Usługi private equity

Mercer współpracuje z partnerami private equity i ich spółkami portfelowymi na każdym etapie transakcji. Promujemy skalowalność, eliminujemy bariery rozwoju i przyspieszamy tworzenie wartości poprzez optymalizację talentów.

Wyzwania

  • Niezrealizowany potencjał wartości z powodu ograniczeń w strategii kapitału ludzkiego.
  • Brak informacji na temat gotowości HR do finalizacji.
  • Niewystarczająca uwaga poświęcona zestawom umiejętności i zwolnieniom.
  • Brak ram do identyfikowania i zapewniania ważnych i szybkich sukcesów na wczesnym etapie.
  • Zbyt długie oczekiwanie na poprawę przywództwa HR i opracowanie planu działania.
  • Niepowiązanie działu HR z transakcją.
  • Ignorowanie zagrożeń i czynników związanych z personelem, które zagrażają transakcjom i zakłócają tworzenie wartości.

Patrzymy na transakcje private equity z innej perspektywy

Badania i doświadczenie pokazują, że aby zmaksymalizować potencjał transakcji, zespoły HR muszą być w stanie odblokować i zwiększyć wartość. Tam, gdzie to możliwe, w najlepszym interesie inwestora private equity leży włączenie HR jako partnera strategicznego.

Podejście Mercer do doradztwa private equity różni się od podejścia innych firm. Koncentrujemy się na wartości wyjściowej i pomagamy nabywcom zoptymalizować wartość ich transakcji, doradzając im, na których dźwigniach kapitału ludzkiego należy się skupić po finalizacji transakcji. Dźwignie te obejmują: zarządzanie pracownikami, kulturę i zarządzanie, rezygnację i utrzymanie pracowników, różnorodność, równość i integrację, dopasowywanie umiejętności, architekturę operacyjną i systemową. Wszyscy mają zdolność przejścia od porażki do sukcesu.

Poprzez celowe i przemyślane dopasowywanie strategii ludzkich naszych klientów do ich celów biznesowych pomagamy im zwiększać produktywność, ograniczać zakłócenia, zwiększać integralność danych i wydajność. Dzięki temu możemy uwolnić największy potencjał tworzenia wartości. Nasze podejście przynosi wiele korzyści:

Dokonujemy holistycznego przeglądu funkcji HR organizacji i oceniamy jej gotowość do wsparcia propozycji transakcji. Oznaczamy luki w zasobach, które należy zlikwidować, i podkreślamy możliwości, które można stworzyć w ciągu pierwszych 100 dni po zawarciu umowy. Oznacza to, że kupujący private equity wiedzą, co mogą zrobić, aby natychmiast stworzyć wartość.

Działamy jako strategiczny partner dla naszych klientów private equity. W związku z tym pozostajemy w kontakcie z zespołami transakcyjnymi, zespołami operacyjnymi i spółkami portfelowymi po zamknięciu transakcji, zapewniając ciągłe przywództwo i rozwiązania wspierające ich na drodze do tworzenia wartości.

Każdy z naszych klientów private equity ma unikalny zestaw propozycji wartości, kluczowych rynków i podejścia do tworzenia wartości. Wszyscy doświadczają nowych wyzwań i stają przed nowymi możliwościami. Aby zapewnić naszym klientom przewagę, stale optymalizujemy i ulepszamy naszą pracę oraz stosowane przez nas podejścia. Współpracujemy z Tobą w trakcie zachodzących zmian, aby wprowadzać innowacje w naszym podejściu i wycofywać nieaktualne ramy.

Rozwinięte wsparcie HR private equity wykracza poza due diligence, aby zmaksymalizować wartość transakcji

Nasze usługi doradcze w zakresie private equity wykraczają poza podstawową staranność w zakresie informowania, operacjonalizacji i ciągłego doskonalenia strategii krótko- i długoterminowych. Osiągamy to poprzez dostarczanie szybkich korzyści o dużym wpływie, których celem jest uwolnienie potencjału tworzenia wartości poprzez wykorzystanie kapitału ludzkiego.
PE deal transaction lifestyle PE deal transaction lifestyle
Cykl życia transakcji PE w modelu ciągłego wsparcia pokazuje przepływ wartości transakcji. Pomyśl o piramidzie — na szczycie mamy fazę 1 przed zamknięciem transakcji, poniżej przyspieszenie po zamknięciu transakcji w fazie 2, a na końcu fazę 3 optymalizacji, stałe wsparcie umożliwiające wzrost i optymalizację tworzenia wartości. Tutaj docieramy do podstawy piramidy, aby zobaczyć wartość wyjściową.
Ludzie są naszą największą inwestycją… i prawdopodobnie to w tym obszarze mamy nasze największe niewiadome.
Dyrektor finansowy, spółka private equity z portfelem klientów, przychód powyżej 1,5 mld USD

Realizacja umowy poprzez ograniczenie ryzyka i wyeliminowanie czynników, które mogą zakłócić projekt

Dzięki doświadczeniu w doradztwie w zakresie private equity firmy Mercer możesz ograniczyć ryzyko i zrealizować transakcję.
47%

transakcji nie powiedzie się głównie ze względu na ryzyko związane z ludźmi.

44%

dyrektorów twierdzi, że ryzyko związane z siłą roboczą nie zostało określone ilościowo ani włączone do modelu finansowego.

21%

wskazuje zespół kierowniczy jako główną przyczynę nieosiągnięcia celów finansowych określonych w modelu transakcji.

20%

wzrost sprzedaży

21%

większa rentowność

Źródło: Badanie Gallup Workplace

Propozycja wartości Mercer

Żaden inny doradca (lub broker) nie może dorównać globalnemu zasięgowi Mercer – naszej zdolności do realizacji lub głębi i zasięgu naszych usług transakcyjnych związanych z kapitałem ludzkim. Mamy wyjątkową perspektywę, ponieważ nasza globalna platforma kapitału ludzkiego wspiera naszą analizę przez cały okres wstrzymania inwestycji. Dysponując ponad 25 000 ekspertów merytorycznych w ponad 140 krajach, jesteśmy w stanie zaspokoić każdą potrzebę związaną z ludźmi, zgodnością z przepisami HR lub potrzebami technicznymi.
Aby odnieść sukces, musimy pokazać, że jesteśmy czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych części.
Dyrektor generalny, spółka typu private equity, przychód powyżej 1,5 mld USD

Co wyróżnia firmę Mercer?

Nasze doświadczenie jest imponujące:
70+

lat doświadczenia w transakcjach

1400+

transakcji rocznie

140+

operacji krajowych

60%

transakcji transgranicznych

20+

języków

Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia