Ryzyko kulturowe w fuzjach i przejęciach 

woman sharing office tablet with man

Ten raport z badania zawiera wyczerpujące dane i krytyczne spostrzeżenia, które pozwolą lepiej zarządzać ryzykiem związanym z ludźmi.

W tym raporcie  przedstawiamy dogłębny obraz ryzyka transakcji związanych z kulturą oraz przedstawiamy strategie i praktyczne rozwiązania umożliwiające przewidywanie i proaktywne planowanie zmian.

Lepsze zarządzanie niepewnością i ryzykiem dla ludzi w transakcjach M&A

Po przeanalizowaniu danych i rozważeniu naszego doświadczenia we wspieraniu klientów w ponad 1400 transakcjach rocznie widzimy wyraźny wzorzec. Kultura pozostawiona przypadkowi ma znaczny potencjał, aby zakłócić operacje po zamknięciu. 

Chociaż wiele osób uważa kulturę za „ryzyko niefinansowe”, 30% transakcji nie spełnia celów finansowych ze względu na kwestie kulturowe. Jeśli te zagrożenia operacyjne nie zostaną rozpoznane i rozwiązane, mogą prowadzić do niskiej produktywności, uciekania kluczowych talentów, zakłóceń w działaniu klientów i niszczenia wartości. 

Jest to praktyczny przewodnik dla osób poruszających się po złożoności kulturowej transakcji. Jest to celowe odejście od wspólnej, czysto akademickiej retoryki wokół kultury w biznesie. 

Badanie to pomoże Panu/Pani ustalić priorytety i udokumentować ryzyko związane z kulturą oraz opracować jasny plan działania w celu uzyskania lepszych zwrotów z inwestycji. Nie popełniaj błędu, wspólnym mianownikiem napędzającym sukces transakcji i wartość ekonomiczną w szerokich sektorach biznesu i przemysłu są ludzie. Jest to szczególnie ważne na dzisiejszym, długotrwałym rynku, na którym nabywcy podejmują ogromne ryzyko finansowe i płacą rekordową wielokrotność za realizację większych transakcji. 

Badania te obejmują informacje od 1438 „przetestowanych na drodze” dyrektorów biznesowych, specjalistów ds. kadr, pracowników i doradców M&A. Chociaż ważne jest, aby rozwiać wszelkie przekonania, że istnieje formuła „idealnej kultury”, nasze badania pokazują, że kultura ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej w M&A. 

Liderzy odnoszący sukcesy napędzają wartość transakcji i zyskują przewagę konkurencyjną, wykorzystując kulturę do wzmacniania, angażowania i pobudzania pracowników.

Kultura jest „martwym centrum” transakcji.
Dyrektor ds. personalnych

Firma z siedzibą w Ameryce Łacińskiej, zatrudniająca 1K. pracowników i osiągająca przychody na poziomie 200 mln USD

Dlaczego kultura?

Rozpoczęliśmy naszą kompleksową serię M&A Readiness Research™ poświęconą kwestiom ludzkim, aby lepiej zrozumieć pojawiające się trendy z perspektywy doświadczonych handlowców.

Celem tego badania jest demistyfikacja kultury w M&A oraz identyfikacja praktycznych strategii i rozwiązań w celu zabezpieczenia ryzyka integracji związanego z kulturą. Wzięliśmy pod uwagę 1438 interesariuszy zaangażowanych w transakcje, którzy powiedzieli nam, że kultura pozostawiona przypadkowi ma znaczny potencjał, aby obniżyć wydajność operacyjną po zamknięciu. Interesariusze z 54 krajów, którzy uczestniczyli w ponad 4000 transakcji w ciągu ostatnich 36 miesięcy zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży, podkreślili, że wspólnym mianownikiem w dostarczaniu trwałej wartości ekonomicznej na tym przedłużającym się rynku sprzedaży są ludzie. Respondenci naszych prac badawczych dla firm zatrudniających ponad 43 miliony osób. Nasi badacze wnikliwie zapoznali się z tymi organizacjami, aby porozmawiać z pracownikami, liderami biznesowymi, specjalistami ds. kadr i doradcami M&A na temat ich doświadczeń. Rozważyliśmy również, w jaki sposób różne grupy wiekowe, lokalizacje geograficzne, branże i firmy wpłynęły na poglądy ludzi na temat kultury. Na podstawie tych głosów i naszych doświadczeń widzimy wyraźny wzorzec pojawiający się: Kultura ma absolutne znaczenie w M&A.

Kultura to mniej niż pięć wartości namalowanych na ścianie sali obiadowej. Chodzi bardziej o to, jak działamy, jak traktujemy pracowników i jak traktujemy naszych klientów.
Dyrektor operacyjny globalnego PE

80 mld USD w aktywach zarządzanych, 1800 pracowników

Ograniczanie ryzyka kulturowego w celu zwiększenia wartości transakcji

Bądź jedną z pierwszych osób, która poznała kluczowe wnioski 1438 specjalistów M&A z 54 krajów, którzy wspólnie pracowali nad ponad 4000 transakcji i uczestniczyli w naszym ostatnim badaniu M&A Readiness Research™.

Z powodu problemów kulturowych:

30%

transakcji nie spełnia celów finansowych.

67%

uczestników doświadczyło opóźnień w synergii.

43%

uczestników doświadczyło opóźnienia zamknięcia, braku zamknięcia lub wpływu na cenę zakupu.

Dlaczego to ma znaczenie?

Kultura polega na indywidualnych zachowaniach, które przynoszą wyniki biznesowe oraz na tym, jak można wykorzystać czynniki operacyjne do wzmocnienia tych zachowań. Dopasowanie kulturowe ma kluczowe znaczenie dla skutecznej zmiany organizacyjnej w M&A.

Dobrze przedstawiona strategia umożliwia bardziej skuteczne wybory organizacyjne. Wybór organizacji obejmuje sposób wykonywania pracy, strukturę zasobów, pomiary, wybór, rozwój i nagradzanie talentów oraz wspieranie kultury zwycięskiej przez liderów. 2

Najważniejsze czynniki napędzające kulturę organizacyjną

 1. Jak zachowują się liderzy (61%)
 2. Ład korporacyjny (53%)            
 3. Komunikacja (46%)
 4. Środowisko pracy (46%)

Informacje o autorach

 • Jeff Black

  Jeff Black jest partnerem i globalnym liderem M&A Advisory Services w Mercer. Dzięki 25-letniemu doświadczeniu jako zaufany doradca liderów biznesowych Jeff doradza strategicznym i finansowym nabywcom i sprzedawcom w zakresie globalnego ryzyka kadrowego w całym cyklu życia transakcji. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie transakcji, często wygłasza prelekcję i jest szeroko publikowany i cytowany w wielu czasopismach branżowych i mediach.
 • Brent Helsop

  Brent Heslop jest partnerem i uznanym światowym liderem w transformacji biznesowej. W ciągu ponad 25 lat kariery Brent pracował zarówno na stanowiskach doradczych, jak i kierowniczych w wielu branżach, aby opracować, zaprojektować i wdrożyć strukturę organizacyjną oraz zmiany krytyczne dla utrzymania wyników, w tym liczne transakcje.
 • Carly McCoy

  Carly McCoy jest dyrektorem Mercer ds. badań kultury M&A. Jest również kierowniczką w firmie M&A Advisory Services z siedzibą w Nowym Jorku. W swojej karierze w firmach Marsh & McLennan Companies i Mercer Carly pracowała nad projektami w ponad 40 krajach i ma specjalistyczną wiedzę w zakresie kultury, zmian, zaangażowania pracowników oraz różnorodności i integracji.
Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia