Przyszłość miast po pandemii COVID 

illustration of people first city
Nowe wydanie:
Odważne przywództwo potrzebne w świecie licznych kryzysów

Ludzie na całej planecie zmagają się ze skutkami wielu nakładających się na siebie wyzwań. COVID-19, zmiany klimatyczne, nierówności społeczne, zakłócenia w łańcuchach dostaw, trwała wysoka inflacja i prawdopodobieństwo recesji stanowią znaczne przeszkody dla rozwoju zdrowych społeczeństw i budowania odporności klimatycznej.

W miastach wyzwania te nawarstwiają się, ale może się w nich też znajdować klucz do pokonania trudności.

Pomimo zmian kulturowych, które zmieniły nasz sposób życia i wykonywania pracy, miasta nadal rozwijają się. Obecnie ponad połowa światowej populacji (55%) mieszka w miastach – w porównaniu z 30% w 1950 roku. Oczekuje się, że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 70%, a w ciągu najbliższych 20 lat 2,5 miliarda ludzi wyemigruje do obszarów miejskich.

Pomimo spekulacji miasta będą ośrodkami bogactwa, dobrobytu, kreatywności i innowacji.

Ludzie na całym świecie stają przed ogromnymi wyzwaniami: skutkami pandemii COVID-19, zmianami klimatycznymi, nierównościami społecznymi, zakłóceniami w łańcuchach dostaw, inflacją i ryzykiem recesji.

Pomimo ogromnych zmian w sposobie życia i wykonywania pracy miasta nadal się rozwijają.

Obecnie 55% ludzi na świecie mieszka w miastach. Do 2050 roku liczba ta prawdopodobnie wzrośnie do 70%.

W coraz bardziej zurbanizowanym i połączonym świecie miasta nadal pełnią rolę ośrodków bogactwa, dobrobytu i innowacji.

W całej historii pandemie kształtowały sposób, w jaki ludzie doświadczają życia w mieście, wpływając na każdy aspekt życia społecznego, wyborów ekonomicznych i zdrowia.

Bardziej niż kiedykolwiek musimy tworzyć dobrze funkcjonujące miasta, w których ludzie rozwijają się, a firmy świetnie prosperują.

W firmie Mercer mówimy „najważniejsi są ludzie”.

Najważniejsi są ludzie: Przyszłość miast po pandemii COVID koncentruje się na trzech filarach dobrej kondycji:  

  • Psychiczny
  • Fizyczny
  • Finansowy

W erze postpandemicznej nasza platforma People-First (Najważniejsi są ludzie) pomaga organizacjom poruszać się w zakresie transformacji miast, gdy miasta i firmy przekształcają się w kierunku założeń People-First.

Dowiedz się, jak trendy miejskie współgrają z przyszłością pracy, oraz odkryj, jak globalne trendy w zakresie talentów i nowe systemy operacyjne dotyczące pracy kształtują przyszły świat pracy.

Pobierz nasze najnowsze spostrzeżenia, aby zobaczyć, jak budować sukces w dzisiejszych oraz przyszłych miastach i bądź na bieżąco z innymi informacjami!

Najważniejsi są ludzie: Przyszłość miast po pandemii COVID

Mimo że nieustannie spekulujemy na temat ich przyszłości, miasta będą nadal ośrodkami bogactwa, dobrobytu, kreatywności i innowacji.

Pracownicy wzywają do budowania zdrowszych społeczeństw, które sprzyjają dobremu samopoczuciu

Kraje rozwijające się prawdopodobnie zdominuje wzrost megamiast w ciągu następnej dekady, jednak pandemia COVID-19 wpłynęła również na kraje rozwinięte. Chociaż miasta pozostają w centrum ludzkiego życia, obserwowaliśmy ruchy z ekonomicznych aglomeracji w kierunku mniejszych miast, napędzane przez pracę zdalną i hybrydową oraz zagrożenia związane ze zmianami klimatu.

W całej historii pandemie kształtowały relacje ludzi z miastami. Pandemia COVID-19 nie jest wyjątkiem i uwypukliła systemowe problemy dotyczące każdego aspektu życia w mieście – od dostępu do usług zdrowotnych oraz edukacyjnych i przestrzeni publicznej przez handel i działalność gospodarczą po nierówności społeczne i wzajemne powiązania. Pracownicy wzywają zarówno sektor prywatny, jak i rządy do budowania zdrowszego społeczeństwa, które sprzyja dobrej kondycji, dobrobytowi gospodarczemu i udoskonalonej technologii informacyjnej

Musimy rozwijać zdrowe, dobrze prosperujące firmy, aby mieć dobrze funkcjonujące miasta, społeczeństwa i załogi. Jeśli taka zmiana jest dobrze zaprojektowana, może umożliwić elastyczność i odporność przedsiębiorstw oraz instytucji w czasach zmian i rosnącej niepewności. W firmie Mercer nawołujemy do nowego paradygmatu lub platformy, dążąc do kreowania miasta, w którym najważniejsi są ludzie.
David Anderson

Dyrektor ds. handlowych, Mercer

Dobrze prosperujące organizacje zmieniają sposób wykonywania pracy

Zobacz, w jaki sposób liderzy zmieniają rolę organizacji rozwijających się w środowisku licznych kryzysów, promując zdrowsze i bardziej zrównoważone miasta.

Drugi artykuł z naszej trzyczęściowej serii zawiera:

  • Spostrzeżenia z raportu firmy Mercer „Pokonać kryzys – w jaki sposób menedżerowie reagują na wstrząsy ekonomiczne i niedobory talentów”
  • Wyjątkowe perspektywy na podstawie naszych rozmów na temat tego, w jaki sposób firmy mogą poprawiać jakość życia wszystkich osób dotkniętych problemami, znacznie zwiększając długoterminowe zyski akcjonariuszy. Paul Polman, były dyrektor generalny firmy Unilever (2009–2019), lider biznesu, twórca kampanii i współautor książki Net Positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More Than They Take

Bądź na bieżąco! Firma Mercer i nasi koledzy z firmy Marsh McLennan mają jeszcze więcej do powiedzenia.

Współtwórcy
David Anderson

W Mercer z pasją podchodzimy do rozwiązywania najtrudniejszych wyzwań naszych klientów i zmieniania życia ludzi na lepsze.

Jako nasz dyrektor handlowy i starszy partner, moim priorytetem jest wniesienie wizji handlowej i strategii, aby uwolnić prawdziwą wartość możliwości Mercer i zapewnić wyjątkowe doświadczenia klientom. Robimy to, stawiając głos naszych klientów w centrum wszystkiego, co robimy, aby stać się Twoim zaufanym partnerem.

Wierzę, że budowanie kultury wzrostu jest kluczem do trwałego wpływu na klienta. Przyjmując zmiany i ciekawość, nasi 25 000 współpracowników na całym świecie obsługuje naszych klientów na więcej sposobów i w większej liczbie miejsc docelowych, aby pomóc Ci odnieść sukces.

Samira Elasmar

Pasjonat lider, zorientowany na wzrost z ponad 14-letnim doświadczeniem w realizacji strategii w różnych branżach i w konsultingu w zakresie zarządzania zespołami o dużym wpływie, zwiększania & przychodów ze sprzedaży i realizacji wydajności operacyjnej. Doświadczenie polega na przekształcaniu strategii rozwoju w konkretne programy mające na celu osiąganie wyników biznesowych, z doświadczeniem w przywództwie merytorycznym, lobbingiem z Światowym Forum Ekonomicznym, B20 i Komisją Europejską.

Ekspert w zakresie wprowadzania zmian na dużą skalę, łączą solidne umiejętności analityczne i mocne strony operacyjne, aby zarządzać zespołami zróżnicowanymi kulturowo, P&L, rozwojem biznesu i relacjami klientów z kadrą zarządzającą na poziomie C.

Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia