Twoja propozycja wartości dla pracowników (EVP) musi ewoluować wraz ze zmianami zachodzącymi na świecie

Podstawowe oczekiwania pracowników dotyczące pracy ulegają zmianie. Obecnie wiele osób pragnie pracować w firmach o empatycznej kulturze korporacyjnej, która stawia zdrowie fizyczne i psychiczne na pierwszym miejscu oraz zapewnia równowagę między życiem zawodowym a osobistym i zrównoważone ścieżki kariery.

Aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników, niezwykle ważne jest, aby Twoja propozycja wartości dla pracowników odzwierciedlała zmiany zachodzące na świecie. 

Jak ważne jest posiadanie aktualnej propozycji wartości dla pracowników (EVP)

Aby propozycja wartości dla pracowników była skuteczna, musi odpowiadać rzeczywistym doświadczeniom Twoich pracowników. W naszym świecie zaszły częściowo nieodwracalne zmiany, w związku z czym propozycja wartości dla pracowników musi w pełni odzwierciedlać te zmiany, aby była naprawdę atrakcyjna.

Propozycje wartości dla pracowników stanowią integralną część każdej strategii całkowitych świadczeń i nagród dla pracowników, która opiera się na dorozumianych relacjach między pracodawcą a pracownikiem.

Przez większą część XX wieku „walutą” w tej kwestii były wynagrodzenia, świadczenia i bezpieczeństwo zawodowe, które pracownicy otrzymywali w zamian za zaangażowanie przez cały okres pracy. „Umowa lojalnościowa” była częstym zjawiskiem.

Teraz sprawy mają się inaczej. Pandemia zasadniczo zredefiniowała priorytety pracowników, którzy pragną czegoś więcej niż zewnętrznych czynników motywujących i zachęt finansowych. Aby Twoja propozycja wartości dla pracowników pozostała aktualna — oraz pomagała przyciągać i zatrzymywać talenty — jej część dotycząca „wartości” musi ewoluować wraz z tym, co cenią Twoi pracownicy oraz odzwierciedlać to.

U podstaw strukturalnych zmian na rynku pracy leży zasadnicza zmiana wartości, jak nastąpiła w ludziach. Organizacje mają teraz okazję, by wykorzystać narzędzia oparte na empatii stworzone w czasie pandemii w celu opracowania nowej, bardziej zrównoważonej współpracy, która bardziej przemawia do ludzi.
Kate Bravery

Globalny lider rozwiązań doradczych i analiz firmy Mercer

Potrzeby i pragnienia pracowników związane z pracą różnią się w zależności od takich czynników jak:

 • Płeć
 • Generacja 
 • Poziom stanowiska 
 • Status opieki

Co cenią Twoi pracownicy w 2023 roku? A jak zaczynasz przeglądać i rozwijać swojego EVP?

Zaangażowanie pracowników

Ankieta zapewniająca wgląd w zaangażowanie pracowników

Elastyczne i konfigurowalne ankiety badania potrzeb pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

Obowiązkowe elementy propozycji wartości dla pracowników

Coraz więcej badań — w tym badania firmy Mercer — pokazuje, że pomimo znaczenia wynagrodzeń i świadczeń pracownicy obecnie pragną jednak pracy, która:

 • Zapewnia im elastyczność, równowagę między pracą a życiem osobistym oraz możliwość prowadzenia wybranego stylu życia
 • Nadaj priorytet ich dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu
 • Jest z zasady motywująca
 • Daje poczucie sensu i celu
 • Zapewnia im więź z lokalną społecznością
 • Oferuje ścieżki kariery oraz możliwości rozwoju

Obecnie pracownicy chcą mieć „umowę na styl życia”. 

Przyszłościowa propozycja wartości dla pracowników

Pracownicy coraz rzadziej stawiają pracę w centrum swoich zainteresowań, a ich podstawowe wartości zmieniają się, co sprawia, że organizacje muszą oszacować doświadczenia swoich pracowników, propozycję wartości, strategie całkowitego wynagradzania oraz pakiety świadczeń w kontekście współczesnego świata.

Cztery kroki do oceny atrakcyjności obecnej propozycji wartości dla pracowników i określenia ich przyszłych potrzeb:

W niestabilnych czasach ważne jest, aby dobrze rozumieć osobiste doświadczenia pracowników. Jednym z najlepszych sposobów ku temu — szczególnie w przypadku pracowników zdalnych — są grupy fokusowe online.

Zadawanie pytań otwartych i umożliwienie pracownikom podzielenia się swoimi przemyśleniami są sposobem na uzyskanie cennych i często nieoczekiwanych spostrzeżeń. Natomiast zaawansowane metody jakościowe takie jak przetwarzanie języka naturalnego powinny być wykorzystywane do tworzenia bogatych opisów doświadczeń pracowników.

W przypadku braku skutecznych propozycji wartości pracownicy stają się rozproszeni, rozdrażnieni i zaczynają rozglądać się za innymi możliwościami.

Oceniając kluczowe potrzeby pracowników, należy skupić się na perspektywie całej osoby, biorąc pod uwagę szeroki zakres problemów życiowych, które pracownicy noszą w sobie — w pracy i poza nią. Wykorzystujemy holistyczną ocenę potrzeb , aby pomóc pracownikom określić ich najbardziej palące problemy w czterech kluczowych dziedzinach życia, którymi są:

 • Życie zawodowe,
 • Życie osobiste,
 • Kondycja finansowa, a także
 • Zdrowie i dobre samopoczucie.

Następnie, wykorzystując różne techniki statystyczne, tworzymy analizy oparte na dowodach dotyczące obecnych i przyszłych potrzeb pracowników.

W idealnym świecie organizacje spełniają potrzeby każdego pracownika. Jednak w praktyce muszą iść na kompromisy i projektować pakiety nagród, które są realistyczne i opłacalne. Badania conjoint są jednym z najbardziej skutecznych sposobów określenia tych kompromisów.

Przeprowadzając badanie conjoint, firma Mercer zaczyna od poproszenia organizacji o określenie konkretnych elementów propozycji wartości dla pracowników, których zaoferowanie jest brane pod uwagę. Następnie zbieramy te elementy i układamy je w serię zrównoważonych zbiorów porównawczych, zwykle składających się z trzech lub czterech elementów. Uczestnicy badania są następnie proszeni o wybranie, który element jest dla nich najbardziej cenny, a który najmniej.

W wyniku analizy otrzymujemy uszeregowany wynik dla każdego elementu odzwierciedlający wartość, jaką pracownicy przywiązują do każdej oferty w ramach propozycji wartości dla pracowników. Jeśli Twoja organizacja chce mieć jasność co do tego, jak najlepiej inwestować w swoich ludzi, taka informacja pozwala podejmować decyzje oparte na dowodach.

Nie ma już uniwersalnych rozwiązań. Coraz więcej osób chce dopasować swoje doświadczenia zawodowe do własnych potrzeb i zawierać z pracodawcami nietypowe lub spersonalizowane umowy o pracę bądź uzgodnienia. Pandemia przyspieszyła ten trend, stawiając przed pracownikami szereg wyzwań, które różnią się w zależności od etapu kariery, życia osobistego i przyszłych aspiracji. W trakcie przeprojektowywania propozycji wartości dla pracowników kluczowe znaczenie ma określenie zakresu, w jakim doświadczenia i preferencje pracowników różnią się wśród poszczególnych grup pracowników.

Wykorzystujemy zestaw technik badawczych, w tym analizę skupień, profili i person, aby określić wzorce preferencji oraz poziom elastyczności oferty propozycji wartości dla pracowników wymagany do tego, aby spełnić wymogi określonego segmentu personelu. Na podstawie naszych badań stwierdzamy, że potrzeby i pragnienia pracowników związane z pracą różnią się w zależności od takich czynników jak:  

 • Płeć,
 • Pokolenie,
 • Poziom stanowiska, a także
 • Status opieki.

Propozycje wartości dla pracowników są istotną częścią rozwiązań w zakresie nagradzania i motywowania pracowników

Aby stawić czoła konkurencji, organizacja musi oferować odpowiednie nagrody, świadczenia i doświadczenia pracowników.

Projektowanie konkurencyjnych struktur i zasad płacowych zgodnych ze strategiami biznesowymi pozwala organizacjom zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników i ugruntować swoją markę na rynku. Skuteczny program świadczeń w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy doświadczeń pracowników i może być postrzegany jako czynnik różnicujący w konkurowaniu o najlepsze talenty. W miarę nieustannego powstawania nowych, wirtualnych sposobów pracy oraz stałej ewolucji wielu organizacji pojawiają się liczne możliwości opracowania wiodących strategii całkowitych wynagrodzeń, które pozytywnie wpływają na wyniki.

TAAP+

Talent All Access Portal

Dostępny w wielu różnych opcjach, łatwy dostęp do danych, narzędzi i spostrzeżeń potrzebnych do osiągnięcia sukcesu przez organizację.
Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia