Przyszłe słuchanie pracowników

Inteligentniejsze podejście do słuchania z praktycznymi spostrzeżeniami w ważnych momentach. Połącz solidne narzędzia słuchania z obszerną normatywną bazą danych Mercer, adaptacyjnym podejściem i dogłębną wiedzą specjalistyczną w zakresie kadr, nagród i transformacji, aby rozwijać doświadczenia pracowników.

Bądź w kontakcie z tym, co ważne dla Twoich pracowników

Niezależnie od tego, czy chodzi o kwestie związane z Good Work, przejrzystość płacenia, różnorodność, równość i integrację, czy zrównoważony rozwój, pracownicy odkryli swoje opinie na temat tego, co jest dla nich ważne. Oczekują też, że pracodawcy odejdą z wyciszenia w ten sam sposób.  

Słuchanie pracowników rozpoczyna ten dialog, pomagając pracodawcom być na bieżąco ze swoimi pracownikami, tworzyć atrakcyjne doświadczenia pracowników i celowo angażować się w pracę. Jednak 42% pracowników (odsetek, który od 2022 roku podwoił się) twierdzi, że ich potrzeby nie są zaspokajane. 

Organizacje starają się pielęgnować zaangażowanych pracowników z chęcią i umiejętnościami transformacji, ale 42% pracowników twierdzi, że jego pracodawca nie spełnia jego potrzeb (znacząco gorsze niż 19% w 2022 r.).
Źródło: Globalne trendy w talentach 2024
Zaspokajanie trwałych, niezaspokojonych potrzeb zaczyna się od słuchania pracowników. Jednak przejście od spostrzeżeń do działań wymaga nawiązania właściwych relacji w trakcie podróży pracownika. Dopiero wtedy pracodawcy mogą spotkać ludzi tam, gdzie są, i stworzyć dobrze prosperującą siłę roboczą na przyszłość.

Wyzwania pracownika wobec pracodawców związane ze słuchaniem:

 • Niski lub malejący poziom zaangażowania pracowników 
 • Utrzymywanie produktywności i łączności podczas elastycznej pracy 
 • Obszerna ilość słuchania danych, ale brak jasnej strategii  
 • Inwestycje pracowników nie osiągają pożądanego efektu  
 • Brak praktycznych spostrzeżeń 
 • Niski udział w działaniach związanych z słuchaniem lub doskonaleniem 
 • Nieefektywne procesy/technologia stanowiąca barierę dla działań związanych ze słuchaniem  
 • Niska jakość danych ze względu na zbyt duże skupienie się na osiąganiu wysokich wskaźników udziału

Zaangażowanie pracowników w słuchanie przyszłości:

Ujawnij podstawowe czynniki motywujące ludzkie zachowania, korzystając z wiedzy na temat doświadczeń pracowników i wskaźników kapitału ludzkiego, aby dostosować pracowników do strategicznych priorytetów biznesowych.

To, czego chcą ludzie, niekoniecznie musi być zgodne z tym, czego chcą. Wielometodowe podejście eliminuje tę lukę, opierając się na tradycyjnych ankietach dotyczących zaangażowania w celu połączenia analityki siły roboczej i danych normatywnych. Te holistyczne dane zapewniają Ci bliską łączność z tym, co ważne dla Twoich pracowników.

Zdobądź przydatne informacje, których potrzebujesz, aby wyprzedzić konkurencję. Wspieraj rzecznictwo pracowników, tworząc trwałą kulturę, która przyciąga przyszłe talenty poprzez połączenie narzędzi do słuchania pracowników i wsparcia naszych ekspertów.

Zidentyfikuj i rozwiąż problemy dzięki sieci wiedzy specjalistycznej Mercer obejmującej szeroki zakres zasobów ludzkich (w tym talenty, nagrody i transformację kadr).

Dlaczego warto korzystać z rozwiązań Mercer do słuchania pracowników?

 • Dogłębne informacje i elastyczne usługi:

  Nasza wiedza specjalistyczna może być skalowana za pomocą różnych metod i narzędzi badawczych i opiera się na spostrzeżeniach pracowników potrzebnych do realizacji priorytetów biznesowych. 
 • Filozofia skoncentrowana na człowieku i technologiach:

  Pomagamy firmom wybrać odpowiednią platformę technologiczną do ich potrzeb w zakresie słuchania i wprowadzić postęp technologiczny – w tym sztuczną inteligencję – do ścieżki EX.
 • Aktywacja na dużą skalę:

  Nasza globalna sieć ekspertów ds. kadr może współpracować z Tobą, aby rozwiązać nawet najdrobniejsze pytania i zapewnić przejście od wglądu do wpływu w sposób zrównoważony i skalowalny (np. ścieżka kariery, całkowite nagrody, DEI i inne).
 • Najlepsza w swojej klasie globalna normatywna baza danych:

  Nasza globalna baza danych dotycząca słuchania pracowników opiera się na odpowiedziach 8,4 miliona pracowników w 805 firmach, co daje 65 krajowych i 16 branżowych wzorców, aby zapewnić Ci dostęp do najbardziej aktualnej i solidnej zastrzeżonej bazy danych.

Przesuwaj igłę, słuchając wielu metod przez pracownika

Nasze podejście sprawia, że szersze spojrzenie jest zawsze najważniejsze, a jednocześnie pozostaje blisko szczegółów, w tym różnych narzędzi do słuchania, częstotliwości słuchania i zarządzania skalowalną strategią. Koncepcja ta opiera się na priorytetach biznesowych i potrzebach ludzi, przy jednoczesnym zachowaniu adaptacyjnego i elastycznego podejścia.
Wielometodowa struktura słuchania pracowników opiera się na odkrywaniu, w jaki sposób strategia słuchania jest zgodna z priorytetami biznesowymi, projektowaniu metody, rozwijaniu jej w ramach programu i wdrażaniu wymiernych działań.

Podejście to stanowi podstawę

Odkrywanie pojawiających się problemów Przeprowadzanie głębszej analizy Uzyskiwanie skalowalnych informacji Pomiar stałych koncepcji
Szczegółowe dane, które pozwolą rozdzielić ciasne problemy i uczynią je bardziej zrozumiałymi. Dogłębna analiza w celu zrozumienia charakteru problemu i jego pojawiania się. Dane pozwalające zrozumieć częstość występowania problemu – oraz kiedy i gdzie się pojawia. Monitorowanie i doskonalenie problemów, które już znasz, poparte jasną taksonomią.

Narzędzia do słuchania pracowników Mercer

Podejście „inteligentniejszego słuchania” wykorzystuje słuchanie wielometodowe, poparte zewnętrzną wiedzą specjalistyczną, aby celowo słuchać w celu uzyskania maksymalnego wpływu – nawet gdy budżety są napięte.
 • Cyfrowe grupy fokusowe
  Pozyskuj informacje od swoich pracowników na różne tematy poprzez prowadzenie otwartego i interaktywnego dialogu z możliwością skalowania.
 • Ankiety pracownicze
  Od programów zaangażowania pracowników przedsiębiorstwa po ukierunkowane ankiety Pulse — nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby sprostać Twoim potrzebom, od pomiaru wpływu zmian organizacyjnych po prowadzenie szczegółowej analizy strategicznej. Nasi eksperci są niezależni od technologii: na przykład możemy wspierać wdrażanie i doradzać naszym partnerom technologicznym, firmom Glint i Qualtrics, a także naszej własnej platformie, która wspiera słuchanie wielometodowe w całym cyklu życia talentów i EVP.
 • Nieustanne słuchanie potrzeb
  Wykorzystaj doświadczenia pracowników dzięki ankietom ad hoc, corocznemu spisowi pracowników oraz powtarzającym się impulsom i programom słuchania „chwil, które mają znaczenie” – wszystko zoptymalizowane pod kątem w pełni zarządzanych i samoobsługowych platform.
 • Badania preferencji
  Zrozum, co cenią Twoi ludzie — ich preferencje, priorytety i oczekiwania — w celu udoskonalenia i spersonalizowania propozycji wartości dla pracowników.
 • Kompleksowe informacje zwrotne
  Przeprowadź bezproblemowe wdrożenie dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej. Analizy, które przekładają się na realne działania, wskazują odpowiednią drogę rozwoju indywidualnego i grupowego.
Powiązane produkty do zakupu
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia