Efektywne słuchanie potrzeb pracowników

Firma Mercer posiada wiedzę i doświadczenie, aby pokierować Cię do celu — niezależnie od tego, czy prowadzisz coroczną ankietę zaangażowania pracowników, odkrywasz nowe metody określania ich potrzeb, czy też próbujesz zrozumieć dane pochodzące z systemów nieustannego słuchania ich opinii.

Wyzwania

 • Trudno nam przyjąć elastyczne formy pracy.
 • Nie mamy pewności, jakie inwestycje oraz cele będą wymagane do przekwalifikowania się na przyszłość.
 • Obecnie nasza organizacja skupia się na dobrym samopoczuciu pracowników oraz różnorodności, równości i integracji jedynie w ograniczonym stopniu.
 • Jeszcze wiele brakuje do optymalizacji cyfrowej współpracy.

Czy brak umiejętności słuchania potrzeb pracowników powoduje rozdźwięk?

61%

pracowników twierdzi, że ich firmy postępują w sposób sprawiedliwy, jeśli chodzi o decyzje dotyczące wynagrodzeń i awansów.

34%

pracowników uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat zastąpi ich AI i automatyzacja.

63%

pracowników jest obecnie zagrożonych wypaleniem się.

63%

pracowników twierdzi, że w ich organizacjach decyzje nie są podejmowane z uwzględnieniem równowagi między empatią a czynnikami ekonomicznymi.

Jak firma Mercer może pomóc w słuchaniu potrzeb pracowników

Nasze platformy aktywnego słuchania mogą ułatwić zdobycie analiz dotyczących pracowników, odblokować ich potencjał uzyskiwania lepszych wyników oraz przyczynić się do pozytywnych zmian. Nasze usługi i programy zapewniają elastyczność, której potrzebujesz, aby pozostawać w stałym kontakcie ze swoimi pracownikami, a także rozbudowane treści i dane benchmarkingowe, raporty i analizy generowane w czasie rzeczywistym oraz ukierunkowane planowanie działań. Zyskujesz następujące korzyści:

 • Wyniki dostępne w czasie rzeczywistym
  Możliwość pozostawania w stałym kontakcie dzięki wynikom badań dostępnym na żywo.
 • Analiza trendów w ramach różnych badań
  Centralizacja danych pozwala zbadać kluczowe problemy związane z pracownikami w obrębie różnych administracji i przy użyciu różnych typów ankiet.
 • Newralgiczne punkty i najważniejsze kwestie
  Dzięki inteligentnym raportom zyskujesz możliwość analizowania znaczących trendów, działań do wykonania obszarów w obrębie całej organizacji oraz nadawania im priorytetów, aby podkreślić mocne strony i możliwości rozwoju.
 • Odpowiedzi
  Przeszukuj dane przy użyciu każdej metody niezbędnej do odkrycia pierwotnych przyczyn — filtrowania, sortowania, segmentowania i dokładnego zagłębiania się w wynikach badań.

Nasze podejście do słuchania potrzeb pracowników

Współpracujemy z Tobą od etapu projektowania strategii po wyniki analizy. Nasze możliwości:
Projektowanie i rozwój
Opracowujemy strategię wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników, aby spełnić obecne i przyszłe warunki priorytetów biznesowych oraz potrzeby pracowników zgodnie z trendami.
Wykorzystanie wiedzy oraz słuchanie
Tworzymy programy badań dotyczących pracowników dostosowane do potrzeb, które pomogą Ci zgłębić kluczowe tematy i określić luki w doświadczeniu w Twoich kadrach.
Organizacja i wdrożenie
Wdrażamy nasze programy z myślą o wdrożeniu różnych elementów Twojego środowiska w związku ze słuchaniem potrzeb pracowników.
Połącz się z siecią i dokonaj zmian
Przeprowadzamy dogłębne analizy w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych oraz związane z doświadczeniami, łącząc wszystko w scentralizowany system określania wrażeń pracowników, który ułatwia projektowanie zmian.

Rejestrowanie informacji o ludziach dzięki spersonalizowanym rozwiązaniom do słuchania ich potrzeb

Wykorzystaj spersonalizowane rozwiązania firmy Mercer, które pozwolą Ci lepiej słuchać potrzeb pracowników, aby wyjść poza ramy tego, co możesz określić poprzez standardowe coroczne ankiety zaangażowania pracowników.
 • Cyfrowe grupy fokusowe
  Pozyskuj informacje od swoich pracowników na różne tematy poprzez prowadzenie otwartego i interaktywnego dialogu z możliwością skalowania.
 • Ankiety pracownicze
  Nasze rozwiązania zostały stworzone, by spełnić Twoje potrzeby — od programów zaangażowania pracowników firmy po ukierunkowane badania ankietowe.
 • Nieustanne słuchanie potrzeb
  Poznaj doświadczenia pracowników za pomocą ankiet prowadzonych w sposób doraźny, rocznego spisu, cyklicznych impulsów i programów słuchania potrzeb „Moments That Matter” — wszystko to zoptymalizowane jest pod kątem w pełni zarządzanych, samoobsługowych platform.
 • Badania preferencji
  Zrozum, co cenią Twoi ludzie — ich preferencje, priorytety i oczekiwania — w celu udoskonalenia i spersonalizowania propozycji wartości dla pracowników.
 • Kompleksowe informacje zwrotne
  Przeprowadź bezproblemowe wdrożenie dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej. Analizy, które przekładają się na realne działania, wskazują odpowiednią drogę rozwoju indywidualnego i grupowego.

Zaprojektuj platformę do badań tak, aby przyniosła Twojej organizacji jak największe korzyści

Zunifikuj wszystkie źródła informacji, aby zapewnić dobrze wyważone analizy.
Infografika Słuchanie potrzeb pracowników — siatka czterostronna
Ocena wpływu nowo powstających problemów Dogłębne badanie Skalowalne analizy Ocena oddziaływania ustalonych koncepcji
Są to sprawy, które są dla nas nowe oraz trudne do zrozumienia. Potrzebujemy bardziej szczegółowych danych o charakterze problemu i tym, w jaki sposób doświadczają go ludzie. Więcej analiz tekstowych lub dogłębniejszych badań, pozwolą nam zrozumieć naturę problemów oraz sposób ich powstawania. Badań, które pomogą nam określić zakres występowania problemu, który poddajemy ocenie — oraz czasu i miejsca jego występowania. Są to kwestie, nad którymi musimy pracować, oraz które musimy monitorować. Posiadamy dobrze opracowaną taksonomię oraz rozumiemy, na co musimy zwracać uwagę.
Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia