Poznaj opcje dotyczące elastycznych form pracy

Oczekiwania pracowników ulegają zmianom, a jednym z najważniejszych aspektów jest elastyczność. Dzisiejsze organizacje tworzą strategie elastycznej pracy, aby przejść od struktur stałych do hybrydowych.

Wyzwania związane z elastyczną pracą

 • Elastyczne formy pracy nie są oferowane wszystkim pracownikom, co może tworzyć wrażenie niesprawiedliwości w organizacji.
 • Trudno nam przyciągać i zatrzymywać talenty.
 • Mamy mieszane poglądy na temat pracy hybrydowej.
 • Kadra menedżerska nie ma „chęci ani umiejętności” do zarządzania elastycznością pracy.
 • Kobiety są niedostatecznie reprezentowane na wyższych stanowiskach.
 • Chcemy obniżyć koszty utrzymania biura.
 • Absencja jest wyższa niż oczekiwano.    
 • Nie jesteśmy pewni, jakie umiejętności są potrzebne do przeprojektowania stanowisk, aby odnieść sukces w nowym środowisku hybrydowym.
Sześćdziesiąt procent pracowników twierdzi, że dołączy do organizacji lub pozostanie w niej tylko wtedy, gdy będzie mogło pracować zdalnie lub hybrydowo.

W pracy niezbędna jest elastyczność inkluzywna

Wszystkie stanowiska mogą działać elastycznie, co oznacza, że organizacje mogą przyjąć szerszy obraz elastyczności, aby zaoferować strategię, która przynosi korzyści wszystkim, nie tylko tym, którzy pracują zdalnie.

Maksymalizacja produktywności w elastycznym środowisku pracy wymaga analizy samej pracy, a także wzięcia pod uwagę preferencji pracownika. Organizacje muszą zadbać o to, aby ich podejście było zrównoważone, co wymaga analizy programów pracowniczych i infrastruktury kadrowej.

41%

firm przeprojektowało styl pracy tak, aby zwiększyć swoją elastyczność, co pozwala dodawać lub wdrażać zasoby zgodnie z potrzebami.

56%

zaangażowanych pracowników pracuje w organizacjach, w których praca zdalna daje im silniejsze poczucie przynależności.

66%

dobrze prosperujących pracowników uważa, że praca zdalna ma pozytywny wpływ na ich dobre samopoczucie w porównaniu z 42% źle prosperujących pracowników.

Suma świadczeń

Globalne świadczenia sprzyjające integracji

Poznaj ofertę w zakresie opieki zdrowotnej, która pomoże Ci przygotować inkluzywny program świadczeń spełniający potrzeby wszystkich pracowników.

Podejście Mercer do elastycznej pracy 

Oferujemy pełen pakiet rozwiązań, aby pomóc klientom w realizacji elastycznej pracy na dużą skalę. Robimy to poprzez:
 • Dostarczanie wartości

  Wyposażamy klientów w strategię i harmonogram zrównoważonego wdrażania, aby zapewnić im korzyści wynikające z elastycznej pracy.
 • Stosowanie sprawdzonej metodologii

  Mamy ustrukturyzowane i sprawdzone podejście do podejmowania decyzji dotyczących złożonych kwestii.
 • Nasze doświadczenie

  Zapewniamy wiedzę specjalistyczną w zakresie talentów, mobilności, transformacji, zdrowia i dobrego samopoczucia, ergonomii, ryzyka, cyberbezpieczeństwa i zgodności z przepisami, oferując klientom wsparcie w odniesieniu do każdego problemu.

Trzy kluczowe pytania mające na celu zwiększenie elastyczności pracy na dużą skalę: 

 1. Jaka elastyczność jest możliwa?
 2. Jaka elastyczność jest pożądana?
 3. Jaka elastyczność jest zrównoważona?

Tworzenie strategii elastycznej pracy

Wiodące praktyki z zakresu projektowania elastycznych form pracy zaczynają się od analizy samej pracy w celu określenia, jaki rodzaj elastyczności jest możliwy i jak najlepiej wykonywać pracę w celu maksymalizacji produktywności i wyników. Współpracujemy z klientami, zmierzając do zdefiniowania strategii elastycznej pracy w ramach czteroetapowego procesu:

Skuteczny projekt elastycznej pracy zaczyna się od ustalenia strategicznej wizji pracy i stworzenia zasad przewodnich dla projektu.

Należy odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

 • Co jest możliwe? Oceń możliwości dotyczące elastyczności pracy na wielu płaszczyznach 
 • Co jest pożądane? Zbierz informacje od liderów i pracowników na temat elastyczności pracy. 
 • Co jest zrównoważone? Oceń programy kadrowe pod kątem gotowości do wspierania elastycznej pracy na dużą skalę.

Skuteczna strategia określa nie tylko rodzaj elastyczności, ale także sposób jej realizacji i zarządzania w całej organizacji – aby zapewnić atrakcyjne i spójne wrażenia całego personelu.

Elastyczność to coś więcej niż tylko polityka i musi być wpleciona w strukturę organizacji. Obejmuje to identyfikację barier oraz czynników wspierających zmianę, a także odpowiednie dostosowanie programów.
TAAP+

Talent All Access Portal

Dostępny w wielu różnych opcjach, łatwy dostęp do danych, narzędzi i spostrzeżeń potrzebnych do osiągnięcia sukcesu przez organizację.
Powiązane produkty do zakupu
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia