Nagroda Mercer ALM Pacesetter 

Multiethnic business people working together in the office

Wywiad z Jeffem Blackem, globalnym i północnoamerykańskim liderem ds. usług doradczych M&A

P: Od początku 2022 r. sytuacja makroekonomiczna i ekonomiczna uległy znaczącym zmianom. Jaki wpływ dostrzegasz na wielkość i strukturę transakcji?

Czarny: Perspektywy dla transakcji M&A są niepewne przez resztę roku, ponieważ inwestorzy zmagają się z rosnącą niepewnością rynku. Rosnące stopy procentowe, utrzymująca się inflacja, wyższe koszty finansowania, niepokoje geopolityczne, zbliżający się kryzys energetyczny i spowolnienie gospodarcze prowadzą zarówno do niepewności, jak i do pewnych czynników sprzyjających otoczeniu transakcji. Zamiast korzystać z M&Aby rozszerzyć regiony geograficzne lub portfolio produktów, korporacje dopracowują swoje strategie biznesowe, aby pozbyć się aktywów innych niż podstawowe, zmniejszyć ryzyko w swoich łańcuchach dostaw i skupić się na stabilizacji tego, co robią najlepiej. Ponieważ rynek kalibruje się ze środowiskiem makrobiznesowym i obniża wyceny, stanie się on bardziej korzystny dla nabywców.

Mimo że w 2022 r. transakcje mają miejsce wolniej niż w rekordowym roku 2021, nadal będą realizowane. Firmy nadal starają się ugruntować swoje podstawowe obszary działalności, zdobyć ukierunkowane umiejętności i możliwości oraz prywatyzować. W obliczu niepewnych warunków specjaliści ds. transakcji muszą wyjaśnić możliwości o najlepszej wartości, rygorystycznie oceniając potencjalne transakcje i realizując już podpisane.

P: Jakie są podstawy sukcesu transakcji w tym środowisku?

Czarny: Przejęcie aktywów strukturalnych, takich jak technologia i klienci, nadal dodaje wartości i pomaga w cyfrowej transformacji. Sukces transakcji nadal w dużej mierze zależy od rygoru dopasowania kulturowego i zdolności do zachowania i zdobycia określonych umiejętności potrzebnych do realizacji tezy o transakcji.

W tezie dotyczącej transakcji często pomija się ryzyko związane z talentami i ludźmi, ale według naszego doświadczenia są to kluczowe czynniki wpływające na synergię przychodów. Sukces po zamknięciu zależy od tego, co zaczniesz robić w pierwszym dniu. Aktywne zrozumienie talentu i kultury ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Posiadanie odpowiednich ludzi – i wystarczająco dużo właściwych osób – skupionych na tym, co robisz najlepiej, jest sekretnym sosem do maksymalizacji wartości transakcji.

P: Firma Mercer została właśnie uznana przez ALM za Pacesettera za doskonałe wsparcie doradcze w zakresie M&A. Czy możesz podzielić się kilkoma kluczowymi powodami, dla których uzyskaliśmy to oznaczenie?

Czarny: ALM Intelligence Pacesetter Research uznała Mercer za"innowatora i pacesettera w &2022 roku." Według ALM inwestorzy szukają pomocy od profesjonalnych dostawców usług, zmuszając innowatorów wśród dostawców do tworzenia nowych modeli zaangażowania klientów. Firma Mercer została uznana za innowatora ze względu na naszą zdolność do wywierania wpływu na klientów na dzisiejszych ciągle zmieniających się (i bardzo zatłoczonych) rynkach M&A, w szczególności w zakresie tworzenia propozycji wartości, obsługi klienta i świadczenia usług w transakcjach M&A. Firma Mercer jest uznawana za lidera w zakresie wykraczania poza oczekiwania, aby służyć klientom w ramach transakcji M&A. Według ALM: "Koncentracja Mercer na wymiarze kapitału ludzkiego w inwestycjach jest przełomowa, pomagając klientom w osiągnięciu pełnej wartości transakcji zarówno pierwszego dnia, jak i przez cały cykl życia aktywów."

Jesteśmy bardzo dumni, że firma ALM nas wyróżniła. Nasza opinia na temat roli kapitału ludzkiego w synergii przychodów w transakcjach związanych z kulturą i talentami/umiejętnościami jest wyjątkowa i dostosowana do potrzeb rynku.

W Mercer opracowaliśmy metodologie i podejścia do myślenia o kulturze i talentach od pierwszego dnia i realizacji ich w celu sfinalizowania transakcji. Dzięki wczesnemu zabezpieczeniu informacji możemy zidentyfikować problemy i problemy oraz proaktywnie planować ich rozwiązanie.

Zrozumienie wartości pozyskanych talentów oznacza więcej niż wiedza, jaką pracę wykonuje teraz ta osoba; chodzi o to, że wiedzą, jakie mają umiejętności i jakie inne zadania mogą wykonywać.

Na przykład przekształcenie umiejętności w celu pełnienia różnych ról, zamiast wykonywać zwolnienia, uznaje talenty i umiejętności za cenny towar — i taki, który może tworzyć lub podważać sukces transakcji.

Zdobycie takiej wiedzy na temat talentów pozwala na odblokowanie umiejętności i budowanie przyszłych zdolności poprzez zrozumienie umiejętności i możliwości, które mają teraz pracownicy oraz tego, co mogą zrobić w przyszłości dzięki ukierunkowanemu rozwojowi.

Doświadczeni, strategiczni i finansowi inwestorzy agresywnie poszukują sposobów na uzyskanie większej ilości informacji na temat talentów na wszystkich etapach transakcji, aby podejmować bardziej dokładne, świadome i ukierunkowane decyzje.

Osiąganie celów finansowych oznacza analizowanie problemów związanych z kulturą i talentami z taką samą rygorem jak inne elementy strategiczne w transakcji. Ma to fundamentalne znaczenie dla tego, dlaczego Mercer wyróżnia się i dodaje klientom największej wartości.

Współtwórcy
Jeff Black
Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane informacje
    Powiązane studia przypadków
     Wyselekcjonowane