Budowa i utrzymanie portali informacyjnych

Portale informacyjne Mercer to możliwość kompleksowego przekazania informacji pracownikom w dowolnym miejscu i czasie.

Przy projektowaniu stron kładziemy duży nacisk na to, by użytkownicy mieli dostęp do jak najszerszej bazy wiedzy – co zarówno ułatwi pracownikom zrozumienie proponowanych benefitów, jak i odciąży zespoły HR poprzez przygotowanie gotowych odpowiedzi na często zadawane pytania.

Portale wypełniane są treścią indywidulanie, zgodnie z zakresami benefitów oferowanych przez danego pracodawcę oraz stanowiąc odpowiedź na potrzeby pracowników. Strona może zostać dostosowana do oczekiwań klienta również pod względem wyglądu: zastosujemy Państwa logo, a także bannery czy kolory zgodnie z wytycznymi marketingowymi.

Treści prezentowane są w podziale na linie benefitów:

 1. Zakres oferty
 2. Sposób przystąpienia  do usługi
 3. Odpowiednie druki, wnioski i polisy
 4. Sposobów zgłaszania roszczenia lub reklamacji
Na każdym etapie odwiedzający może znaleźć kontakt do linii Mercer Help, gdzie uzyska odpowiedzi na dodatkowe pytania.
Related products for purchase
  Curated
   Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia
     Related Podcasts
      Related Events
       Related Case Studies