Cieszymy się, że rodzina Mercera się powiększa! 

Poniżej znajdziesz przydatne informacje na temat uprawnień rodzicielskich przysługujących tacie po narodzinach dziecka.

Formalności

Narodziny dziecka to wielkie wydarzenie i na pewno chciałbyś spędzić z dzieckiem jego pierwsze chwile na świecie. W tej sytuacji masz prawo do 2 dni urlopu okolicznościowego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Aby z niego skorzystać, poinformuj o swoim zamiarze swojego przełożonego i złóż odpowiedni wniosek o urlop okolicznościowy w systemie Workday.

Po otrzymaniu wniosku zespół HRS naniesie stosowną zmianę w systemie Workday. Pracownik w tym przypadku nie wprowadza samodzielnie zmian w systemie.

 

Oprócz urlopu okolicznościowego, każdy tata po urodzeniu dziecka może również skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Takie samo prawo do urlopu przysługuje również ojcu adopcyjnemu. Z urlopu ojcowskiego można też skorzystać w późniejszym terminie, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 1. roku życia. Możesz też zdecydować, czy wykorzystasz jednorazowo 2 tygodnie urlopu, czy też podzielisz go na dwie równe części po 1 tygodniu urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski liczony jest jako 7 lub 14 dni kalendarzowych (razem z weekendami). Aby skorzystać z urlopu należy wypełnić wniosek o urlop ojcowski i przesłać go do zespołu HRS.

 

Skan wniosku możesz przesłać mailowo, ale pamiętaj również o dostarczeniu oryginału dokumentu korzystając ze skrzynki w Mailroom na 2-gim piętrze lub pocztowo na adres: MMC Group Services Sp. z o.o., Prosta 68, 00-838 Warszawa, z dopiskiem „HRS”.

 

DŁUŻSZA OPIEKA NAD DZIECKIEM

 

Jeśli jako rodzic chciałbyś skorzystać z dłuższej nieobecności w pracy w celu opieki nad dzieckiem, możesz przejąć część urlopu macierzyńskiego od mamy dziecka (jeśli zrezygnuje ona ze swojego uprawnienia po wykorzystaniu przez nią co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego) oraz z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego. Więcej o tych urlopach dowiesz się z zakładki RODZAJE URLOPÓW.

Informacje dodatkowe

Zasiłek opiekuńczy z tytułu choroby dziecka

 

Jeżeli Twoje dziecko jest chore, możesz skorzystać ze zwolnienia od pracy na podstawie zwolnienia lekarskiego. Taka nieobecność na podstawie zwolnienia lekarskiego jest traktowana przez pracodawcę jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Za ten okres przysługuje zasiłek opiekuńczy, pod warunkiem złożenia u pracodawcy druku Z-15a (wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego). W zależności od wieku dziecka maksymalny okres pobierania zasiłku w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni (do 14 roku życia dziecka) lub 14 dni (od momentu ukończenia przez dziecko 14 lat).

 

Z-15 A_child_Care Allowance Request PL

 

Zasiłek opiekuńczy z tytułu nieprzewidzianego zdarzenia

 

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło ósmego roku życia i w wyniku jednego z następujących zdarzeń:

 

 • Zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły itp.,
 • Choroby drugiego rodzica, osoby, która stale opiekuje się dzieckiem lub niani, z którą masz podpisaną umowę,
 • Możesz za okres nieobecności w pracy skorzystać z zasiłku opiekuńczego, pod warunkiem złożenia u pracodawcy druku Z-15a (wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego). Maksymalny okres pobierania zasiłku w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni (do których zaliczany jest także okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby dziecka).

 

Dni wolne na opiekę nad zdrowym dzieckiem

 

Pracującemu rodzicowi dziecka do 14. roku życia w każdym roku kalendarzowym przysługują dwa płatne dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem, które można wykorzystać w wymiarze dniowym lub godzinowym. Liczba posiadanych dzieci nie wpływa na podwyższenie wymiaru czasu wolnego, zawsze są to dwa dni lub 16 godzin. Jeden z rodziców może wykorzystać uprawnienie w pełnym wymiarze lub każdy z rodziców może wykorzystać połowę przysługującego limitu – w takim przypadku każdy rodzic składa u swojego pracodawcy osobną deklarację.

 

Oświadczenie Pracownika-rodzica/opiekuna dziecka o zamiarze korzystania z przysługujących uprawnień – Parent or Legal Guardian Statement

 

Pamiętaj, że oświadczenie o zamiarze korzystania z tego uprawnienia wraz z informacją o wymiarze tego zwolnienia trzeba składać do pracodawcy co roku.

Related products for purchase
  Related Events
   Related Solutions
    Related Insights
     Curated
      Related Case Studies