasze podejście ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi i nowymi konkurentami.

Firma zorientowana na człowieka i empatię. Wierzymy, że transformacja działa tylko wtedy, gdy jest skoncentrowana na ludziach. Empatia jest naszą podstawową kompetencją w zakresie aktywacji wszystkich osób na potrzeby zmiany.

Wskazówki doświadczonego doradcy. Nasi starsi konsultanci obserwują, słuchają i kwestionują status quo. Zapewniają wskazówki w oparciu o dekady doświadczenia i uznane na całym świecie świadome przywództwo.

Możliwość samopodtrzymywania. Stajemy się integralną częścią Twojego zespołu, aktywując ludzi wokół nas. Dzięki ścisłej współpracy przekazujemy wiedzę i zasoby cyfrowe, budując jednocześnie możliwości potrzebne do udanej i zrównoważonej podróży po zakończeniu naszego udziału.

Radykalnie przemyśl i wymyśl na nowo projekt pracy

Stań się skoncentrowany na umiejętnościach i przygotuj się na przyszłość

Przez dziesięciolecia praca radykalnie się zmieniła. Status quo już nie działa — i nie musi już, jeśli liderzy są gotowi do radykalnego przemyślenia sposobu wykonywania pracy.
Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia