Transformacja działu HR

Usługi doradcze fMercer w zakresie transformacji działu HR oraz narzędzia ułatwiają reorganizację funkcji zarządzania kadrami, przyspieszają wdrożenie technologii cyfrowych oraz wspierają zarządzanie zmianą w celu zapewnienia pracownikom wyjątkowych doświadczeń.

 

Wyzwania

 • Jak dokonać transformacji, aby móc lepiej skoncentrować się na inicjatywach strategicznych, a mniej na zadaniach operacyjnych?
 • Jak sprawić, by funkcja zasobów ludzkich (HR) była bardziej skoncentrowana na klientach? 
 • Jak kształtować doświadczenia pracowników, aby przyciągać nowych pracowników oraz zwiększać produktywność i zaangażowanie?
 • Jak osiągnąć większą efektywność kosztową i wprowadzić większą wartość do firmy?
 • Jak stać się bardziej scyfryzowaną firmą oraz wprowadzić zautomatyzowane przebiegi procesów?

Nadszedł czas, aby zaprojektować na nowo strategię oraz model operacyjny działu HR

1 na 5

członków kadry kierowniczej ma trudności z nabraniem tempa w zakresie zwinnych operacji działu HR, a kolejne 39% kontynuuje inwestycje w tej dziedzinie, lecz ma trudności z ich utrzymaniem.

96%

organizacji planuje przeprojektować swoje działy HR, aby wywrzeć większy wpływ w 2022 roku.

65%

członków kadry kierowniczej uważa, że wraz z automatyzacją procesów HR nastąpiła utrata cennego kontaktu między działem HR a biznesem.


Nasza filozofia transformacji działu HR

Ta piramida przedstawia zadania, które dział HR wykonuje dzisiaj, zwykle poświęcając więcej czasu na operacyjne aspekty HR u dołu, a mniej na inicjatywy strategiczne. Wyzwaniem jest przekształcenie modelu w diament poprzez przekształcenie z transakcji w strategiczny cel poprzez automatyzację i radykalną uproszczenie. 
HR Transformation philosophy
Strategia działu HR znajduje się na szczycie piramidy, wspierana przez rdzeń zadań działu HR, a administracja działu HR stanowi fundament. Dwa kluczowe aspekty administracji działu HR to automatyzacja i uproszczenie. Strategia działu HR, rdzeń zadań działu HR i administracja działu HR są wykorzystywane razem, aby wprowadzić cyfryzację i zorientowanie na procesy, co prowadzi do szczupłej, zwinnej i skoncentrowanej organizacji pracy. Przeprowadź automatyzację, aby zwiększyć wydajność i szybkość, uzyskaj elastyczność i uprość pracę dzięki zorientowaniu na klienta. 

Funkcja działu HR ulega transformacji

65%

kadry kierowniczej uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba zatrudnionych w dziale HR spadnie o ponad 10% z powodu automatyzacji.

50%

pracowników uważa, że procesy działu HR są zbyt złożone i wymagają dalszego uproszczenia.

Rozwiązania Mercer w zakresie transformacji działu HR

 • Wizja i plan działania dotyczący strategii działu HR (HR Accelerator)

  Stwórz mapę przyszłej wizji i strategii działu HR, która umożliwia przekształcenie treści, procesów, organizacji i technologii działu HR.
 • Model interakcji docelowej działu HR i model operacyjny dzialu HR

  Stwórz model interakcji docelowej działu HR (TIM), aby zrealizować strategiczne cele organizacji i wzbogacić doświadczenia pracowników.
 • Projektowanie procesów HR, automatyzacja i radykalne uproszczenie

  Tworzenie wyjątkowych kluczowych momentów, które mają znaczenie dla wszystkich pracowników, wymaga dokładnego przyjrzenia się programom i procesom pracowniczym, z których większość została stworzona z myślą o interakcjach twarzą w twarz. 
 • Strategia i doradztwo w zakresie technologii HR

  Możemy wdrażać różne rozwiązania z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych naszych zespołów cyfrowych. Współpracujemy z wieloma dostawcami, aby wybrać najlepsze rozwiązania spełniające indywidualne potrzeby naszych klientów. Nasze rekomendacje są bezstronne i nie faworyzują konkretnych sprzedawców.
 • Pozyskiwanie talentów

  Rozwiązania Mercer w zakresie pozyskiwania talentów pomagają klientom zdefiniować ich propozycje wartości dla pracowników, procesy rekrutacyjne oraz organizację i technologię, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników, którzy są kluczowi dla ich przyszłego sukcesu.
 • Przyszłe umiejętności HR

  Mercer Learning współpracuje z wiodącymi dostawcami treści, oferując najlepsze skalowalne (cyfrowe) rozwiązania edukacyjne dostosowane do Twoich wymagań w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji kadrowych.

Co wyróżnia podejście Mercer?

Mercer wykorzystuje model interakcji docelowej (TIM), aby ułatwić zespołom HR określenie szczególnych potrzeb pracowników (interakcji) w różnych częściach organizacji. Następnie tworzymy wielofunkcyjne zespoły usługowe, które zajmują się tymi interakcjami. Model stawiający w centrum pracownika ułatwia:

 • Poznaj ścieżki i modele pracowników.
 • Współtworzenie nowego podejścia w firmie.
 • Wdrożenie nowego projektu z dostępnymi narzędziami technologicznymi.
 • Prototypowanie, testowanie i iteracja.

Jak wykorzystać zbiorową energię w wyczerpanym świecie?

 • Projektowanie doświadczeń zawodowych skupiających się na ludziach.
 • Stwórz funkcję kadrową, która rozumie ludzi.
 • Zoptymalizuj kombinację kontaktu bezpośredniego i technologii dzięki współtworzeniu.
 • Zbuduj możliwości kadrowe, które dotrzymują tempa transformacji cyfrowej.
 • Wykorzystaj model TIM do przekształcenia swojej funkcji kadrowej.

Powiązane spostrzeżenia


  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z naszymi specjalistami już dziś.