Słuchaj i subskrybuj

Ryzyka fuzji i przejęć: Niezrealizowany potencjał ludzi w tworzeniu wartości transakcji

Transakcje fuzji i przejęć stają się coraz powszechniejsze wraz z transformacją firm w celu dostosowania się do świata po pandemii. Jak ryzyko związane z ludźmi wpływa na proces transakcji?

Ze wszystkich zasobów i kapitału, które posiada firma, ludzie pozostają najważniejszym z nich. Powstanie nowych ekosystemów pracy, które wspierają mobilną i zdecentralizowaną siłę roboczą, podkreśla, jak kluczowa dla większości wyników finansowych jest zwinna i odporna siła robocza. Znaczenie ludzi odnosi się również do transakcji.

Najważniejsze priorytety osób zawierających umowy to tworzenie wartości na zamówienie, stabilność operacyjna i utrzymanie klientów. Nie można ich osiągnąć bez proaktywnego przewidywania i radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem ludzi, takimi jak skuteczność przywództwa, dostosowanie kultury organizacyjnej oraz utrzymanie i przyciągnięcie kluczowych talentów.

Zobacz, w jaki sposób firmy wykorzystują transakcje fuzji i przejęć do przekształcania biznesu i jak koncentrują się na ryzyku przejęć związanym z ludźmi w całym cyklu życia transakcji.

47%

nieudanych transakcji jest wynikiem niewłaściwego strategicznego planowania ryzyka dotyczącego ludzi.

57%

respondentów ankiety wskazuje na rosnący apetyt na transakcje fuzji i przejęć w ciągu najbliższych 12–24 miesięcy. 

Posłuchaj serii rozmów kwalifikacyjnych dotyczących realizacji transakcji

    Powiązane rozwiązania
      Powiązane spostrzeżenia