Ryzyko związane z pracownikami w związku z fuzjami i przejęciami 

Ryzyko dotyczące fuzji i przejęć: Niezrealizowany potencjał ludzi w tworzeniu wartości transakcji

Transakcje fuzji i przejęć stają się coraz powszechniejsze wraz z transformacją firm w celu dostosowania się do świata po pandemii. Jak ryzyko związane z ludźmi wpływa na proces transakcji?

Ze wszystkich zasobów i kapitału, które posiada firma, ludzie pozostają najważniejszym z nich. Powstanie nowych ekosystemów pracy, które wspierają mobilną i zdecentralizowaną siłę roboczą, podkreśla, jak kluczowa dla większości wyników finansowych jest zwinna i odporna siła robocza. Znaczenie ludzi odnosi się również do transakcji.

Najważniejsze priorytety osób zawierających umowy to tworzenie wartości na zamówienie, stabilność operacyjna i utrzymanie klientów. Nie można ich osiągnąć bez proaktywnego przewidywania i radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem ludzi, takimi jak skuteczność przywództwa, dostosowanie kultury organizacyjnej oraz utrzymanie i przyciągnięcie kluczowych talentów.

Zobacz, w jaki sposób firmy wykorzystują transakcje fuzji i przejęć do przekształcania biznesu i jak koncentrują się na ryzyku przejęć związanym z ludźmi w całym cyklu życia transakcji.

Spostrzeżenia dotyczące transakcji

47%

nieudanych transakcji jest wynikiem niewłaściwego strategicznego planowania ryzyka dotyczącego ludzi.

57%

respondentów ankiety wskazuje na rosnący apetyt na fuzje i przejęcia w ciągu najbliższych 12 do 24 miesięcy. 

Rozwiązania w zakresie fuzji i przejęć 

Firma Mercer oferuje pakiet usług doradczych i narzędzi, które pomagają uwolnić wartość transakcji we wszystkich typach transakcji w całym procesie realizacji transakcji.
 • Fuzje i przejęcia

  Aby uzyskać najlepsze wyniki, inwestuj w spółki z potencjałem rozwoju i staraj się zwiększać strumienie zwrotu w stosunku do publicznych rynków kapitałowych. Może to dodać nowe źródła alfa i otworzyć znacznie większy świat inwestycji.
 • Zbycia

  Zbycia są niezbędne dla każdej organizacji dążącej do rozwoju i wprowadzania innowacji. Zwrócenie szczególnej uwagi na ryzyko związane z pozyskiwaniem kadry pracowniczej może zmaksymalizować cenę sprzedaży, przyspieszyć sprzedaż i zapewnić rentowność.
 • Restrukturyzacja i rotacja pracowników

  Obecny, rozpędzony rynek wymaga szybkiego podejmowania decyzji i przyspieszonych strategii radzenia sobie z nieoczekiwanymi zagrożeniami w zakresie fuzji i przejęć. Zarządzanie zarówno codziennymi wyzwaniami, jak i długoterminowym ryzykiem finansowym i operacyjnym może wydawać się bardzo trudne.
 • Wspólne przedsięwzięcia i sojusze strategiczne

  Przyspieszenie wzrostu poprzez spółki joint venture może wydawać się szybszą alternatywą dla transakcji. Osiągnięcie celów strategicznych wymaga jednak rygorystycznego planowania z góry, aby umożliwić osiągnięcie lepszych wyników.

Delivering the Deal

Niezrealizowany potencjał ludzi w tworzeniu wartości transakcji.
Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia