Drogi do sprawiedliwości społecznej: Zrewitalizowana wizja różnorodności, równości i integracji wśród pracowników 

Group of multi-tasking creative people working on a meeting in the office. The view is through glass.

W obliczu globalnej pandemii, niepokojów rasowych i społecznych oraz coraz bardziej kapitalistycznego podejścia zainteresowanych stron dla liderów biznesu koniecznością staje się podjęcie działań w celu stworzenia bardziej zróżnicowanego, sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa. 

Holistyczna strategia różnorodności, równości i integracji (DEI) ma kluczowe znaczenie dla tych wysiłków – strategia, która obejmuje wszystkie procesy biznesowe i opiera się na wkładzie ludzi z różnych środowisk i doświadczeń.

We współpracy z Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) firma Mercer opublikowała nowy artykuł zatytułowany Ścieżki w kierunku sprawiedliwości społecznej (Pathways to Social Justice): Zrewitalizowana wizja różnorodności, równości i integracji w kadrze pracowników, która analizuje następujące kwestie: 

 • Dlaczego obecny klimat wymaga odświeżenia wizji DEI
 • Co oznacza holistyczne podejście do DEI i jakie korzyści przynosi ono całej organizacji
 • Szczegółowa struktura umożliwiająca opracowanie skutecznej i praktycznej strategii DEI dla pracowników
 • Jak wiodące organizacje wdrażają swoje strategie DEI

Stosowanie holistycznego podejścia do DEI

Rozbudowana koncepcja DEI obejmuje wiele różnych mechanizmów, aby zaspokoić potrzeby globalnej kadry pracowniczej, która jest zróżnicowana pod względem etnicznym, ekonomicznym, pokoleniowym, edukacyjnym i poznawczym.

Organizacje powinny wdrożyć holistyczne podejście DEI we wszystkich procesach biznesowych. Podejście to powinno obejmować nie tylko strategie wewnętrzne, ale także zewnętrzne – współpracę z zainteresowanymi stronami takimi jak konsumenci, dostawcy, rządy i społeczności – w celu uwzględnienia biznesowego imperatywu tworzenia bardziej otwartego, zróżnicowanego i inkluzywnego społeczeństwa.

Projektowanie skutecznej, holistycznej strategii DEI dla pracowników

Organizacje mogą zbudować sensowną, wykonalną i skuteczną strategię DEI dla pracowników, korzystając z czteroetapowych ram strategicznych.
 • Zaangażowanie

  Tworzenie dostosowanej i zaangażowanej kadry pracowniczej i liderów.
 • Diagnozuj

  Opracuj swoją strategię w oparciu o dowody, dane i analizy.
 • Podejmij działanie

  Integracja DEI z politykami, praktykami i programami.
 • Ponoś odpowiedzialność

  Wyznaczaj cele, mierz postępy i udostępniaj informacje w sposób przejrzysty.
Bez względu na to, gdzie znajduje się Twoja organizacja, te praktyczne działania pomogą Ci poczynić trwałe postępy.
Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia