Dostosowanie praktyk dotyczących pracowników do priorytetów biznesowych

Przygotuj się już dziś na przyszłe potrzeby biznesowe, korzystając z naszego systematycznego, zdyscyplinowanego procesu identyfikowania i eliminowania luk między obecnymi a przewidywanymi wymaganiami dotyczącymi siły roboczej.

Ustal priorytety, opracowuj i finansuj właściwe praktyki HR

Strategiczne planowanie siły roboczej zapewnia racjonalną podstawę biznesową do ustalania priorytetów, opracowywania i finansowania praktyk związanych z personelem potrzebnych do wspierania kluczowych celów biznesowych. W czasach niepewności i zmian plan zatrudnienia ma fundamentalne znaczenie dla tworzenia i realizacji strategii biznesowej. Proaktywne strategiczne planowanie dotyczące personelu umożliwi Twojej organizacji uzyskanie przejrzystości w chaosie ciągłych zmian.

Od ponad 20 lat firma Mercer zapewnia analizy i informacje, które pomagają klientom przetrwać załamania rynkowe, wzrosty i pandemie. Nasza metodologia i narzędzia umożliwiły tym firmom dopasowanie strategii personalnych do strategii biznesowych i osiągnięcie wyznaczonych celów.

Wzmocnij odporność i zawrzyj ją w swoim biznesplanie

Wzmocnij się w dobrych czasach

Kiedy korporacja mówi: „musimy inwestować w transformację cyfrową”.

Uwagi dotyczące pracowników:

 • Gdzie są najlepsze zewnętrzne źródła talentów zaznajomionych z technologią?
 • Którzy z naszych obecnych członków personelu posiadają zestawy umiejętności, które można łatwo przenieść do rozwoju nowych technologii?

Buduj odporność w trudnych czasach

Kiedy korporacja mówi: „musimy reagować na szeroko zakrojone wstrząsy ekonomiczne”.

Uwagi dotyczące pracowników:

 • Czy należy dokonać cięć wśród pracowników i menedżerów pracujących na dużą skalę?
 • Jeśli będziemy polegać na naturalnej rotacji, jak zmieni się nasza struktura organizacyjna?
 • Które umiejętności są najważniejsze do utrzymania, a które możemy łatwo pozyskać?
 • Czy możemy ponownie zaangażować naszych obecnych pracowników?

Gdzie się znajdujesz na skali dojrzałości?

Proces planowania personelu firmy Mercer poprawi Twoją pozycję, przenosząc Twoją organizację z krótkoterminowego planowania operacyjnego do długoterminowego planowania strategicznego opartego na scenariuszach.
Ta grafika ilustruje czteropunktową skalę dojrzałości planowania zasobów ludzkich Mercer. Lewa strona skali przedstawia krótkoterminowe etapy planowania operacyjnego, które mają słabszy wpływ na działalność. Pierwsze dwa etapy to planowanie liczby pracowników w oparciu o budżet oraz opisowe raportowanie i analiza. Wraz z rozwojem skali dojrzałości planowanie staje się długoterminowe i ma większy wpływ na działalność biznesową. Etap trzeci to strategiczne planowanie zatrudnienia, a ostatnim, najbardziej strategicznym etapem jest zintegrowane planowanie zatrudnienia. 

Nasze zintegrowane, pięcioetapowe ramy tworzenia modelu planowania zatrudnienia

Aby zapewnić sukces, nasz zintegrowany model strategicznego planowania siły roboczej obejmuje pięć kluczowych obszarów. Kiedy zakłócenia, wzrost lub nawet stały postęp zmuszają firmy do gruntownego, ponownego rozważenia ich zatrudnienia i ciągłości zatrudnienia, nasze oparte na danych podejście do strategicznego planowania personelu zapewnia wgląd, działania i plany, które napędzają biznes.

Nasza sprawdzona, możliwa do przeniesienia metodologia obejmuje ścisłą współpracę z Twoim zespołem na czterech dobrze zdefiniowanych etapach: podczas zdobywania informacji, mierzenia luk w podaży i popycie na talent, modelowania rozwiązań i formułowania planów kadrowych oraz podejmowania działań. 

Nasze zaawansowane narzędzia do planowania podaży i popytu na siłę roboczą są kluczem do tworzenia opartych na danych prognoz, które leżą u podstaw skutecznych strategii kadrowych. Narzędzia te podkreślą luki ilościowe w kontekście Twoich przyszłych potrzeb. Ocenią one liczbę pracowników, umiejętności i zdolności potrzebne do rozwoju Twojego personelu.

Nasze autorskie podejście Internal Labor Market (ILM) Analysis działa jak soczewka do interpretacji danych dotyczących zasobów ludzkich (HR). Zapewnia wgląd w posiadany personel oraz informacje dotyczące kluczowych kwestii, na których należy się skupić. Pomoże Ci to zrozumieć czynniki, takie jak systemy motywacyjne i przepływy pracowników, które wpływają na zachowanie pracowników. 

Wykorzystujemy publicznie dostępne informacje, a także nasze własne dane dotyczące rynku pracy, aby zrozumieć dostępność talentów na zewnętrznym rynku pracy. Dzięki temu nasi klienci mogą podejmować świadome decyzje dotyczące pozyskiwania talentów, w tym czy budować potencjał wewnętrznie, czy też pozyskiwać talenty z zewnątrz.

Dzięki ponad 20-letniemu skumulowanemu doświadczeniu w strategicznym planowaniu siły roboczej nasi konsultanci czerpią z szerokiego zakresu doświadczenia i wiedzy zdobytej w wielu różnych branżach i warunkach ekonomicznych.

Stwórz trwały, strategiczny i dostosowany do potrzeb proces planowania zatrudnienia

Elementy te stworzą razem trwały, adaptacyjny i dostosowany strategiczny plan kadrowy dla Twojej organizacji, stanowiący ramy do identyfikacji braków kadrowych, oceny ryzyka biznesowego generowanego przez te braki, a następnie sprostania wyzwaniom związanym z przyszłymi potrzebami dotyczącymi siły roboczej. To przyszłościowe, oparte na danych podejście zapewni Twojej organizacji czas na zajęcie się ryzykiem w świadomy i ekonomiczny sposób. Zamiast czekać i reagować na zdarzenia, przejmij kontrolę. Organizacje, które wykorzystują proaktywne planowanie zatrudnienia, będą lepiej przygotowane do adaptacji i odniesienia sukcesu w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym. 
Ocena talentów

Kompleksowa ocena talentów

Połączenie dogłębnej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju talentów z niezawodną technologią w celu zapewnienia miarodajnych ocen i analiz oraz zwiększania wyników firmy.
Powiązane produkty do zakupu
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane informacje