Działania na rzecz równości 

closeup side profile of professional in meeting

Dane i analizy na temat równości rasowej w miejscu pracy pomogą pracodawcom wypełnić luki zawodowe, zdrowotne i majątkowe, z którymi borykają się czarnoskórzy Amerykanie.

Zwiększony nacisk na równość rasową w Stanach Zjednoczonych ujawnił długotrwałe dysproporcje, z którymi stoi czarnoskóra społeczność musi mierzyć się w miejscu pracy. Dotychczas koncentracja na pochodzeniu rasowym w miejscu pracy była ograniczona do wskaźnika stopy bezrobocia i reprezentacji na stanowiskach wyższego szczebla. Jednak rzeczywiste rozbieżności sięgają głębiej i szerzej, a ich fundamentem są często niewidoczne powiązania.

Działania na rzecz równości

Działania na rzecz równości: W jaki sposób pracodawcy mogą zlikwidować luki w kwestii kariery, zdrowia i dochodów, z którymi borykają się czarnoskórzy amerykańscy pracownicy analizuje działania podejmowane przez pracodawców w celu poprawy równości i dostarcza praktycznych wskazówek na temat sposobów wspierania rozwoju czarnoskórych pracowników.

Przyspieszenie znaczących i trwałych zmian wymaga podejścia opartego na wpływie i danych. W rezultacie pracodawcy mają wyjątkową możliwość zwiększenia swoich wysiłków na rzecz zapewnienia równości kariery, zdrowia fizycznego i finansowego oraz przynależności, której czarnoskórzy pracownicy w USA potrzebują, aby się rozwijać.

Przyspieszenie znaczących i trwałych zmian wymaga podejścia opartego na wpływie i danych. W rezultacie pracodawcy mają wyjątkową możliwość zwiększenia swoich wysiłków na rzecz zapewnienia równości kariery, zdrowia fizycznego i finansowego oraz przynależności, której czarnoskórzy pracownicy w USA potrzebują, aby się rozwijać.

Siedem działań mających na celu stworzenie równości rasowej w miejscu pracy

 1. Docelowa rotacja pracowników.
  Dane pokazują, że firmy mogą przyspieszyć postępy czarnoskórych pracowników, osiągając wysoki poziom retencji.
 2. Czerp z nowych źródeł. 
  Organizacje nie rozwinęły jeszcze silnej wewnętrznej puli talentów dla czarnoskórych pracowników. Będzie to wymagało dostępu do wcześniej niewykorzystanych źródeł talentów.
 3. Zapewnij równość kariery i płac. 
  Osiągnięcie równości płac ze względu na rasę stało się bardziej świadomą częścią filozofii wynagrodzeń firm, lecz nie jest to cały obraz wynagrodzeń.
 4. Dokładnie przeanalizuj różnice. 
  Skuteczne działania firm w zakresie różnorodności, równości i integracji (DEI) muszą uwzględniać znaczne różnice w zdrowiu i kondycji finansowej, które dotyczą czarnoskórych pracowników.
 5. Zrozum doświadczenia pracowników. 
  Widzimy znaczne luki w podejściu pracodawców do codziennych wrażeń czarnoskórych pracowników.
 6. Przejrzystość celów. 
  Wzrasta presja ze strony wielu wewnętrznych i zewnętrznych grup wyborczych, aby dokonać widocznej poprawy wyników firm w zakresie DEI.
 7. Za wcześnie, aby to stwierdzić. 
  Wiele firm stosuje podejście polegające na wyczekiwaniu w zakresie niektórych kluczowych taktyk. W innych przypadkach jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy tego rodzaju programy równości rasowej mają realny wpływ.
Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia