Cieszymy się, że do nas wracasz!

Mamy nadzieję, że bez problemu odnajdziesz się w nowej rzeczywistości. Jest to duża zmiana i bez wątpienia logistyczne wyzwanie, więc daj sobie czas na wdrożenie.

Formalności

 • Badania lekarskie

Pamiętaj, że jeśli przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego przebywałaś na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni, przed powrotem do pracy musisz wykonać badania kontrolne medycyny pracy.  Odpowiednie informacje otrzymasz od  zespołu HRS na prywatny adres mailowy.

Pamiętaj, żeby dostarczyć orzeczenie lekarskie najpóźniej pierwszego dnia pracy. Dokument możesz przekazać do zespołu HRS korzystając ze skrzynki w Mailroom na 2-gim piętrze lub drogą pocztową na adres: MMC Group Services Sp. Z o.o., Prosta 68, 00-838 Warszawa, z dopiskiem „HRS”.

 

 • Induction

Na początku chcielibyśmy zachęcić Cię do udziału w szkoleniach wprowadzających do pracy po długiej nieobecności. Dzięki nim poznasz aktualne zasady obowiązujące w naszej organizacji. Na szkolenia możesz się zgłosić sama lub może to w Twoim imieniu zrobić Twój manager. Osobą kontaktową w sprawie szkoleń Induction jest Monika Kocur.


Jeżeli chciałabyś dowiedzieć się więcej o tym, co dzieje się w naszym biurze, skontaktuj się z Karoliną Szelągowską lub Weroniką Gorzelanną z zespołu Communications, Culture & People Engagement – obie chętnie pomogą Ci odnaleźć się oraz opowiedzą co nowego.

 

Poniżej podajemy również listę portali, z których korzystamy na co dzień. Możesz tam znaleźć aktualne informacje o firmie. 

Informacje dodatkowe

Poniżej znajdziesz listę dodatkowych informacji, które mogą być dla Ciebie przydatne.

 

Jak złożyć odpowiedni wniosek?

 

 • Oryginały dokumentów wyślij do zespołu HRS pocztą (MMC Group Services Sp. Z o.o., Prosta 68, 00-838 Warszawa, z dopiskiem „HRS”).

 

 • Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Przez okres uprawnienia do urlopu wychowawczego, masz prawo do obniżenia etatu do maksymalnie 50%. Termin składania wniosku to minimum 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie porozmawiaj ze swoim przełożonym i złóż wniosek o obniżenie etatu.

 

 • Przerwy na karmienie

Jeżeli karmisz piersią, masz prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy. W przypadku, gdy karmisz więcej niż jedno dziecko, przysługują Ci dwie przerwy po 45min. Z przerw na karmienie mogą korzystać tylko kobiety pracujące przez co najmniej 4 godz. dziennie. Przerwy mogą być wykorzystywane łącznie, jedna po drugiej. Jeżeli zdecydowałaś się przyjeżdżać do biura i karmić w pracy, pamiętaj, że możesz korzystać w pokoju dla matek karmiących piersią, który znajduje się na parterze budynku. Klucz znajduje się w recepcji budynku. Jeśli planujesz skorzystać z tych dodatkowych przerw, poinformuj o tym swojego przełożonego i złóż odpowiedni wniosek.

 

 • Praca zdalna

W naszej organizacji w większości zespołów pracujemy w trybie hybrydowym, chociaż są też takie, których specyfika pracy wymaga stałej obecności w biurze (np. niektóre role w zespole Property & Admin).

 

Szczegółowe zasady wykonywania pracy zdalnej znajdują się w naszym Regulaminie Pracy Zdalnej. Wymiar pracy zdalnej ustalisz też bezpośrednio ze swoim managerem.

 

 

 • Dni opieki - dni wolne na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia

Pracującemu rodzicowi dziecka do 14. Roku życia w każdym roku kalendarzowym przysługują dwa płatne dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem, które można wykorzystać w wymiarze dniowym lub godzinowym. Liczba posiadanych dzieci nie wpływa na podwyższenie wymiaru czasu wolnego, zawsze są to dwa dni lub 16 godzin. Jeden z rodziców może wykorzystać uprawnienie w pełnym wymiarze lub każdy z rodziców może wykorzystać połowę przysługującego limitu – w takim przypadku każdy rodzic składa u swojego pracodawcy osobną deklarację.

 

Oświadczenie Pracownika-rodzica/opiekuna dziecka o zamiarze korzystania z przysługujących uprawnień – Parent or Legal Guardian Statement

 

Pamiętaj, że oświadczenie trzeba składać do pracodawcy co roku.

 

 

 • Dodatkowe oświadczenia rodzica

Rodzice dzieci do lat ośmiu określają dodatkowo, czy wyrażają zgodę na pracę w nadgodzinach, porze nocnej i odbywanie delegacji poza stałe miejsce pracy.

 

Oświadczenie Pracownika-rodzica/opiekuna dziecka o zamiarze korzystania z przysługujących uprawnień – Parent or Legal Guardian Statement

 

Pamiętaj, że oświadczenie trzeba składać do pracodawcy co roku.

 

 • Zasiłek opiekuńczy z tytułu choroby dziecka

Jeżeli Twoje dziecko jest chore, możesz skorzystać ze zwolnienia od pracy na podstawie zwolnienia lekarskiego. Taka nieobecność na podstawie zwolnienia lekarskiego jest traktowana przez pracodawcę jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Za ten okres przysługuje zasiłek opiekuńczy, pod warunkiem złożenia u pracodawcy druku Z-15a (wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego). W zależności od wieku dziecka maksymalny okres pobierania zasiłku w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni (do 14 roku życia dziecka) lub 14 dni (od momentu ukończenia przez dziecko 14 lat).

 

Z-15 A_child_Care Allowance Request PL

 

 • Zasiłek opiekuńczy z tytułu nieprzewidzianego zdarzenia

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło ósmego roku życia i nie ma zapewnionej opieki w wyniku jednego z następujących zdarzeń:

 

 • Zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły itp.,
 • Choroby drugiego rodzica, osoby, która stale opiekuje się dzieckiem lub niani, z którą masz podpisaną umowę.

Możesz za okres nieobecności w pracy skorzystać z zasiłku opiekuńczego, pod warunkiem złożenia u pracodawcy druku Z-15a (wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego). Maksymalny okres pobierania zasiłku w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni (do których zaliczany jest także okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby dziecka).
Related products for purchase
  Related Events
   Related Solutions
    Related Insights
     Curated
      Related Case Studies