Skuteczna komunikacja z pracownikami

Może występować duża rozbieżność między przekazami komunikowanymi przez firmę a ich zrozumieniem przez pracowników. Pozwól konsultantom ds. komunikacji firmy Mercer uprościć komunikację oraz zwiększyć zaangażowanie Twojego najcenniejszego zasobu — pracowników.

Jak pomagamy w tworzeniu strategii komunikacji z pracownikami

Konsultanci ds. komunikacji firmy Mercer rozumieją wyzwania firm każdej wielkości związane z ich ludźmi. Nasze możliwości:
 • Zrozum swoje potrzeby
  Docieramy do sedna potrzeb pracowników w kwestii komunikacji, a następnie kierujemy Cię ku właściwym rozwiązaniom dla Twoich celów, priorytetów oraz ludzi.
 • Zarządzaj kompleksowym procesem
  Zarządzamy całym procesem wdrażania komunikacji, od strategii i rozwoju po śledzenie wyników, oraz zapewniamy odpowiednie doradztwo, aby zapewnić sukces.
 • Oferta skutecznych, kompleksowych rozwiązań
  Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane, aby zapewnić skuteczną komunikację, wspierać pozytywne doświadczenia pracowników oraz wzmacniać markę i strategie zarządzania talentami 
Organizacje posiadające skuteczne strategie zarządzania zmianą i plany wspierania zaangażowania radzą sobie znacznie lepiej niż konkurencja oraz osiągają wyższe wyniki w czasach zmian.
Sondowanie potrzeb pracowników

Analiza niezaspokojonych potrzeb

Dowiedz się więcej o potrzebach pracowników i optymalnie dostosuj dla nich swoją propozycję wartości

Komunikacja cyfrowa i doświadczenia pracowników

Jak przyciągnąć uwagę pracowników, zapewniać im aktualne informacje oraz sprawić, aby byli zaangażowani w misję firmy oraz zależało im na jej realizacji? Mnogość kanałów do komunikacji z pracownikami — e-mail, aplikacje mobilne, wiadomości tekstowe, blogi, strony internetowe, media społecznościowe i spotkania twarzą w twarz — narzuca konieczność posiadania strategii, która zapewnia dostarczanie im odpowiednich komunikatów w najskuteczniejszy sposób. 

Firma Mercer pomaga firmom nawiązywać znaczące relacje z pracownikami dotyczące ich karier, świadczeń i dobrego samopoczucia z wykorzystaniem skutecznej komunikacji opartej na najnowszych technologiach cyfrowych — niezależnie od ich lokalizacji i na dowolnym urządzeniu.

Nasze usługi doradztwa w zakresie komunikacji z pracownikami obejmują następujące elementy:

 • Strategie komunikacji z pracownikami i rozwój interaktywnych multimediów
 • Planowanie i komunikacja zarządzania zmianą w celu ułatwienia dużych zmian lub promowania zmian w zachowaniach
 • Analiza i rozwój propozycji wartości dla pracowników w celu wspierania transakcji z pracownikami oraz poprawy ich zaangażowania i zatrzymania
 • Komunikacja cyfrowa klasy konsumenckiej wspierana przez najnowocześniejsze narzędzia
 • Doradztwo w zakresie portalu i świadczenia usług
 • Kreowanie marki i projektowanie platformy
 • Architektura treści i doradztwo
Być może dokonujesz transformacji kadrowej, dokonujesz połączenia lub przejęcia spółek, wprowadzasz nowy system informatyczny do obsługi procesów HR taki jak Workday lub przekazujesz informacje o zmianach w planie świadczeń podczas otwartej rejestracji. Niektóre zmiany organizacyjne są ważniejsze niż inne. Firma Mercer może pomóc — niezależnie od zakresu.
Zaangażowanie pracowników

Allegro

Zwiększaj wydajność firmy, odblokuj możliwości i wdrażaj zmiany, korzystając z programu słuchania potrzeb pracowników.

Nasze rozwiązania komunikacji z pracownikami

 • Strategia dotycząca komunikacji i zaangażowania

  Tworzymy angażującą i ukierunkowaną komunikację z pracownikami dostateczną w odpowiednim momencie, aby zwiększyć ich świadomość i motywować ich do działania, zapewniać im pozytywne doświadczenia oraz budować silną kulturę, która promuje integrację.
 • Zarządzanie zmianą

  Firma Mercer pomaga klientom skutecznie zaplanować i zrealizować zmiany w sposób, który zapewnia wspólne zrozumienie przyszłej wizji i inspiruje do jej zaakceptowania na wszystkich szczeblach organizacji.
 • Analizy dotyczące doświadczeń pracowników

  Nasze narzędzia i usługi pomagające wsłuchać się w głos pracowników ułatwiają organizacjom zrozumienie i przeanalizowanie doświadczeń pracowników — oraz wspieranie pozytywnych rezultatów.
 • Portal Mercer Belong®

  Portal Mercer Belong® stanowi platformę związaną z doświadczeniami pracowników, która uzupełnia system informatyczny do obsługi procesów HR, witryny dostawców oraz intranet w celu zapewnienia pracownikom dostępu do ich łącznych nagród w znaczący sposób, niezależnie od miejsca i czasu.
 • Virtual Benefits Fair

  Nasze narzędzie Virtual Benefits Fair to samodzielne interaktywne środowisko zapewniające pracownikom dostęp do świadczeń podczas otwartej rejestracji, wdrożenia i nie tylko. 
 • Aplikacja internetowa mental wellness BetterDays

  Wesprzyj pracowników, zapewniając im angażujące środowisko online, w którym mogą uzyskać dostęp do najlepszych praktyk w zakresie zdrowia psychicznego, interaktywnych aktywności oraz zasobów opartych na potrzebach. 
Doświadczenia pracowników

Ankieta zaangażowania pracowników – raport porównawczy

Analizuj wyniki ankiety zaangażowania pracowników i porównaj je z innymi sondażami.
Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia