Transformacja HR skoncentrowana na ludziach wzbogaca doświadczenia pracowników 

W przypadku firm, które dołączają do grona organizacji pragnących poprawić doświadczenia pracowników oraz umieścić ich w samym centrum wszystkich swoich działań, transformacja HR może sprawić, że funkcja ta stanie się prawdziwym partnerem dyrektorów najwyższego szczebla, który przyczynia się do rozwoju firmy oraz realizacji planów kadrowych. Innowacyjna strategia planowania HR firmy Mercer wykorzystuje nowy model interakcji docelowej (TIM), który przyczynia się do rozwoju tej funkcji z naciskiem na spełnianie potrzeb pracowników, zastępując tradycyjny model operacji docelowej (TOM) koncentrujący się na potrzebach organizacji.  
4%

zespołów HR uważa, że zapewnia wzorowe doświadczenia pracowników.

68%

liderów HR jest zdania, obecny rynek jest zorientowany na kandydatów.

39%

członkowie kadry kierowniczej inwestuje w zwinność operacji HR, ale ma problemy z utrzymaniem jej.

96%

organizacji planuje dokonać przekształcenia swoich funkcji HR w celu zapewnienia większego wpływu w 2022 roku.

65%

członkowie kadry kierowniczej uważa, że zautomatyzowane procesy HR tworzą rozdźwięk między działem HR a działalnością firmy.

Wyzwania związane ze strategią HR

Firma Mercer może Ci pomóc, jeśli: 
 • Twoja funkcja HR nie jest bezpośrednio dopasowana do strategii biznesowej. 
 • Dział HR nie jest postrzegany jako coś, co zapewnia realną wartość kandydatom, pracownikom, kierownictwu oraz zarządowi
 • Twoja organizacja zmaga się z problemem poprawy punktów kontaktu oraz praktyk HR.

Przyszłość pracy opiera się na modelu TIM 

W ciągu ostatnich kilku dekad dominujący model operacji HR funkcjonował z punktu widzenia organizacji HR, a jego głównym celem była realizacja ściśle określonych celów biznesowych kierownictwa skoncentrowanych na poprawie wydajności i redukcji kosztów. Taka filozofia doprowadziła do powstania trójkąta składającego się z partnerów HR, centrów doskonałości oraz usług udostępnionych. Jednak ten dominujący model operacji HR bazujący na trzech filarach nie tylko nie przynosił pożądanych korzyści w zakresie wydajności kosztowej, lecz także powodował fragmentację doświadczeń kandydatów i pracowników.

W dzisiejszym środowisku pracy — aby wprowadzić zwinne metody pracy oraz przygotować się na przyszłość — organizacje muszą ponownie skupić swoją transformację HR na interakcjach, wybierając model interakcji docelowej (TIM) przed stworzeniem modelu operacji kierowanych (TOM). Nasze podejście oparte na modelu TIM wykorzystuje wielowymiarową i filozofię i metodologię transformacji HR, która skupia się na ludziach oraz zapewnia funkcji HR większą odpowiedzialność niż kiedykolwiek wcześniej, pozwalając jej brać czynny udział w tworzeniu strategii kadrowych organizacji wraz z radą dyrektorów. 

Skuteczna strategia HR koncentruje na ludziach, a nie schematach organizacyjnych

Nadszedł czas, aby dział HR zaczął kształtować przyszłość pracy poprzez zapewnianie istotnych, bezpośrednio dopasowanych porad i usług, które wspierają strategie biznesowe i kadrowe Twojej organizacji. Właściwa transformacja HR przyczynia się do realizacji strategii organizacji i priorytetów związanych z pracownikami oraz wzrostu prawdziwej wartości firmy.

Podejście firmy Mercer do transformacji w dziedzinie HR bazuje na modelu TIM do stworzenia przyszłej organizacji w oparciu o doświadczenia pracowników i strategię biznesową, aby umożliwić przekształcenie działu HR w funkcję w pełni skoncentrowaną na ludziach. Model TIM kładzie nacisk na wyjątkowe osobiste i cyfrowe punkty kontaktu, w których satysfakcja pracowników stanowi kluczowy wskaźnik. 

Przyszłościowe operacje HR mogą przynieść korzyści całej organizacji, wprowadzić lepszy sposób pracy i zwiększyć zaangażowanie pracowników poprzez położenie nacisku na doświadczenia pracowników oraz spełnianie potrzeb użytkowników końcowych (w tym rady dyrektorów). 

Model interakcji docelowej (przykład)

TIM – model interakcji docelowej obejmuje cztery różne części platformy HRIS, począwszy od klientów HR (kandydaci, pracownicy zewnętrzni, pracownicy, kierownicy i kierownictwo wyższego szczebla. Następnie wygląda na to, że wykorzystuje platformę operacyjną dla pracowników do sortowania doświadczeń pracowników i zasobów ludzkich i nie tylko. Następnie zapewnia osobiste wsparcie poprzez operacje kadrowe, doradztwo i administrację, przywództwo oraz doradztwo dla partnerów i pracowników. Staje się to zwinną pulą talentów, która prowadzi do doświadczenia funkcjonalnego, niezależnie od tego, czy są to społeczności HR skierowane do klienta (pozyskiwanie talentów i rozwój talentów) czy społeczności obsługujące przedsiębiorstwo (zarządzanie portfolio projektów, wynagrodzenia i świadczenia, różnorodność, równość i integracja lub HR An Analytics)

Transformacja w dziedzinie HR

Dlaczego model interakcji docelowej (TIM) jest kluczem do wzbogacenia doświadczeń pracowników 

Cztery wymiary skutecznej transformacji HR 

Twoja organizacja może zmienić charakter, skuteczność i postrzeganie funkcji HR poprzez ponowne przeanalizowanie jej i właściwe zaprojektowanie czterech kluczowych wymiarów: strategii i treści, procesów, organizacji i systemów.

Kształtowanie strategii HR z myślą o przyszłości

Odkryj nasze zwinne metody przyspieszenia transformacji HR.

HR Accelerator

Oprócz wykorzystania innowacyjnego modelu interakcji docelowej w celu przyspieszenia transformacji HR oraz zwiększenia jej efektywności HR Accelerator zapewnia również:
 • Wizja i plan działania dotyczący strategii HR

  Stworzenie jasnej wizji przyszłości w celu zdefiniowania i realizacji strategii HR, która jest w stanie przekształcić treści, procesy, organizacje i technologie kadrowe
 • (Re)konstrukcja, automatyzacja i radykalne uproszczenie procesów HR

  Zapewnij doświadczenia pracowników skupione na kluczowych momentach poprzez dokładne przeanalizowanie oczekiwań pracowników i ich interakcji z działem HR, a także usprawnianie i uproszczenie procesów

Role HR: Trendy związane z doświadczeniami pracowników

Zastosowanie modelu interakcji docelowej do transformacji w organizację skoncentrowaną na ludziach jest poparte trendami w zakresie ról HR. 

 • Strategiczni doradcy HR zapewniają członkom wyższej kadry kierowniczej wgląd we wkład pracowników we wspieranie strategii biznesowej.
 • Eksperci ds. współpracy ułatwiają przepływ informacji, umiejętności i możliwości między grupami pracowników, pomagając im dostosować się do zachodzących zmian.
 • Projektanci doświadczeń pracowników kreują intuicyjne punkty kontaktu oraz środowiska użytkownika, często z wykorzystaniem profili osób takich jak nowo zatrudnieni pracownicy oraz grupy biznesowe/funkcyjne. 

 • Eksperci z centrum doskonałości projektują globalne filozofie dotyczące talentów we współpracy z radą dyrektorów.
 • Eksperci z centrum kompetencji realizują procesy HR takie jak pozyskiwanie utalentowanych pracowników oraz mobilność zgodnie z uwarunkowaniami geograficznymi i liniami biznesowymi.

 • Partnerzy biznesowi HR działają w środowisku w skali mikro, aby wspierać potrzeby operacyjne HR kluczowych przełożonych.
 • Konsultanci ds. usług udostępnionych HR zajmują się wyjątkowymi przypadkami i specjalnymi żądaniami, które wykraczają poza możliwości narzędzi cyfrowych i automatyzacji. 

Chcesz rozpocząć podróży ku transformacji HR?

Akcelerator HR, cyfrowe rozwiązanie doradcze firmy Mercer, może pomóc w szybszym i skuteczniejszym osiągnięciu celów związanych z transformacją HR, zwiększając wydajność nawet o 25% przy jednoczesnej redukcji wolumenu transakcji, co pozwala uwolnić potencjał działu HR pod kątem transformacji przyszłości pracy.

Ramy transformacji HR firmy Mercer

 • Rozpoczęcie podróży

  • Kierowanie z perspektywą i hipotezą.
  • Uzgodnienie wizji przyszłego stanu rzeczy.
 • Odkrywanie

  • Zapewnienie podstaw transformacji w formie analiz i punktów odniesienia.
  • Jasne sformułowanie ścieżki zarządzania zmianą.
 • Kształtowanie

  • Twórz odważne rozwiązania z wymiernymi wynikami, dążąc do realizacji wizji przyszłości.
 • Determinacja

  • Zapewnienie trwałej wartości 
  • Wcielenie transformacji HR w strukturę organizacji.
Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia