Globalne kontakty dla przedstawicieli prasy i mediów

W razie pytań dotyczących prasy lub aktualności prosimy o kontakt z pracownikiem najbliższego oddziału.

Uwaga: pracownicy działów PR nie odpowiadają na pytania dotyczące przyznawania świadczeń i obsługi klienta.

Belgia
Finlandia
Irlandia
Szwecja

Australia

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone