Zaprojektuj doświadczenia pracowników dopasowane do nowego kształtu pracy

Projektowanie doświadczeń pracowników dostosowanych pod kątem nowego kształtu pracy ma kluczowe znaczenie w miarę zmian zachodzących w relacjach między pracodawcą a pracownikiem. Podejście firmy Mercer do kształtowania doświadczeń pracowników — w one empatyczny, wzbogacający, akceptujący i efektywny sposób — równoważy analizy danych z nastawieniem stawiającym ludzi w centrum uwagi.

Restrukturyzacja doświadczeń pracowników

Wyzwanie stworzenia atrakcyjnych doświadczeń pracowników nie jest niczym nowy, lecz z pewnością nie jest łatwym zadaniem. To wieloaspektowe zagadnienie z wieloma wzajemnie powiązanymi punktami wejścia, który wymaga kombinacji danych, narzędzi i dogłębnego zrozumienia pracowników, kultury oraz fizycznego i niefizycznego środowiska pracy.

Niedawne wydarzenia wszystko skomplikowały. Pracownicy dokonują ponownej analizy swoich priorytetów i oczekiwań, a ludzie coraz częściej szukają sposobu dopasowania prac do swojego stylu życia, a nie na odwrót. Wprowadza to kolejny skok w kwestii propozycji wartości dla pracowników, który charakteryzujący się przejściem od „umowy na rozwój” — gdzie pracownicy i pracodawcy koncentrowali się na potrzebach związanych z dobrostanem, celem, równością i wpływem — do „umowy na styl życia”, w przypadku której pracodawcy i pracownicy są nastawieni na osiągnięcie uczciwego porozumienia. Ludzie chcą czuć się spełnieni poprzez dokonywanie wyborów, tworzenie relacji oraz wnoszenie wkładu.

Z powodu pojawienia się „umowy na styl życia” firmy są zmuszone dostosować swoje strategie doświadczeń pracowników — poprzez połączenie oczekiwań pracowników, środowisk (kultury, współpracowników, liderów, procesów, technologii, miejsc pracy) oraz wydarzeń (zarówno tych związanych z pracą, jak i życiem osobistym). Czy firmom się to udaje? Nasze badanie Global Talent Trends 2022 wskazuje, że choć 88% pracowników odczuwa satysfakcję ze swoich obecnych ról, dwie na pięć osób mimo wszystko planuje odejść w tym roku, przy czym członkowie pokolenia Z są zarazem najbardziej zadowoleni (92%), jak i skorzy do odejścia (55%). Dodatkowo jedna trzecia liderów HR obserwuje większą niż zwykle rotację talentów dysponujących cenionymi umiejętnościami cyfrowymi.

W obliczu niedoboru pracowników kluczem do sukcesu będzie wzmocnienie strategii mających na celu zrozumienie niezaspokojonych potrzeb, a także odkrycie nowatorskich sposobów zakomunikowania propozycji wartości. 
Z badania Global Talent Trends 2022 wynika również, że jedna trzecia firm poczyniła postępy w tworzeniu pozytywnych doświadczeń pracowników w 2021 r., jednak firmy te nie przestają eksperymentować, a 38% ma problemy ze skalą i zrównoważeniem, natomiast 17% ma problemy z nabraniem tempa i uzyskaniem poparcia.

Elastyczna i hybrydowa praca przynosi nowe wyzwania, a organizacje starają się zrobić krok naprzód, rozwiązując następujące kwestie:

 • Jak zrozumieć zmiany w potrzebach i okolicznościach dotyczących różnych grup osób? 
 • Jak podzielić naszych ludzi na segmenty oraz wykazać wobec nich empatię w bardziej zniuansowany sposób?
 • Jak współtworzyć ukierunkowane i skoncentrowane rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby najbardziej kluczowych segmentów pracowników i pomoże stawić czoła ich wyzwaniom?
 • Jak zaprojektować zwinne programy i procesy doświadczeń pracowników, które można dostosować do ich zmieniających się potrzeb? 
 • Działy HR muszą reagować na siły działające w wielu kierunkach — gdzie znajdują się nasze luki, jakie obszary wyzwań powinniśmy potraktować priorytetowo, aby uzyskać największy wpływ, i jak te obszary wpisują się w nasze obecne inicjatywy?
 • Jak wykorzystać technologię i analizy danych do wdrożenia, optymalizacji lub stworzenia systemów, które zapewniają stały dostęp do cennych informacji dotyczących doświadczeń pracowników?
 • Jak najlepiej wdrożyć proponowane zmiany i opracować strategię komunikacji w hybrydowym świecie?
 • Jak zapewnić, że kierownicy są przygotowani do wprowadzania zmian w doświadczeniach pracowników w coraz bardziej zróżnicowanym środowisku pracy?
 • Jak zmierzyć sukces i nadać kontekst wynikom pod kątem tworzenia planów w szerszej sferze HR?
 • Jak zaprojektować strategię doświadczeń pracowników, która jest powiązana ze strategią zatrudnienia?

Dogłębne zrozumienie pracowników nie wystarczy. W tym roku poziom energii u pracowników jest na rekordowo niskim poziomie. Stworzenie doświadczeń pracowników, które dają ludziom więcej energii do działania, będzie miało kluczowe znaczenie z powodu transformacji zachodzących w wielu firmach, a połączenie planów transformacji z poprawą doświadczeń pracowników może stanowić klucz do zrównoważonego rozwoju. Na przykład poprzez zaprojektowanie znaczącej pracy w celu zaangażowania i zatrzymania ludzi oraz tworzenie „przestrzeni” w celu skupienia się na doświadczeniach pracowników.

Wykorzystaj ten moment głębokich zmiany, aby zrobić krok ku poprawie doświadczeń pracowników, wykorzystując myślenie projektowe i skupiając się na swoich pracownikach.

Twórz doświadczenia, których pragną pracownicy. Osiemdziesiąt pięć procent zespołów HR współtworzy doświadczenia pracowników wspólnie z pracownikami — jest to kluczowy element, dzięki któremu organizacje mogą naprawdę umieścić ludzi w centrum uwagi.

Zaprojektuj wyróżniające się doświadczenia pracowników

Projektowanie doświadczeń pracowników z naciskiem na jednostce ma kluczowe znaczenie dla tworzenie trwałych relacji, a nikt nie jest w stanie lepiej kształtować doświadczeń pracowników niż oni sami. Podejście firmy Mercer do pracowników umożliwia organizacjom stworzenie holistycznego planu działania i zapewnienie pracownikom bogatych doświadczeń klasy konsumenckiej w trakcie ich podróży poprzez:

 1. Zrozumienie zróżnicowanych pragnień i potrzeb pracowników oraz problematycznych kwestii 
 2. Zrozumienie całokształtu drogi z punktu widzenia pracownika
 3. Projektowanie ukierunkowanej interakcji i znaczących doświadczeń w kluczowych momentach

Nasze podejście opiera się na badaniach i współpracy oraz korzysta z usług konsultantów Mercer na całym świecie i w szerokim zakresie tematów związanych z ludźmi — niezależnie od tego, czy chodzi o talenty, nagrody, komunikację, programy zaangażowania czy procesy kadrowe. Wraz z Tobą dążymy pragniemy stworzyć Twoją narrację oraz zapewnić doskonałe doświadczenia pracowników w pełnym spektrum organizacji, nadać priorytety celom oraz opracować pragmatyczny plan działania. 

Podejście firmy Mercer oparte na ludziach obejmuje trzy kluczowe etapy projektowania wyróżniających się doświadczeń pracowników

 1. Zdefiniowanie problemu
  • Analiza
  • Empatia
  • Definicja

  Ten etap dialogu i badań ma na celu dokonanie analizy oraz wykazanie empatii w stosunku do kluczowych wyzwań, przed którymi stają ludzie, wpływających na doświadczenia pracowników oraz pożądane wyniki. Korzystamy z warsztatów, analiz spostrzeżeń opartych na danych z wielu źródeł takich jak wywiady, grupy fokusowe, badania dotyczące zaangażowania i ukierunkowane ankiety.

 2. Zaprojektuj właściwe rozwiązanie    
  • Opracowanie koncepcji
  • Ustalenie priorytetów
  • Weryfikacja

  Ta faza polega na wykorzystaniu profili osób, mapowania podróży oraz technik myślenia projektowego do wspólnego tworzenia, ustalenia priorytetów i weryfikacji dopasowanych rozwiązań. Uwzględnia ona nowe i istniejące inicjatywy, aby ułatwić skupienie energii tam, gdzie ma to największy sens.

 3. Aktywizacja dla uzyskania maksymalnego wpływu
  • Plan
  • Wdrożenie
  • Pomiar

  Faza ta obejmuje opracowanie strategii zmian i komunikacji oraz określenie brandingu i potrzeb cyfrowych. Wbudowane mechanizmy informacji zwrotnej takie jak ankiety pracownicze i analizy mogą ułatwić pomiar postępów i zwiększyć elastyczność, dzięki czemu można skuteczniej dostosowywać się do potrzeb pracowników i planu biznesowego Twojej firmy.

Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia